Nisâ / 22. Ayet
وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ اٰبَٓاؤُ۬كُمْ مِنَ النِّسَٓاءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَۜ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًاۜ وَسَٓاءَ سَب۪يلًا۟

Geçmiþte olanlar bir yana, babalarýnýzýn nikâhladýðý kadýnlarla evlenmeyin. Þüphesiz bu, çok çirkin bir hayâsýzlýk, Allah'ýn gazabýný celbeden bir günah ve pek iðrenç bir yoldur!

Tüm Bebek isimleri ve anlamları!

Başlatan DAMRAM, Ekim 13, 2009, 10:53:41 ÖS

DAMRAM

Ziyaretçi
Ekim 13, 2009, 10:53:41 ÖS
Tüm Bebek isimleri ve anlamları!


Abay: Sezgi anlayış dikkat
Acun: Dünyavarlık
Açelya: Fundagiller familyasından kokusuz ama güzel renkli çiçek.
Adam: Allah'ın yarattığı ilk insan / Adam
Ahsen: En güzel Çok güzel
Ajda: Filiz sürgün - Üzeri çentik çentik olan şey
Akasya: Küçük sıra yapraklı süs için yetiştirilen bir ağaç.Salkımağacı
Akay: Beyaz aydolunay
Akel: Dürüstgüvenilir
Akın: Hızlı bir biçimde düşmana yapılan saldırı
Aktaç: Beyaz taçgelin tacı
Aktan: Aydınlık gece
Alara: Al + ara. Al=Kırmızı ara=bezeyen süsleyen  Kırmızı süs anlamında bir tamlama
Alarcın: Güzelliğini ateşin kırmızılığından alan
Alçin: Kırmızı renkli küçük bir kuş türü
Aleyna: Esenlik ve güzelliklere sahip esenlik içinde olan
Alkan: Kızıl kan
Alkın: Sevdalıaşık
Alpay: Cesuryiğit
Alper: Alp + Er Cesur erkek Soylu erkek anlamında
Altan: Kızıl Þafak
Andaç: Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey hatıra
Andaç: Armağanhediye
Anıl: Ölçülü davranan hoşa giden kimse
Aral: Takımadasıradağlar.
Aras: Sahip çıkılan buluntu Doğu anadoluda bir ırmağın adı
Arcan: Saftemiz
Arda: Halef ardından gelen
Arel: Temizdürüst
Argün: Temiz gün günlük güneşlik yaşama sevinci veren gün
Arıkan: Temiz soy
Arın: Temizsaf - Alın
Arkan: Temiz kandan gelen - Üstüngalip
Armağan: Hediyeödül
Arman: Hasretözlem - Sıkıntı

DAMRAM

Ziyaretçi
Ekim 13, 2009, 10:54:38 ÖS
Aba: bazı yörelerdeki yaşlı kadın

baba kardeşi amca
Abad: şen bayındır

sonsuz gelecek zamanlar
Abadi: şen bayındır mamurlukla ilgili

Abak: eski Türklerde ölmüş ataların tapınılan heykelleri

şamda hükümet kurmuş bir Türk beyi
Abaka: bir tür iplik

Abakahan: ilhanlı hükümdarı hülagu' nun oğlu

Abakan: yenisey ırmağının bir kolu

Abamüslim: islamiyete inananların ulusu yücesi

Abat: şen rahat mutlu olmuş

Abay: sezgi anlayış dikkat

ustalık beceri hüner
ayın suya akseden yansıması hünerli
Abaza: karaçay

çerkes özerk bölgesinde yaşayan müslüman bir halk
Abbad: Allaha itaat ve ibadet eden kulluğunu hakkıyla yerine getiren

yasaklarından kaçınan
Abbas: sert ve çatık kaşlı arslan

Abbaz: yüzgeç yüzücü

Abdal: tarikat mensubu

Abdu' l-melik: her şey üzerinde tasarruf ve hükmeden tek hükümdar Allah' ın kulu

el-melik Allah' ın isimlerindendir
Abdulaziz: izzet kudret şeref sahibi Allahın kulu.

Abdulbaki: ezelden ebede varolan Allah'ın kulu

Abdulcemal: güzellikleri kendinde toplayan Allah' ın kulu

Abdulhamit: hamd olunan Allah'ın kulu

Abdulkerim: çok cömert olan Allah'ın kulu

Abdullah: Allah' a ait olan onun yolundan giden kişi

Abdulmuiz: muiz' in izzet veren şereflendiren Allah' ın kulu

Allah' ın isimlerindendir
Abdurrahman: rahmet sahibi Allah'ın kulu

rahman; dünyada her canlıya mü' min-kafir ayırdedilmeksizin herkese merhamet eden
Allah' ın isimlerindendir
Abdurrauf: rauf olan Allah' ın kulu

Abdussabur: sonsuz sabır ve genişlik sahibi Allah' ın kulu

Allah' ın isimlerinden
Abdi: kulluk kölelikle ilgili

Abdüddar: zararlı şeyleri ve sebeblerini bir hikmete mebni olarak yaratan Allah' ın kulu

Allah' ın isimlerindendir
Abdüla'la: en yüksek en yüce ve yücelikte eşi olmayan Allah' ın kulu

a' la kelimesi kur'an-kerim' in sıfatı olarak geçmektedir.
ünlü bir islam bilgini
Abdülafuv: geniş avf ve mağfiret sahibi yüce Allah' ın kulu

Allah' ın isimlerinden
Abdülali: yüce ulu şan ve şeref sahibi Allah' ın kulu

ali kelimesi kur'an' da Allah' ın yüceliğini vasfetme anlamında kullanılmıştır
Abdülalim: herşeyi bilen tanrının kulu
alim ve mükemmel bilgiyi uhdesinde bulunduran Allah' ın kulu. alim kelimesi Allah' ın 99 isminden birisidir

Abdülazim: azamet ve büyüklük sahibi Allah' ın kulu

Allah' ın isimlerinden
Abdülaziz: tanrının sevgili kulu
büyük ve aziz olan izzet ve şeref sahibi Allah' ın kulu

aziz Allah' ın isimlerindendir
32. osmanlı padişahının adı
Abdülbaki: var olan kalan
sonsuz ebedi olan ve ölmenin kendisi için sözkonusu olmadığı

Allah' ın kulu
Allah' ın isimlerinden
Abdülbari: yaratan yaratıcı Allah' ın kulu

bari ismi Allah' ın isimlerindendir "abd" takısı almadan kullanılmaz
Abdülbasıt: genişlik ferahlık ve kolaylık verici olan Allah' ın kulu

Allah' ın isimlerinden
Abdülbasir: her şeyi görüp gözeen ve gizliliğin kendisi için söz konusu olmadığı yüce Allah' ın kulu

Abdülbedi: Allah' ın isimlerinden

bedi' nin kulu
Abdülberr: berr' in kulu

cömert ve ihsan edicinin kulu
berr Allah' ın isimlerindendir
Abdülcebbar: zorlayıcı cebredici
cebredici zorlayıcı kuvvet ve kudret sahibi Allah' ın kulu

cebbar Allah' ın isimlerindendir
Abdülcelil: pek büyük ulu
büyük ulu yüce Allah' ın kulu

celil Allah' ın isimlerindendir
Abdülcemal: dürüstlüğü güzelliği olan tanrının kulu

Abdülcevat: eli açık tanrının kulu
cömert olan Allah' ın kulu

Abdülehad: şeriki ve ortağı bulunmayan tek olan Allah' ın kulu

ehad Allah' ın isimlerindendir
Abdülesed: aslan' ın kulu

hz. rasulullah (s.a.s)'m reddettiği isimlerdendir
müslümanlar kullanmazlar
Abdülevvel: herşeyin evveli ilk olan varlığının başlangıcı bulunmayan Allah' ın kulu

Abdülezel: sonsuzlardan beri var olan kul
ezelden beri var olan varlığı için başlangıç söz konusu olmayan Allah' ın kulu

Abdülferid: tek eşsiz eşi olmayan kıyas kabul etmez üstün olan

Allah' ın kulu
Abdülfettah: karışık şeyleri çözen
zafer kazanmış üstün gelmiş fetheden-açan kullarının kapalı-müşkil işlerini açan Allah' ın kulu

Allah' ın isimlerindendir
Abdülgaffar: merhametli tanrının kulu
kullarının günahlarını affeden allıh' ın kulu

Allah' ın isimlerindendir
"abd" takısı almadan kullanılmaz
Abdülgafur: günahları bağışlayıcı
kullarının günahlarını tekrar tekrar bağışlayıcı olan Allah' ın kulu

"abd" takısı almadan kullanılmaz
Abdülgani: zengin varlıklı bol doygun olan Allah' ın kulu

Allah' ın isimlerinden
Abdülhabir: her şeyin iç yüzünden gizli ve saklılıklarından haberdar olan Allah' ın kulu

Allah' ın isimlerinden
Abdülhadi: hidayet eden doğru yolu gösteren Allah' ın kulu

Allah' ın isimlerinden
Abdülhafız: herşeyi bütün ayrıntı ve inceliğiyle kaytılayıp tutan ve dilediği zamana kadar bela ve afetlerden koruyan Allah' ın kulu

Allah' ın isimlerinden
Abdülhak: yüce tanrının kulu
hak ve gerçek olan varlığı hiç değişmeden duran Allah' ın kulu

hak esmau'l-hüsna' dandır
Abdülhakem: bütün işlerin kendisine döndürüldüğü onun adalet ve kararına baş vurulduğu yüce hakem Allah' ın kulu

Allah' ın isimlerinden
Abdülhakim: her şeye hükmeden Allah' ın kulu

hakim Allahın isimlerindendir "abd" takısı almadan kullanılmaz
Abdülhalik: halk eden yaratan tanrının kulu
yaratan yoktan vareden yaratıcı Allah' ın kulu

halik Allah' ın isimlerinden "abd" takısı olmadan kullanılmaz
Abdülhalim: halim yumuşak huylu
tabiatı yavaş olan yumuşak huylu hikmetli Allah' ın kulu

Allah' ın isimlerinden
Abdülhamid: hamdolunmuş övülmüş bütün varlığın diliyle övülmüş Allah' ın kulu

hamid; Allah' ın isimlerindendir
Türk dil kuralları açısından "d/t" olarak kullanılır
Abdülhamit: övülmeye değer

Abdülhasib: bütün varlıkların takdir edilen hayatları boyunca yaptıkları bütün işlerin ayrıntılarıyla hesabını en iyi bilen hasib' in kulu

hasib; Allah' ın isimlerinden
Abdülhay: daima diri olan ebedi hayat sahibi her şeye gücü yeten cenab-ı Allah' ın kulu

Allah' ın isimlerinden
Abdülkadir: övülmeye değer
bitmez tükenmez kuvvet sahibi olan herşeyi yapmaya gücü yeten Allah' ın kulu

kadir; Allah' ın isimlerindendir
Abdülkaviy: sonsuz güç ve kuvvet sahibi Allah' ın kulu

kaviy kelimesi esmau'l-hüsna' dandır
Abdülkayyum: bu isim her şeyin bir varlık olarak durabilmesi için neye ihtiyacı varsa onu veren gökleri yeri ve her şeyi tutan baki kaim Allah' ın kulu

kayyum Allah' ın isimlerindendir
Abdülkebir: kebir' in büyüklük ve azamette eşsiz olan Allah' ın kulu

kebir; Allah' ın isimlerindendir
Abdülkerim: cömertlik sahibi olan
keremi bol cömert olan aziz ve celil Allah' ın kulu

kebir; Allah' ın isimlerindendir
Abdüllatif: yumuşaklık sahibi
latif güzel yumuşak hoş nazik olan bütün olayların ve eşyanın inceliklerini bilen Allah' ın kulu

el-latif; Allah' ın isimlerindendi
Abdüllazim: büyük yüce yüksek

Abdülmacid: kadru şanı büyük cömertlik ve keremi bol olan Allah' ın kulu

macid kelimesi Allah' ın isimlerindendi
Abdülmalik: sahip olan herşeyin mülkiyetinin sahibi olan Allah' ın kulu

malik; Allah' ın isimlerindendi "abd" takısı almadan kullanılmaz
Abdülmecid: şanı büyük ve yüksek olan şan ve onur sahibi yüce Allah' ın kulu

mecid kelimesi Allah' ın 99 isminden biridir
31. osmanlı padişahı
Abdülmecit: şan ve şeref sahibi

Abdülmelik: tüm evrene egemen olan tanrının kulu

Abdülmennan: çok ihsan eden ihsanı bol olan Allah' ın kulu

mennan kelimesi Allah' ın sıfatlarındandır
Abdülmesih: hastalara şifa veren mesih isa' nın kulu

isim olarak kullanılmaz
Abdülmetin: aaaanetli sağlam dayanıklı olan Allah' ın kulu

Allah' ın isimlerindendir
Abdülmucib: kendisine yönelip yalvaranların isteklerine cevap veren onların dua ve tevbelerine cevap veren onların dua ve tevbelerine icabet eden yüce Allah' ın kulu

mucib esmau'l-hüsna' dandır
Abdülmuhsi: bütün varlıkların sayısını tek tek bilen Allah' ın kulu

muhsi esmau'l-hüsna'dandır
Abdülmuhyi: hayat veren can ve ruh veren bütün canlıları ve hayatı diri tutan Allah' ın kulu

muhyi Allah' ın 99 isminden birisidir
Abdülmuid: yaratılmışları yokettikten sonra tekrar dirilten Allah' ın kulu

muid Allah' ın 99 isminden birisidir
Abdülmümin: gönüllerde iman nurunu yerleştiren kendisine yönelenlere iman nasib ederek onları hidayetine alan koruyan yüce Allah' ın kulu

mü' min Allah' ın isimlerindendir
Abdülrahim: bağışlayan affeden

Abdülrezzak: tüm yaratıklara rızkını veren tanrının kulu

Abdülreşit: iyilikler sahibi

Abdülvacid: yoktan vareden meydana getiren dilediğini anında elde eden zenginlik ve servetine nihayet bulunmayan vacid' in kulu

vacid Allah' ın isimlerindendir
Abdülvahid: tek ve eşsiz olan zatında sıfatlarında hükümlerinde işlerinde asla benzeri olmayan Allah' ın kulu

vahid kelimesi cenab-ı hakk' ın kur' an' da zikredilen 99 isminden birisidir
Abdülvali: bütün alemleri ve meydana gelen bütün olayları tedbir ve idare eden Allah' ın kulu

vali esmau'l-hüsna' dandır
Abdülvaris: gerçek servet ve zenginliklerin mutlak sahibi.

bütün zenginliklerin son ve asıl sahibi olan yüce Allah' ın kulu
varis kelimesi Allah' ın isimlerindendir
Abdülvasi: vasi' nin kulu

genişlik sahibi ve müsade edici darlık fakirlik ve sıkıntıdan münezzeh olan Allah' ın kulu
vasi kelimesi Allah' ın isimlerindendir
Abdülvedud: vedud' un kulu

Allah' ın isimlerinden
vedud; iyi amel sahibi kullarını seven onlara rahmet ve rızasını yönelten sevilmeye ve sayılmaya dostluğu kazanılmaya yegane layık olan yüce Allah anlamındadır
Abdülvehhab: çok çeşitli nimetleri daima bağışlayan Allah' ın kulu

Allah' ın isimlerindendir.
"abd" takısı almadan kullanılmaz
Abdülvekil: kendisine tevekkül edilen kudretiyle kullarının işlerini halleden onlara yardımcı olan yüce Allah' ın kulu

vekil
Allah' ın isimlerindendir
Abdülveli: kendisine iman edenlerin dostu ve yardımcısı

yarattıklarına mütevelli ve nazar edici olan Allah' ın kulu
el-veliyy kelimesi Allah' ın isimlerindendir
Abdünnafi: yararlı şeyleri ve sebeplerini kudretiyle yaratan Allah' ın kulu

nafi kelimesi Allah' ın isimlerindendir
Abdünnasır: yardımcı yardım eden Allah' ın kulu

Abdünnur: nur sahibi aydınlık parlaklık sahibi olan Allah' ın kulu

nur Allah' ın isimlerindendir
Abdürrafi: rafi' nin kulu

Allah' ın isimlerinden
Abdürrahim: merhametli esirgeyen koruyan acıyan ahirette mümin kullarına merhamet eden Allah' ın kulu

er-rahim Allah' ın isimlerindendir
Abdürrauf: çok lütuf şevkat ve rahmet eden

onları belli nimetlerle dengeli yaşatan seviyelendiren Allah' ın kulu
Abdürrezzak: bütün mahlukların rızkını veren Allah' ın kulu

rezzak Allah' ın isimlerindendir
"abd" takısı almadan kullanılmaz
Abdürreşid: Allah' ın isimlerinden

reşid' in kulu
Abdüssamed: kimseye hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah' ın kulu

samed Allah' ın isimlerindendir
"abd" taısı almadan kullanılmaz.
Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır
Abdüsselam: barış rahatlık selamete çıkaran selam eden zevalsiz ebedi olan Allah' ın kulu

es-selam kelimesi Allah' ın isimlerindendir
"abd" takısı almadan kullanılamaz
Abdüssemi: her şeyden arınmış olarak bütün sesleri sözleri ve kelimeleri işitip ayırdeden yüce Allah' ın kulu

Abdüssettar: günahları örten gizleyen Allah' ın kulu

Abdüzzahir: varlık ve birliği sonsuz sayıda eserler ve delillerle belli olan Allah' ın kulu

ez-zahir Allah' ın isimlerindendir
Abdüşşahid: şahid' in kulu

görünen ve görünmeyen eşyanın hepsini görücü ve tasarruf edici olan ve her şeyi müşahade altında bulunduran Allah' ın kulu
şahid Allah' ın isimlerindendir
Abdüşşekür: emrine uyan yasaklarından sakınan kullarını seven ve çok ikramda bulunan Allah' ın kulu

şekür Allah' ın isimlerindendir
"abd" takısı almadan kullanılmaz
Aber: hz. nuh' un erkek torunu

Abgun: mavi renk

gök
parlak
nişasta
Abher: nergis çiçeği

yasemin
zerrin kadehi çiçeği
dolu kab
Abhiz: büyük dalga

kaynak
su yolu
Abıhayat: hayat suyu sonsuz yaşam sağlayan su

Abılayhan: orta cüz kazak hanı

ülkesini çinlilere hive hanlıklarına karşı ustaca savundu
Abır: huzur barış

Abışka noyan: ilhanlı komutan (xııı-xıv. yy.)

abuşga
Ablak: dolgun yuvarlak dairesel

Abraş: alacalı benekli yüz

Abuzer: altın suyu altın suyu gibi parlak

Abuzettin: dindar

Abuşka: koca ihtiyar erkek

Abid: Allah' a ibadet eden çok ibadet eden zahid

kullar köleler
Abide: anıt çok değerli yapıt
anıt

önemli ve değerli yapıt
Abidin: dua eden duacı

imanlı inançlı çok ibadet eden
ibadet edenler
zeyne'l-abidin' den kısaltma isim ad
zeynelabidin: hz. alinin torunlarından biri. ibadet edenlerin ziyneti
Abir: güzel kokan mis 
     

DAMRAM

Ziyaretçi
Ekim 13, 2009, 11:01:53 ÖS
1. Muhterem, sayın. 2. Sevgili. 3. Veli, evliya, ermiş. 4. Az bulunur. 5. Allah’ın izzetli kıldığı, mü’min. - Aziz (İmadettin Abulfeth Osman el-Aziz): Selahaddin Eyyubi-’nin II. oğlu. Kardeşi el-Efdal, Melik iken kendisi Þam’ı terkederek Mısır Eyyubileri hükümdarlığını ilan etti. Fakat daha sonra kardeşiyle barıştı. Kur’an-ı Kerim’de Âl-i İmran ve Yusuf surelerinde geçmektedir.

Firdevs1. Cennet, 2. Bostan, bahçe. - Firdevsi: İran’ın milli destanı olan "Þeyhname"nin yazarıdır. Adı, Mansur b. Hasan’dır. 934-1020 yıllan arasında yaşadığı tahmin edilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de Kehf ve Mü’minün Surelerinde Geçmektedir.

FurkanHakkı, batıldan, doğruyu yanlıştan ayırma, tefrik. Kur’an-ı Kerim’de Bakara suresinde geçmektedir.

HavvaEsmer kadın. Havva: Hz. Adem (a.s.)’in karısı, ilk kadın. Adem (a.s) cennette uyurken sol kaburga kemiğinden yaratılmıştır. İnsan soyunun başlangıcı yani türeyiş, onların bir arada yaşamaya başlamasıyla vaki olmuştur. Kur’an-ı Kerim’de TÂ HÂ suresinde geçmektedir.

Huri1. Cennet kızı. 2. Sevgili. - Daha çok lakab olarak kullanılır. Kur’an-ı Kerim’de Vakı’a, Rahman, Tur, Duhan Surelerinde Geçmektedir.

İrem1. Cennet bahçesi. 2. Ok veya kurşun atılan nişan tahtası. 3. Cenk denilen musiki aleti ve bunu icad edenin adı. 4. Ad kavmi zamanında, Þeddad tarafından cennete benzetilme amacıyla yapılan bahçe olup, Þam’da veya Yemen’de bulunduğu söylenir. Kur’an-ı Kerim’de Fecr Suresinde Geçmektedir.

Kevser1. Maddi ve manevi çokluk, kalabalık nesil. 2. Cennette bir havuzun ırmağın adı. 3. Kur’an-ı Kerim’de 108. ve en kısa sure.

Melek1. Allah’ın nurdan yarattığı varlıklar. Allah’ın emirlerine tam itaat eden varlıklar. 2. Halim, selim güzel huylu kimse. Kur’an-ı Kerim’de toplam 98 ayette geçmektedir.

MerveMekke’de bir dağın adı olup hacılar, Merve ile Safa arasında Sa’y ederler yani 7 defa gidip gelirler. Kur’an-ı Kerim’de bakara suresi 158. ayet’te geçmektedir.

NasYardımcı, yardım eden (Allah’ın kulu). Ayrıca kur’an-ı kerim’de bir sure ismidir.

Nisa1. Kadınlar. 2. Kur’an-ı Kerim’in 4. suresi, özellikle kadın haklarından, onların hukûkî ve sosyal konumlarından bahsettiği için bu adı almıştır.

Nur1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke’deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman’a verilen unvan, onur sahibi. Kur’an-ı Kerim’in 24. suresinin adı ve toplam 20 ayette geçmektedir.

ÞuaraKuranda sure ismi. Þairler anlamına gelmektedir.

TarıkSabah yıldızı, zühre, venüs, yol. Kur’an-ı Kerim’in 86.Suresi’nin adıdır.Mekke döneminde inmiştir. 17 ''yettir. Tarık b. Ziyad (Öl. Þam 720): Berberi asıllı İslam komutanı. Cebeli Tarık’ı geçip İspanya’yı fethetti. İslam egemenliğini sağlayıp Endülüs İslam Devleti’nin kurulmasını sağladı.

YasinKur’an-ı Kerim’in 36. suresinin başlangıcı. Asıl manası bilinmemekle birlikte, "Ey insan, Ey Seyyid" gibi muhtelif anlamlar çıkarılmıştır.

Yelitİhlas suresinde geçmektedir. Anlamı konusunda bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler.

Zülkarneyn1. İki boynuzlu anlamında. 2. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen şahıs. 3. Büyük İskender. Kur’an-ı Kerim’de toplam 6 ayette geçmektedir.

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.139 saniyede 24 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017