Nisâ / 22. Ayet
وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ اٰبَٓاؤُ۬كُمْ مِنَ النِّسَٓاءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَۜ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًاۜ وَسَٓاءَ سَب۪يلًا۟

Geçmiþte olanlar bir yana, babalarýnýzýn nikâhladýðý kadýnlarla evlenmeyin. Þüphesiz bu, çok çirkin bir hayâsýzlýk, Allah'ýn gazabýný celbeden bir günah ve pek iðrenç bir yoldur!

PASSIVE VOICE

Başlatan Fussilet, Ocak 05, 2009, 10:31:22 ÖÖ

Fussilet

ADMiN
7,935
Ocak 05, 2009, 10:31:22 ÖÖ
PASSIVE VOICE
Gönderim: 1 Ocak 2008
Ekleyen: yönetmen Konu: Passive Voice

2 yeni kalıpla tanışıyoruz burada

Active voice : etken
Passive voice : edilgen

En basit anlatımla
“Bir şey yaptığımızda” active voice (etken durumdayız)
“bir şey yapıldığında” (bize veya bir şeye) passive voice (edilgen)

Kalıpları kullanırız.

Bu cümleleri aşağıdaki kalıba göre oluştururuz;
TO BE + VERB3 (Participle hali fiilin)

Örnek;

Ben her gün odayı temizlerim
Burada ben odaya bir şey yapıyorum. Yani cümledeki özne “aktif” durumda

BİR PRESENT SIMPLE CÜMLE;

I clean the room every day (ACTIVE VOICE)
Ben her gün odayı temizlerim.

Burada oda (yani cümlenin öznesi) bir şey yapmıyor. Odaya bir şey yapılıyor (yani temizleniyor). Oda pasif durumda.

The room IS CLEANED every day (PASSIVE VOICE)
Oda her gün temzileniyor.

Yani : The room to be (fiil çekilmiş olarak) cleaned (clean 3. hali) everyday
Mutlaka TO BE fiilini kullanırız. Keza eylem fiilinin 3. halini de kullanmak zorundayız.

GELECEK ZAMAN CÜMLESİ

I will clean the room tomorrow (ACTIVE VOICE)
Yarın odayı temizleyeceğim.

The room will be cleaned tomorrow (PASSIVE VOICE)
Oda yarın temzilenecek

DILI GEÇMİÞ ZAMAN CÜMLESİ

I cleaned the room yesterday (ACTIVE VOICE)
Ben dün odayı temizledim

The room was cleaned yesterday (PASSIVE VOICE)
Oda dün temizlendi

Aynı şekilde diğer bütün zamanlarda da “tobe” fiilini o zamana göre çekerek passive voice cümle kurabiliriz.
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.4 © 2023, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.113 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017