Nisâ / 16. Ayet
وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوهُمَاۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوا عَنْهُمَاۜ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَح۪يمًا

Ýçinizden iki erkek fuhuþ yaparsa onlarý cezalandýrýn. Eðer tevbe eder, hallerini düzeltirlerse artýk onlara ceza vermekten vazgeçin. Çünkü Allah tevbeleri çokça kabul eden, çok çok merhamet edendir.

İngilizce’de En Çok Kullanılan 100 Kelime

Başlatan Fussilet, Ocak 05, 2009, 10:52:37 ÖÖ

Fussilet

ADMiN
7,935
Ocak 05, 2009, 10:52:37 ÖÖ
İngilizce’de En Çok Kullanılan 100 Kelime
Gönderim: 22 Eylül 2007
Ekleyen: yönetmen Konu: 07. KELİME BİLGİSİ, Basic Vocabulary (temel kelimeler)

İngilizce’de En Çok Kullanılan 100 Kelime

Aşağıdaki 12 kelime okuduklarımızın yaklaşık dörtte birine denk gelir

A : bir / a book : bir kitap
And : ve
He : O (erkek)
I : Ben
in : içinde
is : dir
it : o (cansız ve hayvan)
Of : ..nın (of my car : arabamın)
That : şu
The (artikel) : The car (belirli araba)
to : e.. a .. (Ankara’ya)
Was : dı.. / He was a teacher (O bir öğretmendi)

Aşağıdaki 20 kelime ile birlikte 32 kelime okuduklarımızın yüzde otuzunu oluşturur

all : bütün (hepsi)
are : dırlar
as : gibi
at : de / da (at school)
Be : ol (mak) - fiil / I am .. You are … It is
But : fakat
For : için
Had : sahip olmak (dili geçmiş zaman) / I had a book : Bir kitaba sahiptim.
Have : Sahip olmak / I have a book : Ben bir kitaba sahibim
Him : Onu / I know him : Onu bilirim
his : Onun (erkek için) / His book : Onun kitabı – Her : onun (kadın için)
not : değil / This is not a book : bu bir kitap değildir.
On : üzerinde / on the table : masanın üzerinde
one : bir / one book : bir kitap
said : söyledi (say fiilinin dili geçmişi) / I said : ben dedim .. You said : Sen söyledin
so : böyle / böylece ..
they : onlar
we : biz
with : ile
you : sen / siz

Aşağıdaki 68 kelimeyi de eklerseniz toplam 100 kelimenin okuduğumuz yazılardaki kelimelerin yaklaşık yüzde ellisini oluşturur

About : hakkında
An : bir / an error : bir hata / an hour : bir saat
Back : geri / arka / Go back : geri git
Been : be fiilinin 3. hali (be / was / been)
Before : önce / before the party : partiden önce
Big : büyük / big man : büyük adam
By : ile / vasıtasıyla / by car : arabayla
Call : çağırmak / telefon etmek / I called my brother : Kardeşimi aradım
Came : gelmek - dili geçmiş / I came to work : İşe geldim
Can : yardımcı fiil .. bilir / I can go : Ben gidebilirim
Come : gel / I come to work at 8 : Ben 8 de işe gelirim
Could : can yardımcı fiilinin dili geçmişi / I could go oto school : Ben okula gidebildim
Did : do fiilinin dili geçmişi / I did my work : Ben işimi yaptım
Do : Yapmak fiili / I do my work every day : Ben hergün işimi yaparım
down : aşağı / sit down : otur aşağı
first : birinci / first lesson : birinci ders
from : den / dan / from Ankara : Ankara’dan
get : almak / elde etmek / ulaşmak / I will get water for you : Senin için su alacağım
go : gitmek / I go to school every morning : Her sabah okula giderim
has : have fiilinin 3. şahıs çekimi / He has a book : O bir kitaba sahiptir.
Her : Onun (kadın için) / Her book is on the table : Onun kitabı masanın üzerindedir.
Here : burada / buraya
İf : eğer / if you come early we will g oto the cinema (eğer erken gelirsen ….)
İnto : içine / Come into the room : odanın içine gel / odaya gir
Just : yalnızca
Like : beğenmek / hoşlanmak / I like music : Müzik severim
Little : az / little Money : az para / we have little Money / Az paramız var
Look : bak / Look at me : Bana bak
Made : make (yapmak) fiilinin dili geçmişi / I made a mistake / Ben bir hata yaptım
Make : Yapmak / I make a toast every morning : Her sabah bir tost yaparım
More : daha fazla / I have more Money : Benim daha fazla param var
Me : beni / bana (zamir) / Give me Money : Bana para ver
Much : çok (sayılamayan isimler için) / much love : çok sevgi / much patience : çok sabır
Must : meli.. malı (yardımcı fiil) / I must go : Ben gitmeliyim
My : benim / my book : benim kitabım
No : hayır / hiç / No I dont have a book : Hayır, bir kitaba sahibim
New : yeni / New chance : yeni şans / new car : yeni araba
Now : şimdi / I will go now : Þimdi gideceğim
Off : kapalı / edat / the radiator is off : radyatör kapalıdır
Old : eski / yaşlı / an old lady : yaşlı bir kadın
Only : yalnız / only children : yalnız çocuklar
Or : veya
Our : bizim / our friends : arkadaşlarımız
Other : diğer / other ways : diğer yollar
Out : dışarı / go out : dışarı git
Over : üzerinde / üzerinden / jump over the wall / duvarın üzerinden atla
Right : sağ / doğru / haklı / You are right : Haklısın
She : O (kadın için) / She is a good girl : O iyi bir kızdır
See : gör / I see a woman : Bir kadın görürüm (görüyorum)
Some : bazı / we need some Money : Bizim biraz paraya ihtiyacımız var
Their : onların / their friends : onların arkadaşları
Them : onlara / onları / I love them : Onları severim (seviyorum)
Then : o zaman / ondan sonra / öyleyse / Then I went to work : Ondan sonra işe gittim
There : Orada / oraya / I will go there : Oraya gideceğim
This : bu / this book : bu kitap
Two : iki / two girls : iki kız
Up : yukarı / stand up : Ayağa (yukarı) kalk
Want : istemek / I want Money : Para isterim (istiyorum)
Well : iyi (zarf) / He speaks well : O iyi (şekilde) konuşur.
Went : gitmek (dili geçmiş hali) / I went to work : Ben işe gittim
Were : be fiili dili geçmiş zaman / They were friends : Onlar arkadaştılar
What : ne / What do you want / Ne istersin (istiyorsun)
When : Ne zaman / When do you go to school ? : Ne zaman okula gidersin?
Where : Nerede / Nereye / Where are you ? : Neredesin ?
Which : hangi / Which car do you want ? : Hangi arabayı istersin ?
Who : kim / kime / Who are you : Sen kimsin ?
will : cek / cak / I will go to school : Ben okula gideceğim
your : senin / sizin / Your school : senin okulun
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

senarist081

Ziyaretçi
Teşekkürler

Bevadih

Ziyaretçi
Sanırım çözdün Fussilet bu işi..
Kursuna giden biri olarak cümle kuramıyorum..Yazılanı  içerik olarak anlıyorum ama..
pratik lazım sanırım :-\

SMF 2.1.4 © 2023, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.122 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017