Ekim 24, 2017, 04:22:07 ÖÖ
Haberler:

(Resûlüm!) De ki: Sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz! (Mulk -22)

Şehvet Hissi Nasıl Terbiye Olunur...?

Başlatan koza_kelebegi, Haziran 15, 2008, 06:47:30 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

koza_kelebegi


Sukut

aç kalarak tesettür ölçülerine uyarak yanlız kalmayarak harama bakmayarak v.s v.s

yamanlar

Temmuz 30, 2008, 03:35:37 ÖÖ #2 Last Edit: Temmuz 30, 2008, 08:53:24 ÖÖ by MiM
iradeyi terbiye etmekle olur...

gullerim

Allah tan korkarak :)
eksiksiz Allahtan korkmak herşeyden engeller

kalpteniman

Şehveti azdıracak görüntülerden uzak durmakla,

Şehveti azdıracak seslerden uzak durmakla,

H.z. Allaha kulluk yapıp yalvarmakla.

bir.fikir.çilesi

tefekkür yapılan yer:

29.mektup sahife 392.
(ramazan risalesi 8. nükte)

risale-i nur.

Ramazan-ı Şerif, insanın hayat-ı şahsiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki:
İnsana en mühim bir ilâç nevinden maddî ve mânevî bir perhizdir. Ve tıbben bir hımyedir ki, insanın nefsi yemek, içmek hususunda keyfemâyeşâ hareket ettikçe, hem şahsın maddî hayatına tıbben zarar verdiği gibi, hem helâl-haram demeyip rast gelen şeye saldırmak, adeta mânevî hayatını da zehirler. Daha kalbe ve ruha itaat etmek, o nefse güç gelir, serkeşâne dizginini eline alır. Daha insan ona binemez; o insana biner.


enfüsi yaram ve tahlil: Oruç’un insanın şahsi hayatındaki bir hikmeti maddi perhiz yanında manevi bir perhiz olması. Ben keyfemayeşa hareket ettikçe madden kendi hayatıma zarar verdiğim gibi, helal-haram demeyip rast gelen şeye saldırdığımda MANEVİ HAYATIMDA ZEHİRLENDİ.zehirleniyor. Bunun neticesi ise “ne olur ki yedi isem” değil, manevi hayatıma tesisi o haram helal demeyip yediğim gıdaların sebebi ile manevi hayatıma zehir etkisi yaptırıp KALBİME VE RUHUMA İTAAT ETMEK NEFSİME ÇOK AĞIR GELİYOR. Serkeşane dizginini eline alıyor. Ben nefsime bineceğime nefsim bana biniyor ve altında ezilmek zorunda kalıyorum. Bir haram lokma niçin maddi değil de manevi zarar verip kalbime ve ruhuma itaat etmek yerine nefsime itaat ettirmesinin sırrını da risale-i nurun şu cümlelerinden anlıyorum; “

        Hem senin mahiyetine öyle mânevî cihazat ve lâtifeler vermiş ki, bazıları dünyayı yutsa tok olmaz; bazıları bir zerreyi kendinde yerleştiremiyor.

    (İşte nefsim için bu zerre o yediğim haram lokmadır ve o zerreyi kalbim ruhum taşıyamıyor altında eziliyor o haram lokmanın)

        Baş bir batman taşı kaldırdığı halde, göz bir saçı kaldıramadığı gibi; o lâtife, bir saç kadar bir sıkleti, yani, gaflet ve dalâletten gelen küçük bir hâlete dayanamıyor. Hattâ Bazen söner ve ölür.
        Madem öyledir, hazer et, dikkatle bas, batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir dane, bir lem’a, bir işarette, bir öpmekte batma. Dünyayı yutan büyük letâiflerini onda batırma. Çünkü çok küçük şeyler var, çok büyükleri bir cihette yutar.

    (evet bir lokma manen batırabiliyor ve kalbime, ruhuma itaatimi kırıyor bu sebeble hazer edip dikkatli olmalı ve batmamalıyım.)

        Nasıl küçük bir cam parçasında gök, yıldızlarıyla beraber içine girip gark oluyor. Hardal gibi küçük kuvve-i hafızanda, senin sahife-i a’mâlin ekseri ve sahaif-i ömrün ağlebi içine girdiği gibi, çok cüz’î küçük şeyler var, öyle büyük eşyayı bir cihette yutar, istiab eder.

    haram helal demeyip her önüme gelen lokmayı yersem belki bilmeden o küçük lokmada manevi latifelerimi batıracağım bu sebeble bu küçük lokmaya dahi dikkat etmeliyim. çünki o küçük lokma büyük manada olan kalb ve ruhuma itaat hakikatime halel getirip itaatimi bozabilir. güneşin damlanın içerisine girip boğulması misullu.

Ramazan-ı Şerifte, oruç vasıtasıyla bir nevi perhize alışır, riyazete çalışır ve emir dinlemeyi öğrenir. Biçare zayıf mideye de, hazımdan evvel yemek yemek üzerine doldurmakla hastalıkları celb etmez. Ve emir vasıtasıyla helâli terk ettiği cihetle, haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyet peydâ eder.

    tahlil: oruç vasıtasi ile nefsim emir dinlemeyi öğreniyor. maddi hastalıklar midem celbetmediği gibi “helal olan bir şeyi dahi terkettiğim için, haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyetim oluşuyor. nefsim ki helali dahi emir cihetinde terketti niçin haramı terketmen gerektiği halde haramı da terketmiyorsun diye terbiye ediyor. haramı dahi terkedip emri dinlemeye kabiliyetim inkişaf ediyor. aslında fıtratımda derc olunan emir dinleme kabiliyetinin inkişaf ettirilmesi oruç vasıtası ile olmakta. bu manayı şu cümleden istifade ederek çıkarıyorum “bilkuvve bir kabiliyet ve bir istidad, fiil ve amel sûretine girse, inbisat ile teneffüs eder, bir lezzet verir; ve bütün faaliyetlerdeki lezzet bu sırdandır..( yani kuvvede olan emir dinleme kabiliyetim ve istidadım oruç fiili ile amel suretine girip inbisat ile teneffüs ediyor, o mana açılıyor, ve oruçtan lezzet almakla birlikte emir dinleme kabiliyetimi inbisat edip inkişaf ettiriyorum)

Hem o mide fabrikasının çok hademeleri var. Hem onunla alâkadar çok cihazat-ı insaniye var. Nefis, eğer muvakkat bir ayın gündüz zamanında tatil-i eşgal etmezse, o fabrikanın hademelerinin ve o cihazatın hususî ibadetlerini onlara unutturur, kendiyle meşgul eder, tahakkümü altında bırakır. O sair cihazat-ı insaniyeyi de, o mânevî fabrika çarklarının gürültüsü ve dumanlarıyla müşevveş eder. Nazar-ı dikkatlerini daima kendine celb eder. Ulvî vazifelerini muvakkaten unutturur.

    enfüsi tahlil: Mide fabrikama bağlı çok çalışan hademelerim var. Ağzım o mide fabrikasının öğütme parçalama yeri, ellerim o mide fabrikasının tutup götürüp getirme yeri. Nakliye yeri. Ellerimle tutup mide fabrikama ağız hadememden o maddeleri götürüyorum. Bir cihetle ağzım ve elim aslında hep mide fabrikama hademelik ediyor. Gözüm de malın iyisini seçiyor. burnum malın iyisini kokluyor. hepsi midem için. Rızık için. Evet oruç vasıtasi ile, elimin, dilimin, ağzımın, burnumun, gözümün unutmuş olduğu ibadetleri ortaya çıkartıp hatırlatıyorum. Oruç vasıtası ile elim, dilim, gözüm, ağzım, burnum midemle beraber tatil-i eşgal etti. Ve asıl vazifesi olan kendi ibadetlerine yöneldi. Dilim tatmaktan, tatil-i eşgal etti kur’an-ı kerim okuması gerektiğini hatırladı. Ağzımda aynı şekilde.Ellerim mideme yiyecek götürmedi Kur’an tuttu, risale-i nur tuttu. Gözüm haramlara değil Kur’an-ı Kerime baktı, Kainat kitabına baktı, Risale-i nura baktı.

    Oruç vasıtasi ile elime, dilime, ağzıma, gözüme, burnuma söz dinlettirebildim.
    Ondandır ki, eskiden beri çok ehl-i velâyet, tekemmül için riyazete, az yemek ve içmeye kendilerini alıştırmışlar.


Fakat Ramazan-ı Şerif orucuyla o fabrikanın hademeleri anlarlar ki, sırf o fabrika için yaratılmamışlar. Ve sair cihazat, o fabrikanın süflî eğlencelerine bedel, Ramazan-ı Şerifte melekî ve ruhanî eğlencelerde telezzüz ederler, nazarlarını onlara dikerler. Onun içindir ki, Ramazan-ı Şerifte mü’minler derecâtına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, mânevî sürurlara mazhar oluyorlar. Kalb ve ruh, akıl, sır gibi letâifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Midenin ağlamasına rağmen, onlar mâsumâne gülüyorlar.

tahlil: Midemin açlıkla ağlamasına bedel, diğer uzuvlarım tatil-i eşgal edip dinlendikleri için masumane güldüler. çünki asıl hizmetlerine koşturdular.

ezcümle; nefis terbiyesinde bir lokmanın dahi manevi tesirinin büyük olduğunu anladım, hazeret’im, hazer et’melisin. bir lokmada batmamaya gayret etmelisin. mide fabrikandaki hademelere belirli aralıklarla tatil-i eşgal ettirip asıl vazifelerinde onları istihdam etmem gerektiğini anladım. Bir teşbih verecek olursam kendi nefsime; nasıl ki bir fabrikada çalışan 10-15 işçi gün boyu fabrikada çalıştığı zaman evine yorgun argın gelip, asıl vazifelerinden birisi olan ailesi ile iştigal etmek, kur’anla iştigal etmek, sohbet etmek, hak konuşmak, hak okumak zor geliyorsa hatta ve hatta bu yorgunluk sebebi ile namazını nasıl kılamıyorsa aynen bunun gibi, benim mide fabrikam ve fabrikamın hademeleri olan elim, dilim, ağzım, burnum, gözüm gün boyu yemek içmekle bakmakla, tatmakla, yutmakla meşgul olduğu vakit aynen o insan gibi o yorgunlukla beraber akşam olduğunda asıl vazifesi olan, kur’an okumak, elllerim kitap tutup mütalaa etmek, gözüyle kainati tefekkür etmek gibi vazifeleri o yorgunlukta terkediyor. Yapamıyor. Rabbim ruhuma ve kalbime muvaffakiyet ver diye dua ediyorum inşaallah.

sahret yıldız.

(alıntı)
...EĞER O RAZI OLSA BÜTÜN DÜNYA KÜSSE EHEMMİYETİ YOK, EĞER O KABUL ETSE BÜTÜN HALK REDDETSE TESİRİ YOK...

isoz_

Şehvet Hissi Nasıl Terbiye Olunur...? Yerine nefis nasıl terbiye olunur denmesi daha doğru olur. Şehvet zaten bir his. His terbiye olmaz. Hissi üreten kaynak terbiye olmalı. Buda nefistir. Üstadın kaleminden tabiki nefsin tebiyesi ile ilgli inciler dökümüştür.

Allah'a emanet olun.

bikar

selamün aleyküm...

nefs terbiyesi için Efendimiz'in herkesçe bilinen bir tavsiyesi ORUÇ...
tessettüre uygun giyinme hayal dünyasını besleyici yayın proğram ve her türlü bakıştan sözden uzak durma...
her an tevbe istiğfar içinde bulunup niyaz etme..
az yeme az uyuma az konuşma...
ve ALLAH tarafından izlenildiğini bir an dahi unutmadan yaşama...

bizi var edene Varlığından haberdar edene her daim şükür içinde bulunma....


esselmü aleyküm...