Ekim 18, 2017, 06:57:10 ÖS
Haberler:

Ama onu (azabı) yakından gördükleri zaman, inkâr edenlerin yüzleri kararacak ve (kendilerine): İşte sizin isteyip durduğunuz budur! denecektir. (Mulk -26)

Şeytan

Başlatan DAMRAM, Haziran 28, 2009, 03:39:55 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

DAMRAM

Şeytan
Hz. Adem'e secde emri geldiğinde şeytanın davranışı nasıl olmuştur ? Yaratılış yönünden şeytanla melekler arasında nasıl bir münasebet vardır?
Cenab-ı Hak, Hz. Adem’i yarattığında meleklerin ona secde etmelerini emretti. Bütün melekler secde ettiği halde İblis secdeden kaçındı. Bundan sonra da kıyamete kadar şeytanlığını devam ettirmek için Allah’tan izin istedi. İsteği kabul edilince de insanları hak yoldan çıkarmaya devam etti.... 
--------------------------------------------------------------------------------

Kur’an’a göre İblis’in isyanı nasıl olmuştur?
Hani Rabbin meleklere demişti ki: ‘Ben kupkuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan bir insan yaratacağım. Ona şekil verdiğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman, siz hemen onun için secdeye kapanın!’ Demişti. Bunun üzerine meleklerin hepsi de hemen secde ettiler. Fakat İblis hariç! O, secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı. (Bakara, 2:34) 
--------------------------------------------------------------------------------

Kuran’da içki, kumar ve falcılığın, şeytanın işlerinden olduğu ifade edilir. Bunların şeytanla ne ilgisi vardır?
Resülullah (s.a.v.)’in huzuruna sarhoş olarak gelen bir kişiye sahabenin çıkışıp azarlamalarına karşılık Resülullah farklı bir tutumla; “Kardeşinize karşı şeytana yardımcı olmayın”(4) buyurmuş, böylece onu dinden, imandan soğutup İslam’dan ve müslümanlardan nefret ettirmenin de şeytani bir davranış olduğunu ihtar etmiştir... 
--------------------------------------------------------------------------------

Secde yalnız Allah’a yapılacağına göre, Meleklerin Hz. Adem’e secdesini nasıl değerlendirmeliyiz? Yaratılış yönünden şeytanla melekler arasında nasıl bir münasebet vardır?
Meleklerin Hz. Adem’e secde etmeleri gaybi bir mesele olduğu halde hadisenin seyri ve şekli hakkında tefsirlerimizde bazı izahlar bulunmaktadır. Ebu’s-Suud’un izahlarına göre, İblis meleklerle birlikte yaşıyordu, onlar gibi ibadet ediyordu. Secde emri gelince İblis meleklerden ayrıldı.İkinci bir görüşe göre, meleklerin bir cinsi vardır ki, doğup büyürler, bunlara cin denir. İblis de işte bunlardandı. Başka bir görüşe göre, secde emri bütün cinlereydi. Fakat Cenab-ı Hak melekleri zikretmekle cinlere de hitap etmiş olmaktadır. Böylece sadece melekler değil, bütün ruhani varlıklar secde ile emredilmiştir. 
--------------------------------------------------------------------------------

Şeytan ve şerler niçin yaratıldı?
Hemen ifade edelim ki, şerrin yaratılması şer değildir; şerri işlemek şerdir. Çünkü Allah bir şeyi şer olsun diye yaratmıyor. Hayır olsun diye yaratıyor. Allahın hayır olarak yarattığı şeyleri de bizler hakkımızda şerre çeviririz. Mesela, Şeytan ateşten yatılmıştır ve bu konuda en güzel örnek de ateştir. Ateşin yaratılması şer değildir, ancak ona dokunmak şerdir. İnsan ateşi muhafaza altına alırsa ondan faydalanır; aksi halde zarar görür. 
--------------------------------------------------------------------------------

Şeytan niçin yaratılmıştır?
Bu sorunun iki yönü var. Birisi şeytanın yaratılış gayesi, diğeri ise yaratılış hikmeti. Önce gaye üzerinde kısaca duralım. Bilindiği gibi şeytan cin türünden bir varlıktır. “Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım” ayetine göre cinlerin yaratılış gayesi de, insanlarda olduğu gibi, Allaha inanmak, ona ibadet ve onu tanıma yolunda terakki etmektir. 
--------------------------------------------------------------------------------

Şeytan nedir ve insana hangi yollarla yanaşır?
Şeytanlar, hayra hiçbir kabiliyeti olmayan, sırf şer işleyen ruhani bir varlık türüdür. “Dumansız ve harareti çok şiddetli bir ateşten yaratılmışlardır. İblisin asıl adı, Azazil idi. Cenabı Hakkın Hz. Âdeme (as.) secde etme emrinden yüz çevirmesi ve bu secde emrine kibirlenerek isyan etmesinden sonra, “iblis” ve “şeytan” isimlerini aldı. 
--------------------------------------------------------------------------------

Şeytan yaratılmasaydı, hepimiz cennette mi olurduk?
Bu konunun izahında, Cenabı Hakkın, Hz. Âdemi yaratmazdan önce meleklerle olan konuşmasına dikkat edelim. Bakara Suresinde şöyle anlatılmaktadır: “Hani, rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Onlar, Bizler hamdinle sana tesbih ve seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun? dediler. Allah da onlara, sizin bilemeyeceğinizi herhalde ben bilirim dedi.” 
--------------------------------------------------------------------------------

Şeytan insana zorla yaptırım gücüne sahip midir?
Bu durum, insanın sorumluluğu açısından son derece önemlidir. Eğer şeytan, böyle bir güce sahip olsaydı, o zaman insanlar "Ya Rabbi, sen bize şeytanı musallat ettin. O da bizim irademizi elimizden aldı. Bize bu günahları zorla yaptırdı. 
--------------------------------------------------------------------------------

Şeytan neden insanlara düşmandır?
Kur-an'ın ifadesiyle, "Şeytan, sizin için bir düşmandır. Siz de onu düşman edininiz. Şüphesiz o, kendine uyanları Cehennem ashabından olmaya çağırır." 
--------------------------------------------------------------------------------

Şeytan nedir, kimlere gelir ve neler telkin eder?
Şeytan gizli, kötü bir kuvvet, kötü bir ruh anlamına gelmektedir. Şeytan ismi, bilhassa görülmeyen ruhlar ve kötü kuvvetlere isim olmuştur ve şeytan denilince bu cinsin babası olan ilk fert, yani İblis akla gelir. İblis cin cinsindendir. 
--------------------------------------------------------------------------------

Şeytanın yaratılışı ve mahiyeti hakkında bilgi verir misianiz?
Kur’an-ı Kerim, Hz. Ademin topraktan yaratıldığını, sonra ona ruh verilerek canlı bir insan haline getirildiğini açıkça anlatır. Aynı şekilde Şeytanın da cinlerden olduğu konusunu vurgular.


--------------------------------------------------------------------------------

Şeytanın karakteristik özellikleri nelerdir?
Şeytanın insana düşman olduğu, onu kandırmak ve yanlış işler yaptırmak için yemin ettiği ve neticede kendisiyle beraber cehenneme pek çok insanı da götüreceği bilinen bir husustur. İnsanı kandırmak için neler yapabileceği, onları nerelerden yakalayıp vurabileceği de Kuranda bildirilmiştir. 
--------------------------------------------------------------------------------

Şeytan neden kaybetti?
bir müminin, işlediği günahı kabul etmesi; yaptığı hata ve günahlardan ötürü pişmanlık duyması; nefsini hesaba çekip onu kınaması, sık sık tevbe-istiğfar etmesi ve rahmet-i ilahiden hiçbir zaman ümit kesmemesi gerekmektedir. 
--------------------------------------------------------------------------------

Şeytanın yemesi ve içmesi ne anlama geliyor?
Ayet ve hadislerde şeytanın da yiyip içtiğinden bahsediliyor. Ateşten yaratılmış olan ve gözle görünmeyen bu varlıkların yeyip içmeleri elbette topraktan yaratılın insanın yene ve içmesinden farklıdır. 
--------------------------------------------------------------------------------

Şeytandan Allah’a sığınmak nasıl olmalıdır?
Şeytan görünmeyen ve nereden geleceği bilinmeyen bir düşman olduğundan, onun desise ve vesveselerinden Allah’a sığınmak, bizim gibi aciz kullar için oldukça önemli bir husustur. İnsan için şeytanın kendisinden kurtuluş yoktur. Kurtulmak demek imtihan sırrının kalkması demektir ki, bu da yaratılış hikmetimize zıt bir durumdur. Bundan dolayı şeytan hayatı boyunca ona musallat olur, vesvese vermeye çalışır. 
--------------------------------------------------------------------------------

Bu kadar insanı yoldan çıkardığına göre şeytan çok mu güçlü?
Şeytanın kendi başına bir gücü yoktur. Vesvese ve desîseleri de zayıftır. Fakat yaptığı işler, tahribat, yıkıp bozmak nev'inden olduğu için, cüz'î bir vesvese ve desîse ile büyük neticeler meydana getirmekte; büyük zararlara sebeb olmaktadır. Bu yüzden müslümanlar her zaman şeytanın şerrinden Allah'a sığınırlar. 
--------------------------------------------------------------------------------

Şeytan nedir, özellikleri nelerdir ve niçin yaratılmıştır?
Şeytanı tanıyor muyuz? Yaratılış ve İlahî İrade, Temiz ve Habis Ruhlar, Şeytanın Yaratılış Hikmeti, Adüvv-ü Mübin, Gizli Düşman, İnsanın Zaafları, Pusudaki Avcı, Hz. Âdem ve Şeytan, Ateş ve Toprak, Şeytana İzin Verilmesi, Şeytan Hz. Âdem ve Hz. Havva’yı nasıl aldattı? Şeytan meleklerden miydi? Şeytan cennete ve Hz. Nuh’un gemisine nasıl girdi? Mübareze Kanunu ve Zıtların Mücadelesi, Şeytan bir şer ilahı mı? Şeytan ve Yokluk Âlemleri, Şeytanın Yemesi ve İçmesi, Nefis Şeytan İlişkisi, Herkese Bir Şeytan, Kalpteki Şeytanî Merkez, Şeytan nerelerde gezer? Ramazan Ayında Şeytan, Damarlarda Dolaşan Şeytan, Şeytanın Taarruzu, Hizbuşşeytan - Hizbullah, Şeytanın Dostları, Şeytanın Askerleri, İnsî ve Cinnî Şeytanlar, Mahşerde Şeytan, Cehennemde Şeytan, Şeytana Uyanların Pişmanlığı, Şeytan ve Büyük Günahlar, Büyük Günahlarla Alakalı Şeytanî Bir Vesvese, Büyük günah işlemek insanı kâfir yapar mı? Şeytan zorla bir şey yaptırabilir mi? 
--------------------------------------------------------------------------------

"Kör Şeytan" demenin sakıncası var mıdır?
"Kör Şeytan" demenin bir sakıncası var mıdır? Konuyla ilgili Peygamber Efendimiz (a.s.m.)'den herhangi bir rivayet gelmiş midir?


--------------------------------------------------------------------------------

Şeytanın tuzakları nelerdir?
Şeytanın İcraatları, Şeytan günahları güzel gösterir, Şeytan boş kuruntularla oyalar, Şeytan demagoji yapar, Şeytan abes işlerle meşgul eder, Şeytan fıtrata müdahale etmek ister, Şeytan, batıl mabutlara taptırır, Şeytan namazda vesvese verdirir, Şeytan esnetir, Şeytan secde ettirmemeye çalışır, Şeytan yanlış zaviyeden baktırır, Şeytan, “tarafsızlık” perdesi altında insanları dalalete sevk eder, Şeytan taklide sevkeder, Şeytan yaldızlı sözler söyler, Şeytan değer ölçülerini alt üst eder, Şeytan insanların arasını açar, Şeytan korkutur, Şeytan, insana kusurunu itiraf ettirmez, Şeytan yüzüstü bırakır, Şeytan içki ve kumara teşvik eder, Şeytan unutturur, Şeytan hedefine adım adım gider, Şeytan peygamberlerle de uğraşır, Şeytan âlimleri de aldatır, Şeytan bazı doğrulardan yola çıkıp yanlış sonuçlara vardırır, Şeytan uçuruma sürükler, Şeytan ayetleri safsatası, Küfrü hayal etmek küfür müdür? Şeytan dört yönden yaklaşır, Şeytan insanın imanını çalmaya çalışır, Şeytan, ateşe sevk eder   

kurtlarvadisi