Ocak 18, 2018, 09:43:42 ÖÖ
Haberler:

Andolsun ki, onlardan öncekiler de (bunu) yalan saymışlardı; ama benim karşılık olarak verdiğim azap nasıl olmuştu! (Mulk -17)


Smf'yi Tinyportala çevirme

Başlatan Fussilet, Ocak 12, 2008, 07:59:14 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Fussilet

İndex.template.phpyi açın

Kod: (bulun)

   
Kod [Seç]
// Output any remaining HTML headers. (from mods, maybe?)
echo $context['html_headers'], 'Kod: (Altına ekleyin)

Kod [Seç]
<script language="JavaScript" type="text/javascript"><!-- // --><![CDATA[
                var current_leftbar = ', empty($options['collapse_leftbar']) ? 'false' : 'true', ';

                function shrinkHeaderLeftbar(mode)
                {';

        // Guests don't have theme options!!
        if ($context['user']['is_guest'])
                echo '
                        document.cookie = "upshrink=" + (mode ? 1 : 0);';
        else
                echo '
                        smf_setThemeOption("collapse_leftbar", mode ? 1 : 0, null, "', $context['session_id'], '");';
        echo '
                        document.getElementById("upshrinkLeftbar").src = smf_images_url + (mode ? "/upshrink2.gif" : "/upshrink.gif");

                        document.getElementById("leftbarHeader").style.display = mode ? "none" : "";

                        current_leftbar = mode;
                }
          // ]]></script>
       <script language="JavaScript" type="text/javascript"><!-- // --><![CDATA[
                var current_rightbar = ', empty($options['collapse_rightbar']) ? 'false' : 'true', ';

                function shrinkHeaderRightbar(mode)
                {';

        // Guests don't have theme options!!
        if ($context['user']['is_guest'])
                echo '
                        document.cookie = "upshrink=" + (mode ? 1 : 0);';
        else
                echo '
                        smf_setThemeOption("collapse_rightbar", mode ? 1 : 0, null, "', $context['session_id'], '");';

        echo '
                        document.getElementById("upshrinkRightbar").src = smf_images_url + (mode ? "/upshrink2.gif" : "/upshrink.gif");

                        document.getElementById("rightbarHeader").style.display = mode ? "none" : "";

                        current_rightbar = mode;
                }
        // ]]></script>Kod: (bulun)

Kod [Seç]
<body>';


Kod: (Altına ekleyin)

Kod [Seç]
// TinyPortal start
     if($context['TPortal']['fixed_width']!=0)
             echo '<table align="center" width="'.$context['TPortal']['fixed_width'].'" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td>';

// TinyPortal end


Kod: (Bulun)

Kod [Seç]
// display user name


Kod: (Üstüne Ekleyin)

Kod [Seç]
// TinyPortal
     if($context['TPortal']['showtop']==1)
     {
// TinyPortal end


Kod: (Bulun)

Kod [Seç]
echo '
</form>
</td>
</tr>
</table>


Kod: (Altına Ekleyin)

Kod [Seç]
';
// TinyPortal
       }
//  end
echo 'Kod: (bulun)
Kod [Seç]

// The main content should go here.
echo '
<div id="bodyarea" style="padding: 1ex 0px 2ex 0px;">';


Kod: (Değiştirin)

   
Kod [Seç]
// The main content should go here.  A table is used because IE 6 just can't handle a div.
echo '
<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr>';

// TinyPortal integrated bars
          if($context['TPortal']['leftbar'])
          {
              echo '<td width="' ,$context['TPortal']['leftbar_width'], '" style="padding: ' , isset($context['TPortal']['padding']) ? $context['TPortal']['padding'] : '4' , 'px; padding-top: 4px;padding-right: 1ex;" valign="top">
                 <div id="leftbarHeader"', empty($options['collapse_leftbar']) ? '' : ' style="display: none;"', ' style="padding-top: 5px; width: ' ,$context['TPortal']['leftbar_width'], 'px;">';
                 TPortal_sidebar('left');
              echo '</div></td>';

          }

        echo '<td width="100%" align="left" valign="top" style="padding-top: 10px; padding-bottom: 10px;">';
        if($context['TPortal']['centerbar'])
                     echo '<div>' , TPortal_sidebar('center') , '</div>';Kod: (bulun)

Kod [Seç]
echo '
</div>';


Kod: (Değiştirin)

Kod [Seç]
echo '</td>';

         // TinyPortal integrated bars
          if($context['TPortal']['rightbar']){
              echo '<td style="padding: ' , isset($context['TPortal']['padding']) ? $context['TPortal']['padding'] : '4' , 'px; padding-top: 4px; padding-left: 1ex;" valign="top" align="right">
                 <div id="rightbarHeader"', empty($options['collapse_rightbar']) ? '' : ' style="display: none;"', ' style="width: ' ,$context['TPortal']['rightbar_width'], 'px; text-align: left; padding-top: 5px;">';
              TPortal_rightbar();
              echo '</div></td>';
          }

        echo '</tr></table>';


Kod: (bulun)

            
Kod [Seç]
<td valign="middle" align="center" style="white-space: nowrap;">
', theme_copyright(), '
</td>


Kod: (değiştirin)
Kod [Seç]

                           <td valign="middle" align="center" style="white-space: nowrap;" class="smalltext">
                                        ', theme_copyright(), ' <br />', tportal_version() , '
                                </td>


Kod: (Bulun)

Kod [Seç]
</body></html>';


Kod: (Üstüne ekleyin)

Kod [Seç]
';
// TinyPortal
     if($context['TPortal']['fixed_width']!=0)
             echo '</td></tr></table>';
// end
echo 'Kod: (Bulun)

Kod [Seç]
if (in_array($context['current_action'], array('search', 'admin', 'calendar', 'profile', 'mlist', 'register', 'login', 'help', 'pm')))


Kod: (Değiştirin)

   
Kod [Seç]
if (in_array($context['current_action'], array('search', 'admin', 'calendar', 'profile', 'mlist', 'register', 'login', 'help', 'pm', 'forum', 'tpadmin')))Kod: (bulun)

      
Kod [Seç]
$current_action = 'search';


Kod: (Altına ekleyin)

Kod [Seç]
if (isset($_GET['dl']))
$current_action = 'dlmanager';

if (isset($_GET['board']) || isset($_GET['topic']))
$current_action = 'forum';


Kod: (bulun)

   
Kod [Seç]
// Show the [help] button.


Kod: (üstüne ekleyin)

Kod [Seç]
if($settings['TPortal_front_type']!='boardindex')
// Show the [forum] button.
echo ($current_action=='forum' || $context['browser']['is_ie4']) ? '<td class="maintab_active_first"> </td>' : '' , '
<td valign="top" class="maintab_' , $current_action=='forum' ? 'active_back' : 'back' , '">
<a href="', $scripturl, '?action=forum">FORUM</a>
</td>' , $current_action=='forum' ? '<td class="maintab_active_last"> </td>' : '';Kod: (bulun)

   
Kod [Seç]
// The end of tab section.
echo '
<td class="maintab_' , $last , '"> </td>


Kod: (Altına ekleyin)

Kod [Seç]
';
// TinyPortal
if($context['TPortal']['leftbar'])
             echo '<td style="padding-left: 1ex;"><a href="javascript:void(0);" onclick="shrinkHeaderLeftbar(!current_leftbar); return false;"><img id="upshrinkLeftbar" src="', $settings['images_url'], '/', empty($options['collapse_leftbar']) ? 'upshrink.gif' : 'upshrink2.gif', '" alt="*" title="', $txt['upshrink_description'], '" style="margin: 2px 0;" border="0" /></a><img id="upshrinkTempLeftbar" src="', $settings['images_url'], '/blank.gif" alt="" style="margin-right: 0ex;" /></td>';
         if($context['TPortal']['rightbar'])
             echo '<td style="padding-left: 1ex;"><a href="javascript:void(0);" onclick="shrinkHeaderRightbar(!current_rightbar); return false;"><img id="upshrinkRightbar" src="', $settings['images_url'], '/', empty($options['collapse_rightbar']) ? 'upshrink.gif' : 'upshrink2.gif', '" alt="*" title="', $txt['upshrink_description'], '" style="margin: 2px 0;" border="0" /></a><img id="upshrinkTempRightbar" src="', $settings['images_url'], '/blank.gif" alt="" style="margin-right: 0ex;" /></td>';
// TinyPortal end
echo 'style.css dosyasını açın
Kod: (bulun)

Kod [Seç]
/* Normal, standard links. */


Kod: (Üstüne ekleyin)

Kod [Seç]
/* TP specific classes */
.sitemap{
margin: 0;
padding: 0;
list-style: none;
}
.sitemap_topheader{
background: #f0f0ff;
border-bottom: solid 1px #ffffff;
padding: 4px;
}

.sitemap_header{
background: #cDdBe8;
border-bottom: solid 1px #ffffff;
padding: 4px;
display: block;
font-weight: bold;
}

.sitemap_header_active{
background: #bDcBd8;
border-bottom: solid 1px #ffffff;
padding: 4px;
display: block;
font-weight: bold;
}

.sitemap_header:hover , .sitemap_header_active:hover{
background: #dDeBf8;
border-bottom: solid 1px #ffffff;
padding: 4px;
display: block;
text-decoration: none;
}

ul#articlelist
{
margin: 0 0 0 1ex;
padding: 0.5ex 0;
list-style: none;
}
ul#catlist
{
margin: 0 0 0 0;
padding: 0;
border-top: dotted 1px;
}

ul#articlelist li
{
display: block;
padding: 1ex 0 0 3ex;
background: url(images/divider.gif) no-repeat 1ex 1.5ex;
}
ul#catlist li
{
display: block;
padding: 1ex 0 0 3ex;
}

içimdeki tüm putları kırdım ve sana yöneldim Rabbim...
Bu gelişimi kabul et, beni benden al, beni sana bağışla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahında feda bir canımız vardır
Gönül abdal-ı aşk olmuş gelin kurbanımız vardır
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanımız vardır


Urfalı Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

koridorix

ya ben bu kodların nerede oldugunu bulamadın S: yardım edermisiniz_?

Fussilet

içimdeki tüm putları kırdım ve sana yöneldim Rabbim...
Bu gelişimi kabul et, beni benden al, beni sana bağışla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahında feda bir canımız vardır
Gönül abdal-ı aşk olmuş gelin kurbanımız vardır
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanımız vardır


Urfalı Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Evvâh

site açılsın deneyecem bakalım teşekkürler

Evvâh

cssnin üstündeki son 3 kod çöl ateşinde çıkmıyor diğerlerini değiştirdim ama onlar yok temada adres.
www.muminlerkardestir.net

Evvâh

Alıntı yapılan: Evvâh - Nisan 03, 2008, 01:08:48 ÖÖ
cssnin üstündeki son 3 kod çöl ateşinde çıkmıyor diğerlerini değiştirdim ama onlar yok temada adres.
www.muminlerkardestir.net


buna uygun tiny portal nasıl yaparız?

Fussilet

burda anlatılan konu temayı tinyportala çevirmek, yani smf temasını tiny portal temasına dönüştürmek için, önce tiny portL KURMALISIN kardeşim , www.tinyportal.net
içimdeki tüm putları kırdım ve sana yöneldim Rabbim...
Bu gelişimi kabul et, beni benden al, beni sana bağışla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahında feda bir canımız vardır
Gönül abdal-ı aşk olmuş gelin kurbanımız vardır
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanımız vardır


Urfalı Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Evvâh


Evvâh

çöl ateşi v2 tiny portal kurulumu var dediler hazır bulamadım ama biliyor musunuz var mı sitem için gerekiyor: www.muminlerkardestir.net

Fussilet

içimdeki tüm putları kırdım ve sana yöneldim Rabbim...
Bu gelişimi kabul et, beni benden al, beni sana bağışla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahında feda bir canımız vardır
Gönül abdal-ı aşk olmuş gelin kurbanımız vardır
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanımız vardır


Urfalı Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Evvâh


_FhR_

Allah razı olsun yararlı bir çalışma olmuş