Ölüm Var!

Genel => Güncel haberler => Ekonomi => Konuyu başlatan: Fussilet - Eylül 04, 2013, 08:00:41 ÖÖ

Başlık: El-Erian: Piyasalar Suriye konusunu yeni kavrýyor
Gönderen: Fussilet - Eylül 04, 2013, 08:00:41 ÖÖ
El-Erian: Piyasalar Suriye konusunu yeni kavrýyor

Dünyanýn en büyük tahvil fonu PIMCO'''nun CEO'''su Muhammed El-Erian, piyasalarýn, Suriye konusundaki bozulmanýn daha önce tahmin edilenden daha fazla olabileceðinin farkýna vardýðýný söyledi.ABD'''de bir televizyon kanalýnda konuþan El-Erian, Suriye ekonomisinin tek baþýna bir etkisinin olmayacaðýný, ancak aralarýnda Türkiye'nin de bulunduðu ülkelerde Suriye'nin büyük að etkisinin olabileceði uyarýsýnda bulundu.Suriye ekonomisinin büyük bir ekonomi olmadýðýný ifade eden El-Erian, Suriye'''nin 50 bin varillik günlük üretimini ''küçük bir rakam''€ olarak niteledi.Mýsýr kökenliEl-Erian, Suriye'''deki trajedi ile bir þekilde iliþkisi olan ülkeleri de ''Ýsrail, Ýran, Irak, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Türkiye''€ þeklinde saydý.Suriye'''de bir insanlýk trajedisi yaþandýðýný vurgulayan El-Erian, sorunun nasýl çözüleceði konusunda özel bir fikrinin olmadýðýn belirtti.


: El-Erian: Piyasalar Suriye konusunu yeni kavrýyor (http://www.bloomberght.com/haberler/haber/1417909-el-erian-piyasalar-suriye-konusunu-yeni-kavriyor)