Bakara / 267. Ayet
يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُٓوا اَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّٓا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَب۪يثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذ۪يهِ اِلَّٓا اَنْ تُغْمِضُوا ف۪يهِۜ وَاعْلَمُٓوا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَم۪يدٌ

Ey iman edenler! Çalýþýp ürettiðiniz mallarýn ve sizin için yerden çýkardýðýmýz ürünlerin iyi, temiz ve helâl olanýndan Allah yolunda harcayýn. Size verildiðinde gözünüzü yummadan alamayacaðýnýz kötü þeyleri, iyilik yapacaðým diye baþkasýna vermeye kalkýþmayýn. Þunu bilin ki, Allah'ýn hiçbir þeye ihtiyacý yoktur; O her türlü övgüye lâyýktýr.

Piyasalarda "dikkatler" Fed yetkililerinde

Başlatan Fussilet, Eylül 20, 2013, 08:01:49 ÖS

Fussilet

ADMiN
7,935
Eylül 20, 2013, 08:01:49 ÖS
Piyasalarda "dikkatler" Fed yetkililerinde

(17:10'da güncellendi)
ABD hisse senetleri, yatýrýmcýlarýn Fed'in ne zaman varlýk alýmlarýný azaltmaya baþlayacaðý konusunda iþaretler almak üzere merkez bankasý politika yapýcýlarýnýn konuþmalarýný izlemeleri ile birlikte, dalgalý bir seyir gösterirken, ABD Hazine tahvilleri fazla deðiþmedi. Geliþen piyasa hisse senetleri, Hindistan öncülüðünde deðer kaybederken, altýn son üç günde ilk kez deðer kaybetti.Standard & Poor'''s 500 (S&P 500) Endeksi, New York saati ile 09:46'da, yüzde 0.1'den az bir yükseliþ gösterirken, Stoxx Europe 600 Endeksi yüzde 0.2 geriledi. ABD'nin 10 yýl vadeli tahvillerinin faizi fazla deðiþmeyerek yüzde 2.75'te kaldý. Altýn New York'ta yüzde 1.1 deðer kaybetti. Türk Lirasý 2012 yýlýndan bu yana en hýzlý haftalýk kazancýný göstermeye yönlendi.Bu yýl oy kullanma hakký bulunan ve varlýk alýmlarýný destekleyen St. Louis Fed Baþkaný James Bullard, teþviklerin azaltýlmamasýnýn çokk zor bir karar olduðunu ve gelecek ay "küçük çaplý" bir azaltýmýn mümkün olduðunu söyledi. Fed Açýk Piyasa Komitesi (FOMC), bu haftaki toplantýsýnda, aylýk 85 milyar dolar olan varlýk alým programýný daraltmak için, ekonomik toparlanmaya iliþkin daha fazla iþaret beklediklerini kaydetti.San Antonio, Texas'ta USAA Investments icra direktörü John Kvantas, "Piyasa, Fed yetkililerini, merkez bankasýnýn ne yapabileceði konusunda iþaretler alabilmek için çok yakýndan dinleyecek," dedi ve "Bir kez daha, Fed, 'evet, varlýk alýmlarýný azaltmadýk, ancak bu asla azaltmayacaðýmýz anlamýna gelmiyor ve belki aslýnda oldukça yakýnda azaltacaðýz' yolunda mesaj yollamaya çalýþýyor. Fed'den gelen açýklamalar muhtemelen biraz kafalarý karýþtýracak" deðerlendirmesinde bulundu.S&P 500 Endeksi bu hafta yüzde 2.1 ralli yaptý ve son iki ayýn en hýzlý yükseliþine yönlendi.ABD'nin 10 yýl vadeli Hazine tahvillerinin faizi, Fed'in teþvikleri azaltmak için ekonomide iyiye gidiþe iliþkin daha fazla iþaret beklediðini kaydetmesinin ardýndan,  bu hafta 13 puan düþtü.
(17:10'da güncellendi)


: Piyasalarda "dikkatler" Fed yetkililerinde
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.4 © 2023, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.111 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017