Bakara / 182. Ayet
فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَٓا اِثْمَ عَلَيْهِۜ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ۟

Kim de vasiyet edenin haksýzlýða meylinden veya günaha düþmesinden haklý bir endiþe duyar da, mirasçýlar arasýnda bir uzlaþma saðlamak üzere vasiyette deðiþikliðe giderse, bu takdirde ona bir günah yoktur. Doðrusu Allah, çok baðýþlayýcýdýr, engin merhamet sahibidir.

Demirkazýk'ta 1 daðcý öldü, 4 kiþi mahsur

Başlatan Fussilet, Haziran 05, 2012, 08:00:33 ÖÖ

« önceki - sonraki »

Fussilet

Demirkazýk'ta 1 daðcý öldü, 4 kiþi mahsur

Niðde'nin Çamardý ilçesinden Aladaðlar'daki Demirkazýk Zirvesi'ne týrmanýþ gerçekleþtirmek isteyen 5 daðcýdan biri öldü, 4'ü ise mahsur kaldý.
(DHA) -- Hacettepe Üniversitesi öðrencisi 5 daðcý, týrmanýþ yapmak için Demirkazýk'taki Güzeller Mevkii'nde, daðcýlarýn 'Kuzey Duvarý' olarak adlandýrdýðý yamaca týrmanýþ gerçekleþtirdi.Ýddiaya göre, 5 daðcýdan 3'ü yer ekibi olarak beklerken, 2 daðcý halatlarla týrmanýþa geçti.Bir süre gerçekleþen týrmanýþ sýrasýnda, daðcýlardan biri yüksekten düþerek hayatýný kaybetti. Diðer daðcý ise, halatta asýlý kaldý.Olayý haber alan yetkililer, JAK, AKUT, UMKE ve Sivil Savunma görevlilerini bölgeye sevk etti. Olay yerine ulaþan JAK ve AKUT ekiplerinin, halatta asýlý kalan daðcýyý kurtarma çalýþmalarý sürüyor.Daðcýlarý almak için Konya'dan sevk edilen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait helikopter, bölgenin iniþe müsait olmamasý üzerine, kurtarmayý gerçekleþtiremedi. Kurtarma çalýþmalarý sürüyor.


: Demirkazýk'ta 1 daðcý öldü, 4 kiþi mahsur
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...