Bakara / 185. Ayet
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذ۪ٓي اُنْزِلَ ف۪يهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُۜ وَمَنْ كَانَ مَر۪يضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَۜ يُر۪يدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُر۪يدُ بِكُمُ الْعُسْرَۘ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰيكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Orucun farz kýlýndýðý ramazan ayý, insanlara hidâyet rehberi olup onlara doðru yolu gösteren ve hakký bâtýldan ayýrýcý en açýk delilleri ihtiva eden Kur'an'ýn indirildiði aydýr. Ýþte bu sebeple içinizden ramazan ayýna eriþen orucunu tutsun. Ancak hasta veya yolcu olup da oruç tutamayan kimse, tutamadýðý oruçlarý baþka günlerde tutsun. Allah sizin için kolaylýk diler, fakat zorluk dilemez. Bütün bunlar sayýyý tamamlamanýz, size doðru yolu gösterdiði için Allah'ýn yüceliðini tanýmanýz ve O'na þükretmeniz içindir.

Tasavvuf ve Tarikat

Başlatan DAMRAM, Haziran 28, 2009, 12:50:23 ÖÖ

DAMRAM

Ziyaretçi
Haziran 28, 2009, 12:50:23 ÖÖ
Tasavvuf ve TarikatMakaleler
Kur'an-ı Kerimde “Kalpler ancak Allahın zikriyle tatmin olur.” buyrulmaktadır. Zikirden kasdedilen nedir? Kalbi nasıl tatmin eder ?
Kalbin Rabbi, onun ancak zikirle tatmin olacağını bildiriyor bize. Nedir zikir? Kelime m''n''sıyla hatırlama. Allahı hatırlatan her h''dise, her levha, her ilmî eser birer zikir vesilesi. Kalp, bir fabrika, bir saray, bir misafirhane olan şu muhteşem k''inatın ancak Allahın emir ve iradesiyle var olduğunu bilmekle tatmin olur. 
--------------------------------------------------------------------------------

Hiçbir velinin sahabelerin derecesine çıkamadığı yer yer tartışma konusu oluyor. Bu konuya açıklık getirir misiniz? Bazı veliler, Peygamberimizle (a.s.m ) vefatından sonra görüşmüş ve sohbet etmişler. Bunlar sahabelere yetişebilirler mi?
Resulullah’ın vefatından sonra, Celaleddin Suyûti gibi bazı büyük veliler, uyanık halde Resulullahı görmüşler, onunla konuşmuşlardır. Fakat bu konuşmaları nübüvvet itibarıyla değil, velayet-i Ahmediye cihetiyledir. Resulullah onlara velayeti ciheti ile temessül etmiş, görünmüştür. Çünkü Resulullah’ın ölümü ile vahiy bitmiş Nübüvvet sona ermiştir. Ölümünden sonra onu Nübüvvet sıfatıyla görmek mümkün değildir. Þu halde Nübüvvetin derecesi velayetin derecesinden ne kadar yüksekse, bir nebiyle sohbetle bir veliyle sohbet arasında da o kadar fark vardır. 
--------------------------------------------------------------------------------

Risalet ve vel''yet nedir?
Risalet, Allah’tan bir tavzif (görevlendirme), vel''yet ise Allah’a bir yükseliştir. Yani, Allah bazı insanları, insanlara resul olarak göndermiştir. Bu bir görevlendirmedir. “Allah kime risalet görevini vereceğini en iyi bilendir” (En’am Sûresi, 124) ayetinin hükmünce, kim buna ehilse, görevlendirilir. İlk insan Hz. Âdem, aynı zamanda ilk peygamberdir. “Her ümmet için bir resul vardır” (Yunus Sûresi, 47) ayetinin belirttiği gibi, her kavme peygamber gönderilmiştir. Hz. Muhammed (asm.), son peygamberdir (Ahzab Sûresi, 40). Risaleti bütün insanlığa şümullüdür. 
--------------------------------------------------------------------------------

Rabıta ne demektir?
Rabıta, “bağ, münasebet ilgi, al''ka, bağlılık, mensub olmak...” gibi anlamlara gelir. Kendi şahsiyetinden sıyrılıp, sözgelimi şeyhin veya Resulullah’ın şahsiyetiyle bütünleşme, bir bağ kurma şeklinde uygulanır. 
--------------------------------------------------------------------------------

Bir tasavvuf kavramı olarak “çile” ne demektir?
Tasavvuf yolu, bir çile yoludur. Kaba demir kızgın ateşe sokulmadan şekillendirilemez. Öyle de, çilesiz nefsi arıtmak mümkün değildir. Saadet sarayına meşakkat yolundan varılır. Tasavvuftaki “çile” ifadesi “kırk gün” anlamında Farsça bir kelime olup, Hz. Musa’nın Tur-i Sina’da Tevrat’ı almak için kırk gün riyazette kalmasından alınmıştır. 
--------------------------------------------------------------------------------

Tasavvufi anlamda aşk nedir?
Aşk, şiddetli sevginin adıdır. Tasavvuf dilinde, Allah’a muhabbet anlamında kullanılır. İnsan, aşkı ya mecazi kullanır, ya da hakîkî. Mecazî aşk, fanilere gönül bağlamaktır. Hakiki aşk ise, Allah’ı sevmektir. 
--------------------------------------------------------------------------------

Tasavvuf nedir?
İsl''miyet, ana hatlarıyla iman, ibadet ve ahlaktan ibarettir. Kel''m ilmi imanı, fıkıh ilmi ibadeti, tasavvuf ilmi de ahlakı ele alır. Tasavvuf, İsl''mı derûnî bir şekilde yaşamaktır. Ruhî ve vicdanî bir duyuşun mahsulüdür. Þekilden m''n''ya geçmek, kabuktan öze ulaşmaktır. K''lin h''l olmasıdır. 
--------------------------------------------------------------------------------

Tasavvufun gayesi nedir?
Tasavvuf, İsl''mın bildirdiği hedeflere ulaşmada etkili bir yoldur. Bu hedeflerden bir kısmını şu şekilde sıralayabiliriz: Allah’ın ahlakıyla ahlaklanmak. Yani kalp ve ruhunu, Cenab-ı Hakk’ın razı olduğu sıfatlarla donatmaya çalışmak. İlahi ahlak, en kısa ifadesiyle, “Kur’an ahlakıdır:” 
--------------------------------------------------------------------------------

Tarikat nedir?
Tarikat, tasavvufun sistemleşmiş şeklidir. Tarîkatlar, hakikatlerin yollarıdır. Tarîkatlar, şeriatın birer delili, ab-ı hayat dağıtan bir kevser kaynağıdırlar. Asırlardır nice ehl-i iman, bu menba’dan içmiş, bu muazzam hazineden istifade etmiştir. 
--------------------------------------------------------------------------------

Tasavvufta dünyayı terketmenin gereği üzerinde duruluyor. Sizce bizim dünyaya bakışımız nasıl olmalıdır?
Tasavvufun mühim esaslarından biri, dünyayı terk etmektir. Þüphesiz bu terk, kesb (çalışma) yönünden değil, kalp yönündendir. Mahiyetine hem madde, hem m''n'' derc edilen insan, maddenin mahkumu olmamalıdır. Zira madde, ancak m''n''ya hizmetkar olabilir. 
--------------------------------------------------------------------------------

“İlm-i Ledün” nedir?
Ehl-i tasavvuf, duyu, akıl ve tecrübe dışında, bir de ilm-i ledün kabul ederler. İlm-i ledün, vehbî bir ilimdir. Hz. Hızır’ın ilminden bahseden ayetteki “Ledün” kelimesinden hareketle, bu isim verilmiştir. (Kehf Sûresi, 65). Böyle bir bilgi, özel bir bilgidir. Bu bilgi, olayların iç yüzüne vukufiyeti sağlar. Bir çeşit gayb bilgisi, sırlar bilgisidir. 
--------------------------------------------------------------------------------

Tasavvufa göre “şeyh” ve “mürid” kavramlarına açıklık getirir misiniz?
Þeyh, yol gösteren arif kişi, mürid ise, şeyhe bağlı kimse anlamındadır. Þeyh (mürşid), insanları halktan Hakka ulaştırmada bir rehber, bir kılavuzdur. Okulda hoca ne ise, derg''hta mürşit de odur. Hoca, daha çok akla hitap eder. Mürşit ise, ruhla meşgul olur. Mürşidin yüzü nuranî, sözü Rabbanîdir. 
--------------------------------------------------------------------------------

Seyr-u sülûk ne demektir?
Seyr u sülûk, tasavvufta bir terbiye disiplinini ifade eder. Okumadan ''lim, gezmeden seyyah olunamadığı gibi, mücadele ve murakabe olmadan tasavvufta yol alınamaz. 
--------------------------------------------------------------------------------

Zikir ne demektir?
Zikir, Allah’ı anmaktır. Kur’''n’ın sarih emirlerindendir. “Beni anın, ben de sizi anayım” (Bakara Sûresi, 152), “Allah’ı çokça zikredin ki, felaha eresiniz” (Enfal Sûresi, 45) ayetleri, bu konudaki pek çok ayetten sadece ikisidir. 
--------------------------------------------------------------------------------

Bazıları “şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır” diyorlar. bu sözü nasıl anlamak gerekir?
Bazı tarîkat kahramanlarına nispet edilen bu söz, zaman zaman yanlış kullanılmaktadır. Þöyle ki: Bu söz, bir mürşide bağlanmayı ifade eder. İnsan o sınırlı aklıyla gerçekler aleminin bütünüyle kavrayamaz. 
--------------------------------------------------------------------------------

Hatemü’l-Evliya ne demektir? Bu veli kimdir?
Hatemü’l-Evliya ne demektir? Bu veli kimdir?


--------------------------------------------------------------------------------

Sadat-ı Kiram ne demektir?

Sadat-ı kiram ne demektir? Peygamber Efendimiz (asm)'in soyundan gelen seyitleri, tarikatların başında görüyoruz. Biz, ehlibeyte nasıl bakmalıyız?


--------------------------------------------------------------------------------

Sadat-ı Kiram ne demektir?
Sadat-ı kiram ne demektir? Peygamber Efendimiz (asm)'in soyundan gelen seyitleri, tarikatların başında görüyoruz. Biz, ehlibeyte nasıl bakmalıyız? 
--------------------------------------------------------------------------------

Bazı evliyaların kerametleri neredeyse sırrı teklifi kaldıracak derecededir. Bu kerametler imtihan sırının bozulmasına neden olmaz mı?
Bazı evliyaların kerametleri neredeyse sırrı teklifi kaldıracak derecede. Bilhassa Gavsul Azam olan Abdulkadir-i Geylani Hazretlerinin kerametleri... Bu kerametlerin sırrı teklifle olan ilişkisini açıklar mısınız? 
--------------------------------------------------------------------------------

SMF 2.1.4 © 2023, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.132 saniyede 24 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017