Âl-i Ýmrân / 28. Ayet
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَٓاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي شَيْءٍ اِلَّٓا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰيةًۜ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُۜ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَص۪يرُ

Mü'minler, sakýn mü'minleri býrakýp da kâfirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa, artýk onun Allah ile irtibatý tamâmen kopmuþ olur. Ancak kâfirlerden gelebilecek tehlikelerden korkarsanýz ölçülü bir þekilde onlara dostluk gösterebilirsiniz. Yine de Allah sizi azabýndan sakýndýrýyor. Çünkü sonunda dönüþ, yalnýz Allah'adýr.

Yasin hayal bunalýma girdi

Başlatan Fussilet, Mayıs 17, 2012, 02:00:48 ÖS

Fussilet

ADMiN
7,935
Mayıs 17, 2012, 02:00:48 ÖS
Yasin hayal bunalýma girdi

TEKÝRDAÄž (ÝHA)
Hrant Dink'in öldürülmesi olayýnda aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasýna çarptýrýlan Yasin Hayal, bir yýldýr parasý ve ziyaretçisi gelmediði için cezaevinde bunalýma girdi. Cezaevinde zor günler geçiren Hayal son olarak da koðuþunu ateþe verdiði için 6 ay hapis cezasýna çarptýrýlmýþtý.
Agos Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Hrant Dink davasýnda 'tasarlayarak öldürmeye azmettirmek' suçundan aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasýna çarptýrýlan cinayettin azmettiricisi Yasin Hayal hükümlü/tutuklu bulunduðu Tekirdað F Tipi Cezaevi'nde zor günler geçiriyor.
Cezaevine bir yýldýr parasý ve ziyaretçi gelmeyen Hayal'in bu yüzden psikolojisinin bozulduðu ortaya çýktý. Cezaevinde maddi sýkýntýlar çeken Hayal'in parasýzlýktan dolayý kantinden alýþ veriþ yapamadýðý ve giyecek alamadýðý kaydedildi.
Psikolojik sorunlarý olan Hayal'in daha 6 ay önce yataðýný yakarak koðuþunu ateþe verdiði ortaya çýkmýþtý. Koðuþunun camlarýný kýran ve eþyalara zarar veren Hayal, geçtiðimiz günlerde 'Kamu Malýna Zarar Vermek' suçundan 6 ay hapis cezasýna çarptýrýlmýþtý. Hayal'in cezaevi personeline ve jandarmalara karþý sürekli agresif tavýrlar sergilediði öðrenildi. Tedbir amaçlý koðuþunda tek baþýna kalan Hayal'in cezaevi infaz koruma memurlarý tarafýndan sürekli gözetim altýnda tutulduðu kaydedildi
Tarih: 17.05.2012
Yasal Uyarý: Yayýnlanan köþe yazýsý haberin tüm haklarý Diyalog Gazetecilik A.þž.'ye aittir. ** ***


: Yasin hayal bunalýma girdi
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.158 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017