Âl-i Ýmrân / 28. Ayet
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَٓاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي شَيْءٍ اِلَّٓا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰيةًۜ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُۜ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَص۪يرُ

Mü'minler, sakýn mü'minleri býrakýp da kâfirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa, artýk onun Allah ile irtibatý tamâmen kopmuþ olur. Ancak kâfirlerden gelebilecek tehlikelerden korkarsanýz ölçülü bir þekilde onlara dostluk gösterebilirsiniz. Yine de Allah sizi azabýndan sakýndýrýyor. Çünkü sonunda dönüþ, yalnýz Allah'adýr.

Çaðlayan'da ortalýk karýþtý!

Başlatan Fussilet, Haziran 02, 2012, 02:00:55 ÖS

Fussilet

ADMiN
7,935
Haziran 02, 2012, 02:00:55 ÖS
Çaðlayan'da ortalýk karýþtý!

Ýstanbul 16. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen dava nedeniyle Fenerbahçeli taraftarlar da Çaðlayan'daki Ýstanbul Adalet Sarayý önünde toplandý.
Tezahüratlar yaparak adliyenin önündeki alanda bekleyen sarý-lacivertli taraftarlar ile Ýstanbul Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen PKK terör örgütü davasýný izlemeye gelen sanýk yakýnlarýndan oluþan grup arasýnda sözlü atýþmalar yaþandý. Taraftarlar ile diðer grup arasýndaki tartýþmalar arttýðý sýrada, taraftarlarýn bulunduðu bölümden adliyenin önündeki diðer gruba doðru plastik su þiþeleri ve çakmak gibi yabancý maddeler atýldý.
Bu grubun da karþýlýk vermek istemesi üzerine ortam bir anda gerilirken, güvenlik nedeniyle adliye bahçesi önünde bekleyen çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Ekipler, grubun etrafýný sarýp adliye önünden uzaklaþtýrdý.
Öte yandan, adliye önünde toplanan Fenerbahçeli taraftarlar, mahkeme heyetinin tahliye taleplerini deðerlendirdiði süreçte adliye önünden ayrýldýlar.
Ýstanbul 16. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, akþam saatlerinden itibaren sayýlarý artan sarý-lacivertli taraftarlar, tezahüratlar eþliðinde uzun süre adliye önünde bekledi. Taraftarlar adliye önünde beklerken pankartlarla, yaktýklarý meþalelerle, tutuklu bulunan kulüp baþkaný Aziz Yýldýrým ve yönetim kurulu üyesi Ýlhan Ekþioðlu'na destek verdiler. Bir ara Aziz Yýldýrým'ýn avukatlarýndan Faik Iþýk taraftarlarý sükunete davet etti.
TARAFTARLAR HASTANEYE AKIN ETTÝ
Taraftarlar yapýlan uyarýlar üzerine, mahkeme heyetinin tahliye taleplerini deðerlendirdiði süreçte adliye önünden ayrýldýlar. Taraftarlar, Aziz Yýldýrým'ýn tedavi gördüðü þžiþli Etfal Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne gitti.
Habertürk'ün haberine göre; acil servis önünde toplanan yaklaþýk 500 kiþi, adliyeden tahliye taleplerinin reddedilmesine tepki gösterdi. Grup, acil serviste geniþ güvenlik önlemi alan polise pet þiþe ve bira kutularý attý. Meþaleler yakan grup, 'Aziz baþkan el salla, Baþkan bizi býrakma' þeklinde baðýrdý. Acil servisi gelen ve çýkan hastalar taraftar ve polis kalabalýðý nedeniyle zor anlar yaþadý.Ambulanslar acile girmekte güçlükle girdi. Grup, çevvik kuvvet eþliðinde hastaneden ayrýldý. Hastane çevresinde alýnan geniþ güvenlik önlemi dikkatleri çekti.
Tarih: 02.06.2012
Yasal Uyarý: Yayýnlanan köþe yazýsý haberin tüm haklarý Diyalog Gazetecilik A.þž.'ye aittir. ** ***


: Çaðlayan'da ortalýk karýþtý!
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.150 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017