Âl-i Ýmrân / 28. Ayet
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَٓاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي شَيْءٍ اِلَّٓا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰيةًۜ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُۜ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَص۪يرُ

Mü'minler, sakýn mü'minleri býrakýp da kâfirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa, artýk onun Allah ile irtibatý tamâmen kopmuþ olur. Ancak kâfirlerden gelebilecek tehlikelerden korkarsanýz ölçülü bir þekilde onlara dostluk gösterebilirsiniz. Yine de Allah sizi azabýndan sakýndýrýyor. Çünkü sonunda dönüþ, yalnýz Allah'adýr.

þžanlýurfa'da doktora býçaklý saldýrý

Başlatan Fussilet, Mayıs 31, 2012, 02:00:31 ÖÖ

Fussilet

ADMiN
7,935
Mayıs 31, 2012, 02:00:31 ÖÖ
þžanlýurfa'da doktora býçaklý saldýrý

þžanlýurfa'da bir kiþi, eþinin düþük yaptýðýný öðrenmesi üzerine tartýþtýðý doktoru býçakladý. Aldýðý býçak darbeleri ile aðýr þekilde yaralanan doktor, hastanede ameliyata alýndý.
Edinilen bilgiye göre olay, OSM Ortadoðu Hastanesi'nde meydana geldi. Ýddiaya göre, Nasýr K. tüp bebek yoluyla hamile olan ve muayene olmak için eþi Yüksel K.'yi OSM Ortadoðu Hastanesi'ne getirerek, saðlýk kontrolünden geçirmek istedi. Nasýr K. ve eþi Yüksel K., Tüp Bebek Uzmaný ve Bölge Sorumlusu Muhittin Hikmet Felli'nin, yanýna gelerek muayene oldu. Muayene sonucunu açýklayan Dr. Muhittin Hikmet Felli, Yüksel K.'nin düþük yaptýðýný belirtti.
Bunun üzerine Nasýr K. duruma sinirlenerek, Dr. Felli ile tartýþmaya baþladý. Tartýþmanýn kýsa sürede büyümesi üzerine Nasýr K. yanýnda bulundurduðu býçak ile Dr. Felli'ye saldýrdý. Aldýðý býçak darbeleri ile yere yýðýlan Dr. Muhittin Hikmet Felli, aðýr þekilde yaralandý. Hastanede hemen ameliyata alýnan Dr. Felli'nin hayati tehlikesinin devam ettiði öðrenildi. Bu sýrada olaya karýþan Nasýr K. hastane polisleri tarafýndan gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan Nasýr K. ifadesi alýnmak üzere þžanlýurfa Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldü. Býçaklanma aný ise saniye saniye hastanenin güvenlik kamerasýna yansýdý.
Olayla ilgili soruþturma sürdürülüyor.
Tarih: 30.05.2012
Yasal Uyarý: Yayýnlanan köþe yazýsý haberin tüm haklarý Diyalog Gazetecilik A.þž.'ye aittir. ** ***


: þžanlýurfa'da doktora býçaklý saldýrý
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.056 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017