Âl-i Ýmrân / 28. Ayet
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَٓاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي شَيْءٍ اِلَّٓا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰيةًۜ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُۜ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَص۪يرُ

Mü'minler, sakýn mü'minleri býrakýp da kâfirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa, artýk onun Allah ile irtibatý tamâmen kopmuþ olur. Ancak kâfirlerden gelebilecek tehlikelerden korkarsanýz ölçülü bir þekilde onlara dostluk gösterebilirsiniz. Yine de Allah sizi azabýndan sakýndýrýyor. Çünkü sonunda dönüþ, yalnýz Allah'adýr.

Baþkentte fuhuþ operasyonu

Başlatan Fussilet, Mayıs 26, 2012, 02:00:34 ÖS

Fussilet

ADMiN
7,935
Mayıs 26, 2012, 02:00:34 ÖS
Baþkentte fuhuþ operasyonu

TAHÝR ALPEREN / ANKARAAnkara'da yabancý uyruklu kadýnlara zorla fuhuþ yaptýrdýklarý iddia edilen 27 kiþi gözaltýna alýndý. Bir buçuk yýl önce polise sýðýnan yabancý uyruklu bir kadýn, liderliðini Dursun U.'nun (45) yaptýðý çetenin kendilerine zorla fuhuþ yaptýrdýðýný anlattý. Harekete geçen polis, çeteyi takibe aldý. Çetenin Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan kadýnlarý iþ bulma yalanýyla Türkiye'ye getirilerek fuhuþ yaptýrýldýðýný belirlendi.
Çete'nin ayrýca emekli öðretim görevlisi Aydýn D.'ye (66) 25 bin lira karþýlýðýnda 17 yaþýndaki yabancý uyruklu þž.A'yý sattýðý ortaya çýktý. Polisin 30 ayrý adrese düzenlediði operasyonda 27 kiþi gözaltýna alýndý. Bir yýldýr çetenin elinde olduðununu söyleyen þž.A. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda koruma altýna alýndý. Dursun U. ve Aydýn D.'nin de aralarýnda bulunduðu 17 kiþi adliyeye sevk edildi.
Tarih: 26.05.2012
Yasal Uyarý: Yayýnlanan köþe yazýsý haberin tüm haklarý Diyalog Gazetecilik A.þž.'ye aittir. ** ***


: Baþkentte fuhuþ operasyonu
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.129 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017