Nisâ / 22. Ayet
وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ اٰبَٓاؤُ۬كُمْ مِنَ النِّسَٓاءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَۜ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًاۜ وَسَٓاءَ سَب۪يلًا۟

Geçmiþte olanlar bir yana, babalarýnýzýn nikâhladýðý kadýnlarla evlenmeyin. Þüphesiz bu, çok çirkin bir hayâsýzlýk, Allah'ýn gazabýný celbeden bir günah ve pek iðrenç bir yoldur!

Teröristler 10 köylüyü kaçýrdý

Başlatan Fussilet, Mayıs 25, 2012, 08:01:05 ÖS

Fussilet

ADMiN
7,935
Mayıs 25, 2012, 08:01:05 ÖS
Teröristler 10 köylüyü kaçýrdý

AJANSLAR
Bayýrlý Köyü Muhtarý Aziz Doðan AA muhabirine yaptýðý açýklamada, 22 Mayýs gecesi köye gelen PKK'lýlarýn köyde ikamet eden Yýlmaz ve Çelik ailelerinin evlerini basarak 1'i kadýn 10 kiþiyi kaçýrdýklarýný söyledi. 
Muhtar Doðan, köylüleri Emine Çelik, Mahfuz Çelik, Mehmet Çelik, Yaþar Çelik, Ahmet Alkin, Eþref Yýlmaz, Ramazan Yýlmaz, Mehmet Emin Yýlmaz ve þžahabettin Yýlmaz ile köyde misafir olarak bulunan Nuri Alpaslan'dan haber alamadýklarýný belirtti.
Diyarbakýr'ýn Lice ilçesinde teröristler tarafýndan kaçýrýlan köylülerin isimleri belirlenirken, konu ile ilgili soruþturma ve tahkikat baþlatýldýðý açýklandý.
Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak yaptýðý açýklamada, Lice ilçesi Bayýrlý köyü Saðlýk Mahallesi'ne gelen bir grup bölücü terör örgütü mensubu teröristin yaþlarý 18 ile 65 arasýnda olan biri bayan 10 vatandaþý yanlarýna alarak götürdüklerini söyledi. Vali Toprak, konu ile ilgili gerekli takibat ve soruþturma baþlatýldýðýný belirtti.
Tarih: 25.05.2012
Yasal Uyarý: Yayýnlanan köþe yazýsý haberin tüm haklarý Diyalog Gazetecilik A.þž.'ye aittir. ** ***


: Teröristler 10 köylüyü kaçýrdý
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.127 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017