Âl-i Ýmrân / 28. Ayet
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَٓاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي شَيْءٍ اِلَّٓا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰيةًۜ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُۜ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَص۪يرُ

Mü'minler, sakýn mü'minleri býrakýp da kâfirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa, artýk onun Allah ile irtibatý tamâmen kopmuþ olur. Ancak kâfirlerden gelebilecek tehlikelerden korkarsanýz ölçülü bir þekilde onlara dostluk gösterebilirsiniz. Yine de Allah sizi azabýndan sakýndýrýyor. Çünkü sonunda dönüþ, yalnýz Allah'adýr.

TFF'ye 7 kurþun

Başlatan Fussilet, Mayıs 22, 2012, 08:00:33 ÖÖ

Fussilet

ADMiN
7,935
Mayıs 22, 2012, 08:00:33 ÖÖ
TFF'ye 7 kurþun

ANKARA
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Ankara'da bulunan merkezine önceki geçe yarýsý kimliði belirsiz kiþi veya kiþilerce silahlý saldýrý düzenlendi. Açýlan ateþ sonucu yaralanan olmazken, federasyon binasýnda maddi hasar oluþtu. Çankaya Ýlçesi Balgat Semti'nde bulunan Türkiye Futbol Federasyonu'nun binasýna gece yarýsý silahlý saldýrý düzenlendi. Bir otomobille geldiði belirtilen kiþi veya kiþilerin otomobilden binaya ateþ açtýðý belirtildi. Binada sekreterliðin bulunduðu 2. ve 3. katlarýn yeraldýðý bölümün camlarýna 7 kurþun isabet etti. Federasyonda gece yarýsý çalýþanýn bulunmamasý olasý bir yaralanmayý önlerken, camlara isabet eden kurþun sonucu maddi hasar meydana geldi. Federasyon binasýnýn güvenlik kamerasýný inceleyen polis, olayla ilgili soruþturma baþlattý.
Tarih: 22.05.2012
Yasal Uyarý: Yayýnlanan köþe yazýsý haberin tüm haklarý Diyalog Gazetecilik A.þž.'ye aittir. ** ***


: TFF'ye 7 kurþun
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.144 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017