Mâide / 89. Ayet
لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ ف۪ٓي اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْاَيْمَانَۚ فَكَفَّارَتُهُٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاك۪ينَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ اَهْل۪يكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْر۪يرُ رَقَبَةٍۜ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍۜ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْۜ وَاحْفَظُٓوا اَيْمَانَكُمْۜ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيَاتِه۪ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah kasýtsýz olarak yaptýðýnýz yeminlerden dolayý sizi sorumlu tutmaz, fakat bilerek yaptýðýnýz yeminlerden dolayý sorumlu tutar. Bunun kefâreti, ailenize yedirdiðinizin orta hallisiyle on fakiri bir gün sabah akþam doyurmak veya giydiðiniz orta hallisiyle onlarý giydirmek yahut bir köleyi hürriyetine kavuþturmaktýr. Buna gücü yetmeyen üç gün oruç tutmalýdýr. Ýþte yemin ettiðinizde onu bozmanýn kefâreti budur. Bununla birlikte, yeminlerinize baðlý kalýp gereðini yerine getirin. Þükredebilmeniz için Allah size âyetlerini iþte böyle açýklamaktadýr.

Ümmeti Birleþtirmek Farz, Bölmek Haramdýr

Başlatan Fussilet, Mayıs 18, 2012, 02:00:33 ÖS

Fussilet

ADMiN
7,935
Mayıs 18, 2012, 02:00:33 ÖS
Ümmeti Birleþtirmek Farz, Bölmek Haramdýr

Prof. Dr. Hayrettin Karaman


Yeni þžafak gazetesi yazarý Prof. Dr. Hayrettin Karaman, ümmetin birliðini savunarak, "Müslümanlara düþen vazife daha fazla bölünmek, daha fazla çatýþmak yerine birleþmek, bütünleþmek, hak ve adaleti birlikte saðlamak için iþbirliði yapmak, birlik, dirlik ve düzenimizi bozarak meþru olmayan menfaat devþirme peþinde olanlara fýrsat vermemektir." diyor.
Mevcut düzenin bu davranýþa engel olmadýðýný ifade eden Karaman, "Kürt, Türk, Arab, FarsÝ®, Berber... bütün Müslümanlarýn akýl adamlarý, Müslüman kanaat önderleri bir araya gelmeli, olup biteni müzakere etmeli, ümmetin yoluna ýþýk tutacak açýklamalar yapmalýdýrlar. Düzen buna da engel deðildir." görüþleriyle birlik çaðrýsý yapýyor.
Karaman'ýn birlik ve beraberlik çaðrýsý yapan, "Bölünmeye giden yol kapatýlmalýdýr", "Tefrika Savunulamaz", "Ümmeti Birleþtirmek Farz, Bölmek Haramdýr" ve "Ýslami Görüþ" baþlýklý yazýlarýný aþaðýdaki linklerden okuyabilirsiniz:
Bölünmeye Giden Yol Kapatýlmalýdýr
http://www.yenisafak.com.tr/Yazarlar/?i=32013&y=HayrettinKaraman
Tefrika Savunulamaz
http://www.yenisafak.com.tr/Yazarlar/?i=32157&y=HayrettinKaraman
Ümmeti Birleþtirmek Farz, Bölmek Haramdýr
http://www.yenisafak.com.tr/Yazarlar/?t=17.05.2012&y=HayrettinKaraman
Ýslami Görüþ
http://www.yenisafak.com.tr/yazarlar/?t=18.05.2012&y=HayrettinKaraman
Tarih: 18.05.2012
Yasal Uyarý: Yayýnlanan köþe yazýsý haberin tüm haklarý Diyalog Gazetecilik A.þž.'ye aittir. ** ***


: Ümmeti Birleþtirmek Farz, Bölmek Haramdýr
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.140 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017