Bakara / 173. Ayet
اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْز۪يرِ وَمَٓا اُهِلَّ بِه۪ لِغَيْرِ اللّٰهِۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَٓا اِثْمَ عَلَيْهِۜ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ

Allah size leþi, kaný, domuz etini ve Allah'tan baþkasý adýna kesilen hayvanlarýn etini haram kýldý. Bununla birlikte, kim yemediði takdirde ölecek derecede mecbur kalýrsa, baþkasýnýn hakkýna tecavüz etmemek ve zaruret sýnýrýný aþmamak kaydýyla bunlardan yemesinde bir günah yoktur. Çünkü Allah çok baðýþlayýcýdýr, çok merhametlidir.

Mersin'de 2 kadýn, otobüs þoförü oldu

Başlatan Fussilet, Mayıs 13, 2012, 02:00:35 ÖÖ

Fussilet

ADMiN
7,935
Mayıs 13, 2012, 02:00:35 ÖÖ
Mersin'de 2 kadýn, otobüs þoförü oldu

AA
Tarsus Belediye Baþkaný Burhanettin Kocamaz, Cumhuriyet Meydaný'nda düzenlenen törende, Anneler Günü öncesi 2 kadýn þoförü belediye ulaþým hizmetlerinde görevlendirdiklerini söyledi.
Belediye bünyesinde ilk kez kadýn þoför görevlendirildiðini belirten Kocamaz, sayýnýn artmasý dileðinde bulundu.
Kocamaz, kadýn sürücülerin en iyi þekilde hizmet vereceðine inandýðýný ifade ederek, 'Tarsuslu hemþehrilerimin ilçemizde gerçekleþtirilen bu olaydan mutluluk duymasýný temenni ediyoruz. Ýnþallah vatandaþlarýmýz diðer þoförlerimize sahip çýktýðý gibi, kadýn þoförlerimize de sahip çýkarlar' dedi.
Kadýn þoförlerden 2 çocuk annesi Nurten Fidan (36), daha önce 8 yýl Belçika ve Hollanda arasýnda otobüs kullandýðýný belirterek, 'Yeniden mesleðime kavuþtuðum için mutluyum. Ailem benimle gurur duyuyor' diye konuþtu.
Ýki çocuk annesi Songül Karagöz de (32), kendilerine imkan tanýyan Baþkan Kocamaz'a teþekkür etti.
Daha sonra kadýn þoförler otobüslere binerek sefere baþladýlar.
Tarih: 12.05.2012
Yasal Uyarý: Yayýnlanan köþe yazýsý haberin tüm haklarý Diyalog Gazetecilik A.þž.'ye aittir. ** ***


: Mersin'de 2 kadýn, otobüs þoförü oldu
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.122 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017