Nisâ / 16. Ayet
وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوهُمَاۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوا عَنْهُمَاۜ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَح۪يمًا

Ýçinizden iki erkek fuhuþ yaparsa onlarý cezalandýrýn. Eðer tevbe eder, hallerini düzeltirlerse artýk onlara ceza vermekten vazgeçin. Çünkü Allah tevbeleri çokça kabul eden, çok çok merhamet edendir.

Mektupla özür de 15 yýl cezadan kurtaramadý

Başlatan Fussilet, Mayıs 28, 2012, 02:00:34 ÖS

Fussilet

ADMiN
7,935
Mayıs 28, 2012, 02:00:34 ÖS
Mektupla özür de 15 yýl cezadan kurtaramadý

AA
Yavuz Selim Mahallesi Çeþme Sokak'ta bir süre önce gerçekleþen olayda, Fatih Özcan eþi Eylem Özcan ve arkadaþlarý Nihat Bostancý evinde kiracý olarak kaldýklarý Arife Muslu'nun evde yalnýz kaldýðý bir sýrada ellerini baðlayarak kolundaki altýn bilezikleri alarak kaçtý.
Arife Mutlu'nun kendi imkanlarý ile kurtularak polise haber vermesi üzerine yakalanan zanlýlar nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mahkeme günü öncesinde cezaevinden Arife Muslu ve eþi Kamil Muslu'ya besmeleyle baþlayan bir mektup yazan zanlýlar, çok piþman olduklarýný, maddi sýkýntýdan bu iþe kalkýþtýklarýný belirterek, kendilerinden mahkemede þikayetçi olmamasýný istediler.
Muslu ailesinin þikayetçi olmaktan vazgeçmediði dava Kastamonu Aðýr Ceza Mahkemesinde görülerek karara baðlandý. Mahkeme heyeti zanlýlara 15 yýl hapis cezasý verdi.
AA muhabirine açýklamada bulunan Kamil Muslu, zanlýlarý evine kiracý olarak aldýðýný belirterek, kendisinin evde olmadýðý bir zamanda eþinin bileziklerini gasp ederek kaçtýklarýný söyledi.
Duruþma gününden önce zanlýlarýn kendisine besmele ile baþlayan bir mektup yazdýklarýný bildiren Muslu, 'Fatih Özcan eþi Eylem Özcan ve arkadaþlarý Nihat Bostancý'yý ben affetsem de Türk adaleti af etmedi. Onlara acýdým evimi verdim, yardýmda bulundum. Ama onlar yaþlý eþimin kolunu yaralayarak bilezikleri çýkardýlar. Gereken cezayý aldýlar. 15 yýl ceza herkese ders olsun. Türk polisine, Türk adeletine teþekkür ederim' diye konuþtu.
Tarih: 28.05.2012
Yasal Uyarý: Yayýnlanan köþe yazýsý haberin tüm haklarý Diyalog Gazetecilik A.þž.'ye aittir. ** ***


: Mektupla özür de 15 yýl cezadan kurtaramadý
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.137 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017