Bakara / 173. Ayet
اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْز۪يرِ وَمَٓا اُهِلَّ بِه۪ لِغَيْرِ اللّٰهِۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَٓا اِثْمَ عَلَيْهِۜ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ

Allah size leþi, kaný, domuz etini ve Allah'tan baþkasý adýna kesilen hayvanlarýn etini haram kýldý. Bununla birlikte, kim yemediði takdirde ölecek derecede mecbur kalýrsa, baþkasýnýn hakkýna tecavüz etmemek ve zaruret sýnýrýný aþmamak kaydýyla bunlardan yemesinde bir günah yoktur. Çünkü Allah çok baðýþlayýcýdýr, çok merhametlidir.

Katil kocaya haksýz tahrik indirimi yok

Başlatan Fussilet, Mayıs 24, 2012, 08:00:41 ÖÖ

Fussilet

ADMiN
7,935
Mayıs 24, 2012, 08:00:41 ÖÖ
Katil kocaya haksýz tahrik indirimi yok

ÝSTANBUL
Cerrahpaþa Týp Fakültesi'nde öðrenci olan eþi Ayþe Özmen'Ý öldürmekten yargýlanan subay Güneþ Özmen müebbet hapis cezasýna çarptýrýldý. Yargýtay'ýn bozma kararýnýn ardýndan Ýstanbul 4. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen duruþmada Güneþ Özmen'in avukatlarý 'haksýz tahrik' hükümleri uygulanmasýný istedi. Güneþ'in kasten öldürme eyleminin sabit olduðuna karar veren mahkeme, sanýðýn olay sonrasý davranýþlarý nedeniyle taktir indirimini kulanmadý. Güneþ ömür boyu hapis cezasýna çarptýrýldý.
Tarih: 24.05.2012
Yasal Uyarý: Yayýnlanan köþe yazýsý haberin tüm haklarý Diyalog Gazetecilik A.þž.'ye aittir. ** ***


: Katil kocaya haksýz tahrik indirimi yok
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.100 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017