Mâide / 89. Ayet
لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ ف۪ٓي اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْاَيْمَانَۚ فَكَفَّارَتُهُٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاك۪ينَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ اَهْل۪يكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْر۪يرُ رَقَبَةٍۜ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍۜ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْۜ وَاحْفَظُٓوا اَيْمَانَكُمْۜ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيَاتِه۪ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah kasýtsýz olarak yaptýðýnýz yeminlerden dolayý sizi sorumlu tutmaz, fakat bilerek yaptýðýnýz yeminlerden dolayý sorumlu tutar. Bunun kefâreti, ailenize yedirdiðinizin orta hallisiyle on fakiri bir gün sabah akþam doyurmak veya giydiðiniz orta hallisiyle onlarý giydirmek yahut bir köleyi hürriyetine kavuþturmaktýr. Buna gücü yetmeyen üç gün oruç tutmalýdýr. Ýþte yemin ettiðinizde onu bozmanýn kefâreti budur. Bununla birlikte, yeminlerinize baðlý kalýp gereðini yerine getirin. Þükredebilmeniz için Allah size âyetlerini iþte böyle açýklamaktadýr.

Emekli Org. Teoman Koman tutuklandý

Başlatan Fussilet, Haziran 03, 2012, 08:01:00 ÖS

Fussilet

ADMiN
7,935
Haziran 03, 2012, 08:01:00 ÖS
Emekli Org. Teoman Koman tutuklandý

ANKARA (AA)Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Baþsavcývekilliði'nin yürüttüðü 28 þžubat Soruþturmasý kapsamýnda hakkýnda yakalama kararý çýkartýlan emekli Orgeneral Teoman Koman, Ankara 12. Aðýr Ceza Mahkemesi'nce tutuklandý.
Özel yetkili Ankara 12. Aðýr Ceza Mahkemesi'nce hakkýnda yakalama kararý çýkartýlan Koman, adliyeye gelerek, mahkeme heyetince sorgulandý. Heyet, sorgu sonucunda Koman'ýn tutuklanmasýna karar verdi.
Soruþturmayý yürüten savcýlar, ifadesini aldýklarý Koman'ýn tutuklanmasýný talep etmiþ, ancak Ankara 12. Aðýr Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliði Koman'ý serbest býrakmýþtý.
Savcýlar, Koman'ýn serbest býrakýlmasýna itirazda bulunmuþ, itirazý deðerlendiren Ankara 12. Aðýr Ceza Mahkemesi heyeti, Koman hakkýnda yakalama kararý çýkartmýþtý.
MHP'den milletvekili seçilen emekli Korgeneral Alan, halen Ýstanbul 10. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen 'Balyoz Planý' davasýnýn tutuklu sanýðý olarak cezaevinde bulunuyor.
Hakkýnda yakalama kararý çýkarýlan emekli Korgeneral Kamuran Orhon ise bugün Ankara Adalet Sarayý'nda 12. Aðýr Ceza Mahkemesi heyetince alýnan ifadesi sonrasýnda tutuklanmýþtý.
Orhon, 28 Mayýs'ta soruþturmayý yürüten savcýya ifade vermiþ, savcýlýk Orhon'un tutuklanmasýný talep etmiþti. Ankara 12. Aðýr Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliði, Orhon'u serbest býrakmýþtý.
Tarih: 03.06.2012
Yasal Uyarý: Yayýnlanan köþe yazýsý haberin tüm haklarý Diyalog Gazetecilik A.þž.'ye aittir. ** ***


: Emekli Org. Teoman Koman tutuklandý
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.150 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017