Nisâ / 16. Ayet
وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوهُمَاۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوا عَنْهُمَاۜ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَح۪يمًا

Ýçinizden iki erkek fuhuþ yaparsa onlarý cezalandýrýn. Eðer tevbe eder, hallerini düzeltirlerse artýk onlara ceza vermekten vazgeçin. Çünkü Allah tevbeleri çokça kabul eden, çok çok merhamet edendir.

Duyar adliyede

Başlatan Fussilet, Mayıs 26, 2012, 08:00:28 ÖÖ

Fussilet

ADMiN
7,935
Mayıs 26, 2012, 08:00:28 ÖÖ
Duyar adliyede

ÝSTANBUL
Özel yetkili Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcývekilliði'nce, Sabancý Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Sabancý ve iki yardýmcýsýnýn öldürülmesine iliþkin yürütülen soruþturma kapsamýnda, suikast zanlýsý olarak tutuklu bulunduðu cezaevinde öldürülen Mustafa Duyar'ýn eþi Semra Polat Duyar'ýn tanýklýðýna baþvuruldu. Çaðlayan'daki Ýstanbul Adalet Sarayý'na gelen Semra Polat Duyar, özel yetkili Cumhuriyet Savcýsý Cihan Kansýz'a, 'tanýk' sýfatýyla bir süre ifade verdi. Savcý Kansýz tarafýndan soruþturmaya iliþkin tanýklýðýna baþvurulan Semra Polat Duyar, daha sonra adliyeden ayrýldý.
Tarih: 26.05.2012
Yasal Uyarý: Yayýnlanan köþe yazýsý haberin tüm haklarý Diyalog Gazetecilik A.þž.'ye aittir. ** ***


: Duyar adliyede
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.124 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017