Bakara / 182. Ayet
فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَٓا اِثْمَ عَلَيْهِۜ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ۟

Kim de vasiyet edenin haksýzlýða meylinden veya günaha düþmesinden haklý bir endiþe duyar da, mirasçýlar arasýnda bir uzlaþma saðlamak üzere vasiyette deðiþikliðe giderse, bu takdirde ona bir günah yoktur. Doðrusu Allah, çok baðýþlayýcýdýr, engin merhamet sahibidir.

Evlilik,evcilik oyunu degildir

Başlatan DAMRAM, Ocak 16, 2009, 09:02:48 ÖÖ

DAMRAM

Ziyaretçi
Ocak 16, 2009, 09:02:48 ÖÖ

Aile, bir çocuk yapma fabrikası değildir; o, toplumun en hay''tî bir parçası ve milletin de ilk nüvesidir. Dolayısıyla da o, ne bir kuluçka makinesi, ne de cism''nî arzuların tatmin vasıtasıdır. O, kutsal bir müessesedir. Kutsiyetin en belirgin çizgisi de nik''htır. 
 
Belli prensipler çerçevesinde, meşrû bir akitle çiftlerin bir araya gelmesine nik''h denir ki; bu hedefi, gayesi belli bir anlaşmadır. ALLAH, nik''h prensipleri içinde olmayan bir araya gelmelere "sifah" ve "zina" nazarıyla bakar.

Din, "nik''h" adı altında böyle bir meşrû birleşmeyi iyi bir milletin temeli, rüknü, esası kabul eder. Ancak, meşrû birleşmeler bile bir gayeye bağlıdırlar. Maksatsız, gayesiz, gelişigüzel evlilikler meşrû sınırları zorlayacağından, bir Müslüman bu konuda oldukça hassastır. Evet, izdivaçtaki hedef, ALLAH'ı hoşnut ve Resûlullah'ı memnun edecek bir neslin yetiştirilmesi olmalıdır.

Hedefi ve gayesi olmayan izdivaçlar, niyetsiz ameller gibi bereketsizdirler. Gaye olmayınca bazen dinine-diyanetine bakılmadan hiç tanınmayan birisiyle sırf boyuna posuna bakılarak evliliğe benzeyen bir araya gelmeler uhrevî derinliğinin olmaması yanında çok defa imtizaçsızlıklar ve geçimsizliklerle sonuçlanır.

"Gayeli izdivaç", enine-boyuna düşünülerek, hissin yanında aklî-mantıkî olan izdivaçtır. Ve evlenmede "maksat" düşünülerek hareket edildiğinden ailede huzur vardır. Neticesi düşünülmeden ve bir gaye gözetilmeden yapılan evliliklerin neticesinde ise değişik sıkıntılar söz konusudur. Böyle bir yuvada, aile fertleri sürekli huzursuzluk yaşarlar.

Din, bir taraftan evlenmeyi meşrû kılıp onu teşvik ederken diğer taraftan da meseleyi gaye ile sınırlandırmaktadır. Zaten insanın her işinde ve davranışında bir gaye olmalıdır ki, teşebbüs ve atılımlarında da kararlı olabilsin ve o hedefe ulaşmaya çalışsın. Þayet o bir gaye gözetmiyorsa, mesaisini de tanzim edemez ve hiçbir zaman hedefe ulaşamaz.

Herkes mutlaka evlenmeli midir?

Din, izdivaç konusuna, tahminlerin üstünde önem verir. Buna paralel olarak İsl''m fıkıhçıları da nik''hı mühim bir mesele olarak ele almış, konuyla al''kalı ciltlerle kitap yazmış ve hassasiyetle üzerinde durmuşlardır. İzdivaç veya nik''h meselesini farz, vacip, sünnet, haram, mekruh kategorilerinde mütal''a etmiş ve biraz da şahısların özel durumuna bağlamışlardır. Bu, şu demektir: Herkes gelişigüzel evlenemez; bir seviyeye gelen insan evlenme mecburiyetinde; hatta bazı kimselerin evlenmesi vacip iken; bir başka vaziyetten ötürü bir diğerinin evlenmesi mekruhtur.

Binaenaleyh, bunları hiç hesaba katmadan, sadece cism''nî durumu nazar-ı itibara alarak izdivaç yapan bir insanın, ileride cemiyete yararlı bir aile veya bir çocuk kazandıracağı da şüphelidir.

İsl''m hukukçularından Hanefiler ve Malikiler, bu konuda birbirlerine yakın sayılırlar; aradaki farklı düşünceler teferruata aittir. Bu büyük İsl''m hukukçularının tespitleri ile arz edecek olursak, nik''hla al''kalı, ana hatlarıyla aşağıdaki gibi bir tasnif ortaya çıkar.

1) Farz olan evlilik

Zinaya düşme ve haram irtik''p etme tehlikesi karşısında bulunan bir kimse, mihir ödeme gücüne ve ailesini geçindirecek kadar nafaka temin etme imk''nına sahipse; hatta bazılarına göre oruç da tutamıyorsa onun evlenmesi farzdır.

Yani harama düşmemek için evlenmek esastır ve haramla yüz yüze gelen birinin başvuracağı tek çare evlenme olmalıdır. Gayr-i tabiî yollarla izdivaçtan kaçmak, tabiatla savaştır ve böyle bir savaşa kalkışanın yenik düşmesi de kaçınılmazdır.

2) Vacip olan evlilik

Þayet evlendiği takdirde mihir ödeme ve aileyi geçindirme gücüne sahip, haram irtikabı söz konusu değil ama sırf bir "endişe" olarak bahis mevzuu ise onun evlenmesi de vaciptir. Bu tevcih de yine bazı fakihlere aittir, umumun görüşü ve içtihadı değildir.

3) Sünnet olan evlilik

Herhangi bir tehlike söz konusu değil, evlenmeye de arzu ve rağbet varsa, kısaca böyle birinin evlenmesi de sünnettir.

4) Haram olan evlilik

Evlenmekle haram irtikap edecek; evini geçindirebilmek için gayr-i meşrû kazanç yollarına girecek, irtikap, ihtilas, rüşvet.. gibi muharrem''tı irtikap edecekse, bu insanın evlenmesi de haram ya da en azından mekruhtur. Eşine zulmedecek kadar dengesiz biri için de aynı mütal''ayı serdedenler vardır.

5) Mekruh olan evlilik

Bazılarına göre harama girme, cevir ve zulümde bulunma kat'î değil de ihtimal d''hilinde ise bu durumdaki birinin evlenmesi de mekruhtur.

6) Mubah olan evlilik

Hel''linden kazanan, zinaya düşme ihtimali bulunmayan, mihir verecek güce ve nafakaya da gücü yeten temkinli ve tedbirli birinin izdivacı da memduh veya mubahtır. Böyle birisi ister evlenir isterse evlenmez.

Bu hususlarla, izdivaçta dinin nasıl bir kısım gayeler takip ettiğini, evlenmenin basit, hissî bir mesele olmadığını göstermeye çalıştık. Þayet bu önemli iş, mantıkî, hissî boşluklara sebebiyet vermeyecek şekilde sağlam esaslara bağlanmazsa, mahkeme kapıları, dul ve sahipsiz kadınlar, ortada kalmış çocuklar bu işin kaçınılmaz sonucu olacaktır. Din, bütün bunların önüne ta baştan bir set koyarak, neticesi bu türlü olumsuzluklara müncer olan bir izdivacı haram, mekruh gibi kategorilerle zabt u rabt altına alır; his ağırlıklı bir meselede akıl, mantık ve muhakeme yolunu öne çıkarır.

Bizim burada, vurgulamak istediğimiz husus, evlenmenin çok ciddî bir müessese olduğu, onunla toplumun en önemli unsuru olan ailenin teşekkül ettirildiğinin vurgulanmasıdır. Bu itibarla evlilik düşünülürken ferdin cism''niyetiyle al''kalı alel''de bir durum olarak değil; bütün bir toplumun, hatta topyekün bir milletin saadetini al''kadar eden dinî, millî ve ''lemşümûl bir mesele olarak düşünülmelidir. Bu konuda ferdin bedenî ve nefs''nî durumunu al''kadar eden hususa gelince, bu sadece g''ye-i uzm'''nın husule gelebilmesi için ALLAH (cc) tarafından insana lütfedilmiş bir prim ve bir bahşiştir. Tabir caizse, bu bir avans olarak değerlendirilmeli ve insanlık neslinin bekası, millî istikb''limizi bayraklaştıracak yüksek karakterli fertlerin yetiştirilmesi gibi mühim hizmetin peşin mükaf''tı olarak görülmelidir.


ÖZETLE

1-) Aile, bir çocuk yapma fabrikası değildir; o, toplumun en hay''tî bir parçası ve milletin de ilk nüvesidir. Dolayısıyla da o, ne bir kuluçka makinesi ne de cism''nî arzuların tatmin vasıtasıdır.

2-) Evlilikte cismaniyetle alakalı hususa gelince; bu, o büyük gayenin husule gelebilmesi için ALLAH tarafından insana lütfedilmiş bir prim ve bahşiştir.

3-) Gayesiz evlilikler meşrû sınırları zorlayacağından bir Müslüman bu konuda oldukça hassastır. İzdivaçtaki hedef, ALLAH'ı hoşnut ve Resûlullah'ı memnun edecek bir neslin yetiştirilmesi olmalıdır.

Bevadih

Ziyaretçi
Ocak 23, 2009, 07:29:57 ÖS
Bu konuyu okudum galiba ::)

denge

Ziyaretçi
Ocak 23, 2009, 07:45:21 ÖS
Alıntı yapılan: Bevadih - Ocak 23, 2009, 07:29:57 ÖS
Bu konuyu okudum galiba ::)

evet bevadih sana katılıyorum.Dün isoz kardeşin gönderdiği konu değil mi?

isoz

Ziyaretçi
Ocak 23, 2009, 08:03:06 ÖS
Ablam mükerrer kayıt yapmış şaşırdım doğrusu :)
Allah'a emanet olun

liprade

ADMiN
8,616
Ocak 23, 2009, 08:06:32 ÖS
Haklısınız tekrarı olan bir konu lakin bunun sahibi İsoz hocamız... :)

16 Ocak Damra ablanın, 22 Ocak İsoz hocamızın... :)


"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

denge

Ziyaretçi
Ocak 23, 2009, 08:11:09 ÖS
yani bu durumda ilk önce damram göndermiş konuyu  :D

isoz

Ziyaretçi
Ocak 23, 2009, 08:22:00 ÖS
gerçekten mi :)
Zaten ben şaşırmıştım. Damram ablam böyle bir bişey yapmaz.
Allah'a emanet olun...

ilknur

Ziyaretçi
Temmuz 02, 2009, 12:44:46 ÖS
TEKRAR GÜNDEME GELMESİ HOÞ..
BAZEN EVLİ OLAN KİÞİLER HERÞEYİN FARKINDA AMA NE YAPSIN BAZI CAHİLER ONLARI EVLİLİKTEN BEZDİRİRLER... ALAKASI OLDUMU OLMADIMI DÜÞÜNCEMİ YAZDIM GÖRDÜKLERİMİ EMEÐİNİZE SAÐLIK BEN YENİ OKUDUM GALİBA !

SMF 2.1.4 © 2023, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.158 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017