Nisâ / 16. Ayet
وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوهُمَاۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوا عَنْهُمَاۜ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَح۪يمًا

Ýçinizden iki erkek fuhuþ yaparsa onlarý cezalandýrýn. Eðer tevbe eder, hallerini düzeltirlerse artýk onlara ceza vermekten vazgeçin. Çünkü Allah tevbeleri çokça kabul eden, çok çok merhamet edendir.

Yıldızlar...

Başlatan ...Tefekkür..., Mayıs 31, 2009, 09:16:29 ÖÖ

« önceki - sonraki »

...Tefekkür...

5733 - İbnu Abb''s radıyallahu anhüm'' anlatıyor:"Resûlullah aleyhissal''tu vessel''m buyurdular ki:

"Kim, Allah'ın zikrettiğinin gayrısı için yıldızlar ilminden bir bab iktibas ederse sihirden bir şu'be iktibas etmiş olur. Müneccim k''hindir; k''hinde sihirbazdır, sihirbaz da k''firdir."

Rezin tahric etmiştir.

5734 - Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir:Kim yıldızlarla ilgili bir ilim iktibas etmişse sihirden bir şube iktibas etmiş demektir. (Yıldız ilmi) arttıkça (sihir ilmi de) artar."

Ebu D''vud, Tıbb 22, (3905).

5735 - Zeyd İbnu H''lid radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissal''tu vessel''m Hudeybiye'de, bize, geceleyin yağan yağmurun peşinden sabah namazı kıldırmıştı. Namazı bitince cemaatın önüne geçti ve:

"Rabbiniz ne dedi biliyor musunuz?" buyurdu. Cemaat: "Allah ve Resûlü bilir!" dediler.

"Allah Te''la Hazretleri: "Kullarımdan bir kısmı bana mü'min, bir kısmı da k''fir olarak sabahladı. "Allah'ın fazlı ve rahmmetiyle bize yağmur yağdırdı" diyen bana mü'min, yıldızları da ink''r edici olarak sabahladı.Kim de: "Falanca falanca yıldız sayesinde bize yağmur yağdırıldı" dediyse o da bana k''fir, yıldıza mü'min olarak sabaha erdi" dedi!" buyurdular."

Buhari, Ezan 156, İstiska 28, Meğazi 35, Tevhid 35; Müslim, İman 125, (71); Muvatta, İstiska 4, (1, 192); Ebu Davud, Tıbb 22, (3906); Nesai, İstiska 16, (3, 165).

5736 - Ebu Said radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissal''tu vessel''m buyurdular ki:

"Eğer Allah Te''la hazretleri, kullarından yağmuru beş yıl tutup sonra gönderecek olsa, insanlardan bir grubu k''fir olur ve: "Micdeh yıldızı sebebiyle yağmura kavuştuk!" derdi."

Nes''î, İstiska 16, (3,165).

5737 - Kat''de rahimehullah demiştir ki: "Allah bu yıldızları üç şey için yaratmıştır: Onları sem''nın zineti kıldı, (sem''ya yükselip haber toplayan) şeytanlara atılacak taşlar kıldı, kendileriyle istik''met tayin edilen al''metler kıldı. Kim yıldızlar hakkında başka yorumlar yapmaya kalkarsa hata eder ve nasibini zayi eder, kendisini ilgilendirmeyen ve bilgisi olmayan hatta bilmekte peygamler ve meleklerin bile acze düştükleri bir hususta kendini külfete sokar."

5738 - Rebi'de aynısını rivayet etmiş ve şu ziyadeyi kaydetmiştir: "AIlah'a yemin olsun. Allah hiç kimsenin ne yaşamasını, ne ölmesini, ne de rızkını herhangi bir yıldıza bağlamıştır. Bunu söyleyenler Allah hakkında yalan düzüyorlar ve kendilerine bahaneler uydur(up avun)uyorlar."

Rezin tahriç etmiştir. Buh''rî, önceki kısmı, başından "... bilgisi olmayan" ibaresine kadar muallak olarak kaydetmiştir. (Bed'ül-Halk 3).Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....

“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Bevadih

Yaratılan her yaratılan amacına uygun hareket eder...

Bunun dışında Haşa Allah'a ortak koşmaya getirecek hallerden ve inanışlardan sakınmak gerek...

Teşekkür ederim gül yüreklim....

Revaçta olan medyum ve büyücülerden meded umulan bir dönemde tokat gibi bu hadis..

Herşeyi Allah bilir..!!!