Nisâ / 22. Ayet
وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ اٰبَٓاؤُ۬كُمْ مِنَ النِّسَٓاءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَۜ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًاۜ وَسَٓاءَ سَب۪يلًا۟

Geçmiþte olanlar bir yana, babalarýnýzýn nikâhladýðý kadýnlarla evlenmeyin. Þüphesiz bu, çok çirkin bir hayâsýzlýk, Allah'ýn gazabýný celbeden bir günah ve pek iðrenç bir yoldur!

Sihir Ve Kehanet

Başlatan ...Tefekkür..., Haziran 02, 2009, 05:16:30 ÖS

...Tefekkür...

YöNetiCi
4,133
Haziran 02, 2009, 05:16:30 ÖS

2212 - Hz. Ebü Hüreyre (radıyall''hu anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissal''tu vessel''m) buyurdular ki: "Kim (sihir maksadıyla) bir düğüm vurur sonra da onu üflerse sihir yapmış olur. Kim sihir yaparsa şirke düşer. Kim birşey asarsa, o astığı şeye havale edilir."

Nes''î, Tahrim 19, (7,112).

2213 - Safiyye Bintu Ebî Ubeyd, Resülullah (aleyhissal''tu vessel''m)'ın zevce-i p''klerinden naklen anlatıyor: "Resülulah (aleyhissal''tu vesselam) buyurdular ki: "Kim bir arr''fa (k''hine) gelir, birşeyler sorar ve söylediklerine de (inanıp) onu tasdik ederse, kırk gün namazı kabul edilmez."

Müslim, Sel''m 125, (2230).

2214 - Hz. Aişe (radıyall''hu anh'') anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhiss''l''tu vessel''m)'e (yahudîler tarafından) sihir yapıldı. Öyle ki, Resülullah (''leyhissal''tu vessel''m) yapmadığı bir şeyi yaptım vehmine düşüyordu. Bir gün benim yanımda iken Allah'a dua etti, sonra tekrar dua etti. Ve dedi ki:

"Ey Aişe, hissettin mi, sorduğum husust'' Allah b''n'' fetv'' verdi?"

"Hangi hususta Ey Allah'ın Resülü?" dedim.

"İki kişi bana gelip, biri başucumda, diğeri de ayak tarafımda oturdu. Biri diğerine:

"Bu z''tın rah''tsızlığı nedir?" dedi. Öbürü:

"Büyüdür!" dedi. Önceki tekrar sordu:

"Kim büyüledi?" Diğeri:

"Lebîd İbnu'l-As''m adındaki Benî Züreykli bir yahudî" diye cevap verdi. Öbürü:

"Büyüyü neye yaptı?" dedi. Arkad''şı:

"Bir t''r''kla saç döküntüsüne ve bir de erkek hurm'' tomurcuğunun içine!" cevabını verdi. Diğeri:

"Pekal'', şimdi nerede?" diye sordu. Ark''daşı:

"Zerv''n kuyusunda!" cev''bını verdi."

Bunun üzerine Resülullah (''leyhissal''tu vessel''m) Ash''bından bir grupla birlikte (radıyall''hu anhüm) kuyuya gitti, ona baktı, kuyunun üzerinde bir hurma vardı. Sonra benim yanıma dönüp:

"Ey Aişe! AIIah'a yemin olsun, kuyunun suyu sanki kına ıslatılmış gibi (bulanık) ve (o kuyu iIe sulanan) hurm'' ağaçlarının başları da sanki şeytanların başIarı gibiydi!" dedi. Ben:

"Ey Allah'ın Resülü! Onu (kuyudan) çıkardın mı?" diye sordum.

"Hayır" dedi ve ilave etti:

"Bana gelince, Allah bana ''fiyet Iütfetti ve şifa verdi. Ben ondan halka bir şer gelmesine sebep olmaktan korktum!"

Resülullah onun gömülmesini emretti ve yere gömüldü"

Buh''rî, Tıbb 47, 49, 50, Cizye 14, Edeb 56; Müslim, Sel''m 43, (2189).

2215 - Zeyd İbnu Erkam (radıyall''hu anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissal''tu vessel''m)'a sihir yapıldı. Bu yüzden günlerce hasta düştü.

Sonunda Cebr''il aleyhissel''m gelerek:

"Seni yahudilerden bir adam sihirledi. Yaptığı sihir düğümünü falanca kuyuya attı" dedi. Resülullah (aleyhissal''tu vessel''m) Hz. Ali (radıyall''hu anh)'yi (bu maksadla oraya) gönderdi. Ali (radıyall''hu anh) düğümü oradan çıkarıp çözdü. (Sihir çözülünce) Aleyhissal''tu vessel''m, bağdan kurtulmuş gibi kendine geldi. Resülullah (aleyhissal''tu vessel''m) bunu, o yahudîye zikretmedi ve onun yüzünü de hiç görmedi."

Nes''î, Tahrîm 20, (7,112-113).
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....

“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.096 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017