Bakara / 173. Ayet
اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْز۪يرِ وَمَٓا اُهِلَّ بِه۪ لِغَيْرِ اللّٰهِۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَٓا اِثْمَ عَلَيْهِۜ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ

Allah size leþi, kaný, domuz etini ve Allah'tan baþkasý adýna kesilen hayvanlarýn etini haram kýldý. Bununla birlikte, kim yemediði takdirde ölecek derecede mecbur kalýrsa, baþkasýnýn hakkýna tecavüz etmemek ve zaruret sýnýrýný aþmamak kaydýyla bunlardan yemesinde bir günah yoktur. Çünkü Allah çok baðýþlayýcýdýr, çok merhametlidir.

Yatýrýmcý bu hafta ne kazandý?

Başlatan Fussilet, Eylül 08, 2013, 08:00:52 ÖÖ

Fussilet

ADMiN
7,935
Eylül 08, 2013, 08:00:52 ÖÖ
Yatýrýmcý bu hafta ne kazandý?

Bu hafta borsa ve döviz çeþitleri yatýrýmcýsýnýn güzünü güldürürken altýn, yatýrýmcýsýna kaybettirdi.Yükseliþ trendine ara veren altýn bu haftalýk bazda yüzde 0,70 oranýnda deðer kaybetti. Kapalýçarþý'da iþlem gören 24 ayar külçe altýnýn gram satýþ fiyatý yüzde 0,70 oranýnda azalarak 91,70 lira, bir önceki hafta 622 lira olan Cumhuriyet altýnýnýn satýþ fiyatý da yüzde 1,29 oranýnda düþüþle 614 lira oldu.Amerikan Dolarý bu hafta yüzde 1,23 oranýnda deðer kazanarak 2,060 lira oldu. Önceki haftayý 66.394,41 puandan kapatan Borsa Ýstanbul 100 (BIST 100) endeksi haftalýk bazda yüzde 1,26 oranýnda deðer kazanarak 67.232,42 puana yükseldi.Haftalýk bazda BIST Mali Endeks yüzde 2,07 oranýnda artarak 93.753,88 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,22 oranýnda artýþla 59.059,72 puana yükselirken Hizmetler Endeksi yüzde 0,31 oranýnda düþüþle 46.909,9 puana geriledi.- Bu hafta en fazla kazanan Birlik Mensucat hisseleri olduBorsa Ýstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisse senedi Birlik Mensucat oldu. Birlik Mensucat hisseleri yüzde 32,20 oranýnda deðer kazanýrken onu, yüzde 24,44 ile Çelik Halat, yüzde 19,35'lik kazançla Ýpek Doðal Enerji izledi.Hafta kapanýþýnda en çok deðer kaybeden hisse yüzde 24,56 oranýndaki düþüþle Baysan Trafo olurken, bu hisseyi yüzde 23,57'lik kayýpla Mega Polietilen, yüzde 18,22 oranýndaki kayýpla Esem Spor Giyim izledi.- Garanti Bankasý'nýn piyasa deðeri 31 milyar liraBu hafta Borsa Ýstanbul'un en deðerli þirketleri, 31 milyar 80 milyon lira ile Garanti Bankasý, 27 milyar 680 milyon lira ile Akbank, 23 milyar 320 milyon lira ile Turkcell þeklinde sýralandý.- Döviz türleri genelinde artýþYükseliþini sürdüren Amerikan Dolarýnýn satýþ fiyatý serbest piyasada bir önceki haftaya göre yüzde 1,23 oranýnda artarak 2,060 lira oldu. Euronun satýþ fiyatý da haftalýk bazda yüzde 0,82 oranýnda artarak 2,715 liraya yükseldi.Ýngiliz Sterlini'nin satýþ fiyatý yüzde 1,89 oranýnda artýþla 3,230 liraya, Ýsviçre Frangý'nýn satýþ fiyatý da yüzde 0,23 oranýnda artarak 2,205 liraya yükseldi.- Altýn yükseliþine ara verdiSon haftalarda küresel gerginliklerin etkisiyle yükseliþ eðilimine giren altýn fiyatlarý bu hafta artýþ trendine ara verdi. Kapalýçarþý'da iþlem gören 24 ayar külçe altýnýn gram satýþ fiyatý haftayý yüzde 0,70 oranýnda azalarak 91,70 liradan kapattý. Önceki hafta 622 lira olan Cumhuriyet altýnýnýn satýþ fiyatý da yüzde 1,29 oranýnda azalarak 614 lira oldu.- Yatýrým fonlarýBu hafta, borsa yatýrým fonlarý yüzde 0,98 oranýnda, bireysel emeklilik fonlarý yüzde 0,58 oranýnda, gruplara yönelik emeklilik fonlarý yüzde 0,65 oranýnda, fon sepeti yatýrým fonlarý yüzde 1,63 oranýnda, uluslararasý yatýrým fonlarý yüzde 1,64 oranýnda, para piyasasý yatýrým fonlarý yüzde 0,17 oranýnda, tahvil bono fonlarý yüzde 0,48 oranýnda, esnek yatýrým fonlarý yüzde 0,53 oranýnda, hisse senedi yoðun yatýrým fonlarý yüzde 1,67 oranýnda, karma yatýrým fonlarý yüzde 0,74 oranýnda deðer kazandý, emtia yatýrým fonlarý yüzde 1,50 oranýnda deðer kaybetti.- Borsa Ýstanbul tahvil/bono piyasasýGeçen hafta önde gelen ve deðerlendirmeye alýnan 10 kamu bankasý ve özel bankanýn faiz oraný ortalamalarý üzerinden yapýlan hesaplamalara göre, 1 ay vadeli mevduat faizi ortalama yüzde 0,09 haftalýk net getiri saðladý.Haftanýn sonunda Borsa Ýstanbul Repo Ters Repo Pazarý'nda ortalama faizleri yüzde 4,80 dolayýnda olan haftalýk reponun net getirisi yüzde 0,11 olarak gerçekleþti. Haftanýn sonunda Borsa Ýstanbul Tahvil ve Bono Piyasasýnda, aðýrlýklý ortalamalara göre çeþitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalýk net getirileri de yüzde 0,13 ile yüzde 0,20 arasýnda oldu.
AA


: Yatýrýmcý bu hafta ne kazandý?
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.156 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017