Âl-i Ýmrân / 28. Ayet
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَٓاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي شَيْءٍ اِلَّٓا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰيةًۜ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُۜ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَص۪يرُ

Mü'minler, sakýn mü'minleri býrakýp da kâfirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa, artýk onun Allah ile irtibatý tamâmen kopmuþ olur. Ancak kâfirlerden gelebilecek tehlikelerden korkarsanýz ölçülü bir þekilde onlara dostluk gösterebilirsiniz. Yine de Allah sizi azabýndan sakýndýrýyor. Çünkü sonunda dönüþ, yalnýz Allah'adýr.

Buffett'ýn Fed baþkaný tercihi: Bernanke

Başlatan Fussilet, Eylül 20, 2013, 08:01:17 ÖÖ

« önceki - sonraki »

Fussilet

Buffett'ýn Fed baþkaný tercihi: Bernanke

Amerikalý milyarder yatýrýmcý ve Berkshire Hathaway Inc.'in CEO'su ve Yönetim Kurulu Baþkaný Warren Buffett, Washington'daki George Washington Üniversitesi'nde Bank of America Corp.'un CEO'su Brian Moynihan ile birlikte yaptýðý konuþmasýnda Fed politikalarýný, Amerikan ekonomisini ve yatýrým stratejilerini konuþtu.Fed'i hedge fonu þirketlerine benzeten Buffett, parasal geniþleme programý kanalýyla bilanço tablosunu 3 trilyon dolarýn üzerine geniþleten Fed'in de, týpký hedge fonu þirketleri gibi tahvil alýmlarýndan kar etme yeteneðinin olduðunu not düþtü.Buffett ayrýca ABD'nin gündemindeki bir sonraki Fed baþkaný tartýþmalarýna iliþkin bir deðerlendirmede de bulundu ve analistlerin favori adayý Janet Yellen'ý tanýmadýðýný, Fed Baþkanlýðý görevine Ben Bernanke'nin devam etmesinin gerektiðini söyledi.ABD Merkez Bankasý'nýn parasal geniþleme programýna dikkat çeken Buffett, Bernanke'ye oyununu tam anlamýyla oynamasý ve tamamlamasý için fýrsat verilmesi gerektiðini savundu.


: Buffett'ýn Fed baþkaný tercihi: Bernanke
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...