Bakara / 182. Ayet
فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَٓا اِثْمَ عَلَيْهِۜ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ۟

Kim de vasiyet edenin haksýzlýða meylinden veya günaha düþmesinden haklý bir endiþe duyar da, mirasçýlar arasýnda bir uzlaþma saðlamak üzere vasiyette deðiþikliðe giderse, bu takdirde ona bir günah yoktur. Doðrusu Allah, çok baðýþlayýcýdýr, engin merhamet sahibidir.

Avrupa'da sanayi üretimi beklenenden hýzlý düþtü

Başlatan Fussilet, Eylül 12, 2013, 02:02:09 ÖS

Fussilet

ADMiN
7,935
Avrupa'da sanayi üretimi beklenenden hýzlý düþtü

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi Temmuz ayýnda, imalat sektörünün rekor uzunluktaki resesyon döneminin olumsuzluklarýný halen üzerlerinden atamamalarý ile birlikte, ekonomistlerin tahminlerinden daha fazla düþtü.17 ülkenin üyesi olduðu Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Temmuz ayýnda, yüzde 0.6 artýþ gösterdiði Haziran ayýna göre yüzde 1.5 düþtü. Bloomberg News'un anketine katýlan 33 ekonpmistin tahminlerinin medyanýna göre, sanayi üretiminin yüzde 0.3 düþmesi bekleniyordu. ÜÄžretim geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 2.1 geriledi.Euro Bölgesi ekonomisinin tarihinin en uzun süreli resesyonunu yaþadýktan sonra ikinci çeyrekte büyümeye dönmesi, rekor iþsizlik ve yedi aydýr Avrupa Merkez Bankasý'nýn tavan seviyesi olan yüzde 2'nin altýnda seyreden enflasyon dolayýsýyla sýnýrlý kaldý. Bu durum, Bloomberg News'un anketine katýlan ekonomistlerin, ikinci çeyrekte yüzde 0.3 olan büyümesinin ardýndan, neden ekonominin yüzde 0.1 büyümeye yavaþlayacaðý beklentisine girmesini açýklamaya yardýmcý olabilir.Londra'da Markit Economics baþekonomisti Chris Williamson, "Sanayi üretimi verisi bölgedeki toparlanma konusunda soru iþaretleri oluþturdu," dedi ve "Açýk bir þekilde, GSYÝH'nýn üçüncü çeyrekte daralma riski bulunuyor. Zira ikinci çeyrek büyümesinin bir kýsmýnýn yalnýzca geçici olabileceði durumu ortaya çýktý" þeklinde görüþ bildirdi.


: Avrupa'da sanayi üretimi beklenenden hýzlý düþtü
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.124 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017