Bakara / 182. Ayet
فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَٓا اِثْمَ عَلَيْهِۜ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ۟

Kim de vasiyet edenin haksýzlýða meylinden veya günaha düþmesinden haklý bir endiþe duyar da, mirasçýlar arasýnda bir uzlaþma saðlamak üzere vasiyette deðiþikliðe giderse, bu takdirde ona bir günah yoktur. Doðrusu Allah, çok baðýþlayýcýdýr, engin merhamet sahibidir.

Borsa ilk seansta "hafif" düþtü

Başlatan Fussilet, Eylül 11, 2013, 02:01:40 ÖS

Fussilet

ADMiN
7,935
Eylül 11, 2013, 02:01:40 ÖS
Borsa ilk seansta "hafif" düþtü

Borsa Ýstanbul 100 Endeksi ilk seansta önceki ikinci seans kapanýþýna göre 176,21 puan artarak günün ilk yarýsýný 71.964,20 puandan tamamladý. Birinci seansta, hisse senetleri ortalama yüzde 0,25 oranýnda deðer kazandý.BIST 30 Endeksi ise ilk seansý 42,98 puan, yüzde 0,05 oranýnda deðer kazanarak 88.053,89'dan kapattý.Önceki seansta 71.787,99 puandan kapanan BIST 100 Endeksi ilk seansa 235,34 puan ve yüzde 0,33 oranýnda deðer kaybederek, 71.552,65 puandan baþladý. Endeks en düþük olarak 71.264,40 puana kadar geriledi, en yüksek olarak 72.431,52 puaný gördü.Seans sonunda mali endeks 68,29 puan azalarak 99.576,27 puana geriledi, hizmetler endeksi 137,94 puan deðer kazanarak 50.899,55 puana, sanayi endeksi ise 594,71 puan artýþla 63.101,71 puana yükseldi.Böylece önceki kapanýþa göre, mali grup hisseler yüzde 0,07 puan deðer kaybetti, hizmetler grubu hisseler yüzde 0,27 oranýnda, sanayi grubu hisseler ise yüzde 0,95 oranýnda deðer kazandý.Birinci seansta iþlem gören hisselerden 176'sý deðer kazandý, 124'ü deðer kaybetti. En çok iþlem gören hisse senetleri Türk Hava Yollarý, Halkbank, Garanti Bankasý, Ýþ Bankasý (C), Akbank oldu.- Altýnýn onsu 1.365,38 dolar seviyesinde-Borsa Ýstanbul Tahvil ve Bono Piyasasý Kesin Alým Satým Pazarýnda iþlem gören gösterge kaðýdý 13 Mayýs 2015 vadeli tahvilin, bugün valörlü iþlemlerinin saat 12.52 itibariyle basit getirisi yüzde 9,09, bileþik getirisi yüzde 9,30 seviyelerinde bulunuyor.Uluslararasý piyasalarda euro-dolar paritesi 1,3258, sterlin-dolar paritesi 1,5759 dolar-yen paritesi ise 100,29 düzeyinde seyrediyor.Ýstanbul serbest piyasada dolar 2,0150 liradan, euro 2,6710 liradan satýlýyor.Uluslararasý piyasalarda altýnýn onsu 1.365,38 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatý ise 112,20 dolardan iþlem görüyor.


: Borsa ilk seansta "hafif" düþtü
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.129 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017