Bakara / 185. Ayet
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذ۪ٓي اُنْزِلَ ف۪يهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُۜ وَمَنْ كَانَ مَر۪يضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَۜ يُر۪يدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُر۪يدُ بِكُمُ الْعُسْرَۘ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰيكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Orucun farz kýlýndýðý ramazan ayý, insanlara hidâyet rehberi olup onlara doðru yolu gösteren ve hakký bâtýldan ayýrýcý en açýk delilleri ihtiva eden Kur'an'ýn indirildiði aydýr. Ýþte bu sebeple içinizden ramazan ayýna eriþen orucunu tutsun. Ancak hasta veya yolcu olup da oruç tutamayan kimse, tutamadýðý oruçlarý baþka günlerde tutsun. Allah sizin için kolaylýk diler, fakat zorluk dilemez. Bütün bunlar sayýyý tamamlamanýz, size doðru yolu gösterdiði için Allah'ýn yüceliðini tanýmanýz ve O'na þükretmeniz içindir.

Gross: Küresel ekonomi istikrarsýzlaþýyor

Başlatan Fussilet, Eylül 06, 2013, 08:00:56 ÖÖ

Fussilet

ADMiN
7,935
Eylül 06, 2013, 08:00:56 ÖÖ
Gross: Küresel ekonomi istikrarsýzlaþýyor

Dünyanýn en büyük tahvil fonu Pacific Investment Management Co.'nun (PIMCO) kurucusu ve yöneticisi Bill Gross, küresel ekonomide istikrar saðlamanýn giderek zorlaþtýðýný belirterek, yatýrýmcýlara daha kýsa vadeli tahviller ve enflasyon korumalý Hazine tahvillerine sýðýnmasý gerektiði tavsiyesinde bulundu.Gross, yatýrýmcýlara gönderdiði Eylül bülteninde, merkez bankalarýnýn gevþek para politikalarýnýn ekonomik istikrarýn saðlanmasýnda giderek daha etkisiz haþe geldiðini ve sýfýra yakýn faizlerin, reel ekonomideki finansman ve yatýrýmlarý tehdit ettiðini savundu.Fed'in aylýk 85 milyar dolarlýk tahvil alýmlarýna atýfta bulunan Gross, "Eðer tahvil fiyatlarýnýn tek yönü aþaðý gidecek ve hisse fiyatlarý da artýk QE ile daha fazla yükseltilemeyecekse, o zaman niye finansal ve reek varlýklara yatýrým yapasýnýz?" sorusunu yöneltti.Gross ayrýca likiditenin, politika yapýcýlarýn gevþek para politikalarýný sýkýlaþtýrmaya baþlamasýyla zor durumda kalacaðýný ve Fed tahvil alýmý programýný sonlandýrdýðýnda hisselerin risk altýnda olabileceðine dikkat çekti.


: Gross: Küresel ekonomi istikrarsýzlaþýyor
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.151 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017