Mâide / 93. Ayet
لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ ف۪يمَا طَعِمُٓوا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَاٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَاٰمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَاَحْسَنُواۜ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ۟

Ýman edip sâlih amel iþleyenlere, artýk bundan böyle günahlardan sakýnýp imanda sebât ile sâlih amellere devam ettikleri, sonra takvâlarý ve imanlarý tam saðlamlaþýp kökleþtiði, sonra hem günahlardan sakýnýp hem de iyilik yapmaya çalýþtýklarý takdirde, haram olmadan önce yiyip içtiklerinden dolayý bir günah yoktur. Çünkü Allah, iyilik ve ihsân sahiplerini sever.

Euro "Draghi" ile altý haftanýn en düþüðünde

Başlatan Fussilet, Eylül 05, 2013, 08:00:29 ÖS

Fussilet

ADMiN
7,935
Euro "Draghi" ile altý haftanýn en düþüðünde

Euro, Avrupa Merkez Bankasý (AMB) Baþkaný Mario Draghi'nin bugün toplantýda faiz indirimini konuþtuklarýný söylemesiyle, dolar karþýsýnda altý haftanýn en düþüðüne geriledi.Euro ayrýca yen karþýsýnda da Draghi sonrasýnda zayýfladý. Draghi, AMB'nin faiz oranlarýný rekor düþük seviye yüzde 0.5'te býraktýðý toplantý sonrasýnda para piyasasý oranlarýnýn çok yükseðe çýkmasý durumunda ilerleyen zamanlarda azaltmayý düþünebileceðini söyledi. Dolar, ABD ekonomisinin Fed'in bu ay tahvil alýmlarýný azaltmasýna yetecek kadar güçlendiði düþüncesi ile yen karþýsýnda Temmuz ayýndan sonra ilk defa 100 yeni aþtý. Ýsveç kronu ise ülke merkez bankasýnýn faiz oranýný deðiþtirmemesi ile geriledi.Zürih'te bulunan Credit Suisse Group AG döviz stratejistlerinden Bernd Berg, Draghi'nin yorumlarýnýn euro üzerinde aþaðý yönlü bir baský yarattýðýný ifade etti.Euro dolar karþýsýnda yüzde 0.6 gerileyerek New York saati ile 10:26'da 1.3125 oldu ve 19 Temmuz'dan bu yana en zayýf seviyeyi gördü. Dolar yen karþýsýnda yüzde 0.4 güçlenerek 100.11 yen seviyesine ulaþýrken, erken saatlerde 100.15 yene kadar týrmandý. Euro yen karþýsýnda ise yüzde 0.3 deðer kaybetti ve 131.39 yenden iþlem gördü.


: Euro "Draghi" ile altý haftanýn en düþüðünde
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.159 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017