Mâide / 93. Ayet
لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ ف۪يمَا طَعِمُٓوا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَاٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَاٰمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَاَحْسَنُواۜ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ۟

Ýman edip sâlih amel iþleyenlere, artýk bundan böyle günahlardan sakýnýp imanda sebât ile sâlih amellere devam ettikleri, sonra takvâlarý ve imanlarý tam saðlamlaþýp kökleþtiði, sonra hem günahlardan sakýnýp hem de iyilik yapmaya çalýþtýklarý takdirde, haram olmadan önce yiyip içtiklerinden dolayý bir günah yoktur. Çünkü Allah, iyilik ve ihsân sahiplerini sever.

Geliþen piyasalar endeksi Hint hisselerinden destek buldu

Başlatan Fussilet, Eylül 04, 2013, 02:01:05 ÖS

Fussilet

ADMiN
7,935
Geliþen piyasalar endeksi Hint hisselerinden destek buldu

Hindistan'daki hisselerin 2 haftanýn en sert düþüþünden ralli yapmasý ve yatýrýmcýlarýn Fed'in Bej Kitap raporunu beklemesiyle geliþen piyasalar endeksi artýþ kaydetti.S&P BSE Sensex Endeksi, Infosys Ltd.'ýn Hint yazýlým ihracatçýlarý arasýndaki kazançlarý devam ettirmesiyle yüzde 1.7 yükseldi. Samsung Card Co., KB Investment & Securities Co.'nun hisse notunu yükseltmesinin ardýndan 1 yýlýn en büyük sýçramasýný yaptý. Filipin ve Endonezya'daki hisse endeksleri yüzde 1.8'in üzerinde düþüþ kaydetti. Hint rupisi, dolar karþýsýnda yüzde 1.1 deðerlendi.MSCI Geliþen Piyasalar Endeksi yüzde 0.3 kazançla 936.37 puana çýktý. Markit Economics bugün Euro Bölgesi hizmet verisini açýklayacak ve Fed de Bej Kitap olarak bilinen ekonomik görünüm anketini yayýnlayacak. MSCI endeksi dün Ýsrail'in füze savunmasýný test etmesi üzerine yüzde 0.5 düþtü. Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin, Birleþmiþ Milletler'in Suriye hükümetine karþý askeri müdahale çözümünü destekleme seçeneðini masadan kaldýrmayacaðýný söyledi.Suriye konusunun kýsa vadede hisse senedi piyasalarýnda devam eden bir risk olacaðýný belirten Phillip Securities Pcl'nin araþtýrma müdürü Sasikorn Charoensuwan, "Yine de Avrupa ve Çin'de net ekonomik toparlanma sinyaller var ve ABD'nin büyümesi de uzun vadede hisseler için pozitif bir destek olmayý sürdürecek" dedi.


: Geliþen piyasalar endeksi Hint hisselerinden destek buldu
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.107 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017