Bakara / 173. Ayet
اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْز۪يرِ وَمَٓا اُهِلَّ بِه۪ لِغَيْرِ اللّٰهِۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَٓا اِثْمَ عَلَيْهِۜ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ

Allah size leþi, kaný, domuz etini ve Allah'tan baþkasý adýna kesilen hayvanlarýn etini haram kýldý. Bununla birlikte, kim yemediði takdirde ölecek derecede mecbur kalýrsa, baþkasýnýn hakkýna tecavüz etmemek ve zaruret sýnýrýný aþmamak kaydýyla bunlardan yemesinde bir günah yoktur. Çünkü Allah çok baðýþlayýcýdýr, çok merhametlidir.

El-Erian: Piyasalar Suriye konusunu yeni kavrýyor

Başlatan Fussilet, Eylül 04, 2013, 08:00:41 ÖÖ

Fussilet

ADMiN
7,935
El-Erian: Piyasalar Suriye konusunu yeni kavrýyor

Dünyanýn en büyük tahvil fonu PIMCO'''nun CEO'''su Muhammed El-Erian, piyasalarýn, Suriye konusundaki bozulmanýn daha önce tahmin edilenden daha fazla olabileceðinin farkýna vardýðýný söyledi.ABD'''de bir televizyon kanalýnda konuþan El-Erian, Suriye ekonomisinin tek baþýna bir etkisinin olmayacaðýný, ancak aralarýnda Türkiye'nin de bulunduðu ülkelerde Suriye'nin büyük að etkisinin olabileceði uyarýsýnda bulundu.Suriye ekonomisinin büyük bir ekonomi olmadýðýný ifade eden El-Erian, Suriye'''nin 50 bin varillik günlük üretimini ''küçük bir rakam''€ olarak niteledi.Mýsýr kökenliEl-Erian, Suriye'''deki trajedi ile bir þekilde iliþkisi olan ülkeleri de ''Ýsrail, Ýran, Irak, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Türkiye''€ þeklinde saydý.Suriye'''de bir insanlýk trajedisi yaþandýðýný vurgulayan El-Erian, sorunun nasýl çözüleceði konusunda özel bir fikrinin olmadýðýn belirtti.


: El-Erian: Piyasalar Suriye konusunu yeni kavrýyor
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.4 © 2023, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.134 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017