Nisâ / 16. Ayet
وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوهُمَاۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوا عَنْهُمَاۜ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَح۪يمًا

Ýçinizden iki erkek fuhuþ yaparsa onlarý cezalandýrýn. Eðer tevbe eder, hallerini düzeltirlerse artýk onlara ceza vermekten vazgeçin. Çünkü Allah tevbeleri çokça kabul eden, çok çok merhamet edendir.

Avrupa hisseleri haftalýk kazancý tamamladý

Başlatan Fussilet, Eylül 07, 2013, 08:01:52 ÖÖ

Fussilet

ADMiN
7,935
Eylül 07, 2013, 08:01:52 ÖÖ
Avrupa hisseleri haftalýk kazancý tamamladý

(19:38'de güncellendi)
Avrupa hisseleri, Fed'in teþvikleri azaltmasýnýn kademeli olacaðý iddialarýnýn Rusya'nýn Suriye'ye saldýrý olmasý halinde destek vereceði uyarýsýnda bulunmasýndan daha aðýr gelmesiyle yükselerek haftalýk yükseliþi tamamladý.RWE AG ve E.ON SE bir Alman hükümeti çalýþmasýnýn elektrik fiyatlarýnýn yükseleceði söylentilerini artýrmasý ile ralli yaptýlar. Dünyanýn en büyük iþitme cihazý üreticisi Sonova Holding AG ve Ýtalyan Enel SpA, UBS AG tarafýndan hisse notlarýnýn artýrýlmasý ile en az yüzde 3.5 ralli yaptýlar. Alman medya kuruluþu ProSiebenSat.1 Media AG ise yüzde 1.1 kayýp yaþadý.Stoxx Europe 600 Endeksi yüzde 0.5 yükselerek günü 306.1 puandan kapatýrken gün içerisinde 11 kez kazanç ve kayýp arasýnda deðiþiklik gösterdi. Endeks iki haftalýk kayýplarýna son vererek bu hafta yüzde 3 ralli yaptý.Londra'da bulunan Crossbridge Capital yatýrým yöneticisi Manish Singh, "Yatýrýmcýlar beklenenden daha az yükselen istihdam verisi ile azaltmanýn daha yavaþ ve kademeli olacaðýný düþünüyor. Fed 2014 ortalarýnda parasal geniþlemeden çýkmanýn yollarýný arýyor. Bu nedenle ne kadar geç azaltmaya baþlarsa bitirmek için o kadar az zaman kalýr ve azaltmanýn miktarý daha yüksek olur. Eylül'de hafif bir azaltma daha olasý görünüyor" dedi.
(19:38'de güncellendi)


: Avrupa hisseleri haftalýk kazancý tamamladý
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.111 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017