Mâide / 89. Ayet
لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ ف۪ٓي اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْاَيْمَانَۚ فَكَفَّارَتُهُٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاك۪ينَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ اَهْل۪يكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْر۪يرُ رَقَبَةٍۜ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍۜ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْۜ وَاحْفَظُٓوا اَيْمَانَكُمْۜ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيَاتِه۪ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah kasýtsýz olarak yaptýðýnýz yeminlerden dolayý sizi sorumlu tutmaz, fakat bilerek yaptýðýnýz yeminlerden dolayý sorumlu tutar. Bunun kefâreti, ailenize yedirdiðinizin orta hallisiyle on fakiri bir gün sabah akþam doyurmak veya giydiðiniz orta hallisiyle onlarý giydirmek yahut bir köleyi hürriyetine kavuþturmaktýr. Buna gücü yetmeyen üç gün oruç tutmalýdýr. Ýþte yemin ettiðinizde onu bozmanýn kefâreti budur. Bununla birlikte, yeminlerinize baðlý kalýp gereðini yerine getirin. Þükredebilmeniz için Allah size âyetlerini iþte böyle açýklamaktadýr.

Avrupa hisseleri Bullard ile geriledi

Başlatan Fussilet, Eylül 21, 2013, 08:01:14 ÖÖ

Fussilet

ADMiN
7,935
Eylül 21, 2013, 08:01:14 ÖÖ
Avrupa hisseleri Bullard ile geriledi

(19:42'de güncellendi)
Avrupa hisseleri Fed St. Louis Baþkaný James Bullard tarafýndan varlýk alýmlarýnýn Ekim ayýnda azaltýlabileceðinin açýklanmasýyla beþ yýlýn zirvesinden gerilemeye baþladý.Adidas AG 2013 yýlý kar beklentilerini düþürmesinin ardýndan yüzde 2.9 düþtü. Direct Line Insurance Group Plc, Royal Bank of Scotland Group Plc'nin hisselerini satmasý üzerine yüzde 3.2 düþtü.Stoxx 600 Endeksi yüzde 0.3 gerileyerek 314.27 puan olurken, erken saatlerdeki yüzde 0.2'lik ilerleyiþini silmiþ oldu. Gösterge endeks buna raðmen Fed'in teþviklere devam etme kararýyla bu hafta genelinde yüzde 0.9'luk ilerleme gösterirken, aylýk týrmanýþýný da yüzde 12'ye yükseltti."Neredeyse bütün yatýrýmcýlar Fed'in azaltmaya baþlayacaðýný bekliyordu. Fed'in azaltmalarý ertelemesiyle oldukça hýzlý bir yükseliþ yaþadýk, Bullard'ýn yorumlarý kesinlikle yatýrýmcýlarýn endiþe duymasýný saðlayacak þekilde oldu" ifadelerini kullandý.Bullard bugün yaptýðý açýklamalarda ekonomik verilerin önümüzdeki ay deðiþim göstererek Federal Açýk Piyasa Komitesi'nin Ekim 29-30'da gerçekleþtireceði toplantýda varlýk alýmlarýný yavaþlatmasýna neden olabileceðini dile getirdi. Bloomberg'e röportaj veren Bullard, "Bazý veriler gelebilir ve bu veriler görünümdeki kargaþayý deðiþtirerek komiteyi Ekim'de alýmlarý azaltmak için daha rahat bir hale sokabilir" ifadelerini kullandý.Stoxx 600 Endeksi, Fed'in varlýk alýmlarýný yavaþlatmayacaðýný açýklamasýnýn ardýndan dün Haziran 2008'den bu yana en yüksek seviyeye týrmandý. Bloomberg tarafýndan görüþleri alýnan 64 ekonomistten 44 tanesi alýmlarýn azaltýlacaðý yönünde görüþ belirtmiþti.
(19:42'de güncellendi)


: Avrupa hisseleri Bullard ile geriledi
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.106 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017