Mâide / 89. Ayet
لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ ف۪ٓي اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْاَيْمَانَۚ فَكَفَّارَتُهُٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاك۪ينَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ اَهْل۪يكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْر۪يرُ رَقَبَةٍۜ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍۜ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْۜ وَاحْفَظُٓوا اَيْمَانَكُمْۜ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيَاتِه۪ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah kasýtsýz olarak yaptýðýnýz yeminlerden dolayý sizi sorumlu tutmaz, fakat bilerek yaptýðýnýz yeminlerden dolayý sorumlu tutar. Bunun kefâreti, ailenize yedirdiðinizin orta hallisiyle on fakiri bir gün sabah akþam doyurmak veya giydiðiniz orta hallisiyle onlarý giydirmek yahut bir köleyi hürriyetine kavuþturmaktýr. Buna gücü yetmeyen üç gün oruç tutmalýdýr. Ýþte yemin ettiðinizde onu bozmanýn kefâreti budur. Bununla birlikte, yeminlerinize baðlý kalýp gereðini yerine getirin. Þükredebilmeniz için Allah size âyetlerini iþte böyle açýklamaktadýr.

ABD hisseleri zirve rekorundan geriledi

Başlatan Fussilet, Eylül 21, 2013, 02:01:24 ÖS

« önceki - sonraki »

Fussilet

ABD hisseleri zirve rekorundan geriledi

(21:40'ta güncellendi)
ABD hisse senetleri, Fed'in teþvikleri ne zaman azaltacaðý endiþelerinin tekrar oluþmasýyla, Standard & Poor'''s 500 (S&P 500) Endeksi'nin bu hafta rekor seviyeye çýkmasýnýn ardýndan bugün geriledi.AK Steel Holding Corp., üçüncü çeyrekte zarar beklediðini açýklamasý ile yüze 7.5 geriledi ve çelik üreticilerindeki düþüþe öncülük etti. Rockwell Collins Inc., tahminlerinin analist beklentilerini kaçýrdýðýný söyledikten sonra yüzde 6.2 deðer kaybetti. Darden Restaurants Inc. yüzde 6.4 geriledi.S&P 500 Endeksi yüzde 0.6 gerileyerek New York saati ile 14:04'te 1,711.99 puan olurken erken saatlerdeki yüzde 0.2'ye varan artýþlarý sildi. Dow Jones endeksi ise 120.74 puan, yani yüzde 0.8 kayýpla 15,515.18 puanda.San Antonio, Texas'ta USAA Investments icra direktörü John Kvantas, "Piyasa, Fed yetkililerini, merkez bankasýnýn ne yapabileceði konusunda iþaretler alabilmek için çok yakýndan dinleyecek," dedi ve "Bir kez daha, Fed, 'evet, varlýk alýmlarýný azaltmadýk, ancak bu asla azaltmayacaðýmýz anlamýna gelmiyor ve belki aslýnda oldukça yakýnda azaltacaðýz' yolunda mesaj yollamaya çalýþýyor. Fed'den gelen açýklamalar muhtemelen biraz kafalarý karýþtýracak" deðerlendirmesinde bulundu.Ýþlem hacimleri bugün, vadeli ve opsiyon kontratlarýnýn vadelerinin dolmasýndan dolayý ortaya çýkabilecek tahmin edilemez fiyat hareketlerinden dolayý 30 günlük ortalamanýn yüzde 34 üzerinde gerçekleþti.. Visa Inc., Goldman Sachs Group Inc. ve Nike Inc.'nin Dow Jones Endeksi'ne ve Vertex Pharmaceuticals Inc. ve Ametek Inc.'nin S&P 500'e eklenmesini de içeren planlý endeks deðiþimleri de piyasa kapandýktan sonra yürürlüðe girecek.S&P 500 Endeksi bu hafta, Fed'in sürpriz bir þekilde parasal teþvikleri azaltmaktan kaçýnmasýnýn ardýndan yüzde 1.4 deðer kazandý ve Mayýs 2012'den bu yana gerçekleþtirdiði en kötü aylýk performanstan sýçrama yaparak 18 Eylül'de rekor seviyeye çýktý. Fed Açýk Piyasa Komitesi (FOMC), bu haftaki toplantýsýnda, aylýk 85 milyar dolar olan varlýk alým programýný daraltmadan önce, ekonomik toparlanmaya iliþkin daha fazla iþaret görmek istediðini kaydetti. Fed teþvikleri, endeksin Mart 2009'dan bu yana yüzde 155 yükselmesine yardýmcý oldu.
(21:40'ta güncellendi)


: ABD hisseleri zirve rekorundan geriledi
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...