Bakara / 185. Ayet
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذ۪ٓي اُنْزِلَ ف۪يهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُۜ وَمَنْ كَانَ مَر۪يضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَۜ يُر۪يدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُر۪يدُ بِكُمُ الْعُسْرَۘ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰيكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Orucun farz kýlýndýðý ramazan ayý, insanlara hidâyet rehberi olup onlara doðru yolu gösteren ve hakký bâtýldan ayýrýcý en açýk delilleri ihtiva eden Kur'an'ýn indirildiði aydýr. Ýþte bu sebeple içinizden ramazan ayýna eriþen orucunu tutsun. Ancak hasta veya yolcu olup da oruç tutamayan kimse, tutamadýðý oruçlarý baþka günlerde tutsun. Allah sizin için kolaylýk diler, fakat zorluk dilemez. Bütün bunlar sayýyý tamamlamanýz, size doðru yolu gösterdiði için Allah'ýn yüceliðini tanýmanýz ve O'na þükretmeniz içindir.

ABD hisseleri zirve rekorundan geriledi

Başlatan Fussilet, Eylül 21, 2013, 02:01:24 ÖS

Fussilet

ADMiN
7,935
Eylül 21, 2013, 02:01:24 ÖS
ABD hisseleri zirve rekorundan geriledi

(21:40'ta güncellendi)
ABD hisse senetleri, Fed'in teþvikleri ne zaman azaltacaðý endiþelerinin tekrar oluþmasýyla, Standard & Poor'''s 500 (S&P 500) Endeksi'nin bu hafta rekor seviyeye çýkmasýnýn ardýndan bugün geriledi.AK Steel Holding Corp., üçüncü çeyrekte zarar beklediðini açýklamasý ile yüze 7.5 geriledi ve çelik üreticilerindeki düþüþe öncülük etti. Rockwell Collins Inc., tahminlerinin analist beklentilerini kaçýrdýðýný söyledikten sonra yüzde 6.2 deðer kaybetti. Darden Restaurants Inc. yüzde 6.4 geriledi.S&P 500 Endeksi yüzde 0.6 gerileyerek New York saati ile 14:04'te 1,711.99 puan olurken erken saatlerdeki yüzde 0.2'ye varan artýþlarý sildi. Dow Jones endeksi ise 120.74 puan, yani yüzde 0.8 kayýpla 15,515.18 puanda.San Antonio, Texas'ta USAA Investments icra direktörü John Kvantas, "Piyasa, Fed yetkililerini, merkez bankasýnýn ne yapabileceði konusunda iþaretler alabilmek için çok yakýndan dinleyecek," dedi ve "Bir kez daha, Fed, 'evet, varlýk alýmlarýný azaltmadýk, ancak bu asla azaltmayacaðýmýz anlamýna gelmiyor ve belki aslýnda oldukça yakýnda azaltacaðýz' yolunda mesaj yollamaya çalýþýyor. Fed'den gelen açýklamalar muhtemelen biraz kafalarý karýþtýracak" deðerlendirmesinde bulundu.Ýþlem hacimleri bugün, vadeli ve opsiyon kontratlarýnýn vadelerinin dolmasýndan dolayý ortaya çýkabilecek tahmin edilemez fiyat hareketlerinden dolayý 30 günlük ortalamanýn yüzde 34 üzerinde gerçekleþti.. Visa Inc., Goldman Sachs Group Inc. ve Nike Inc.'nin Dow Jones Endeksi'ne ve Vertex Pharmaceuticals Inc. ve Ametek Inc.'nin S&P 500'e eklenmesini de içeren planlý endeks deðiþimleri de piyasa kapandýktan sonra yürürlüðe girecek.S&P 500 Endeksi bu hafta, Fed'in sürpriz bir þekilde parasal teþvikleri azaltmaktan kaçýnmasýnýn ardýndan yüzde 1.4 deðer kazandý ve Mayýs 2012'den bu yana gerçekleþtirdiði en kötü aylýk performanstan sýçrama yaparak 18 Eylül'de rekor seviyeye çýktý. Fed Açýk Piyasa Komitesi (FOMC), bu haftaki toplantýsýnda, aylýk 85 milyar dolar olan varlýk alým programýný daraltmadan önce, ekonomik toparlanmaya iliþkin daha fazla iþaret görmek istediðini kaydetti. Fed teþvikleri, endeksin Mart 2009'dan bu yana yüzde 155 yükselmesine yardýmcý oldu.
(21:40'ta güncellendi)


: ABD hisseleri zirve rekorundan geriledi
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.118 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017