Nisâ / 16. Ayet
وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوهُمَاۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوا عَنْهُمَاۜ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَح۪يمًا

Ýçinizden iki erkek fuhuþ yaparsa onlarý cezalandýrýn. Eðer tevbe eder, hallerini düzeltirlerse artýk onlara ceza vermekten vazgeçin. Çünkü Allah tevbeleri çokça kabul eden, çok çok merhamet edendir.

ABD hisseleri verilerin ardýndan pozitif seyirde

Başlatan Fussilet, Eylül 13, 2013, 08:03:36 ÖS

Fussilet

ADMiN
7,935
ABD hisseleri verilerin ardýndan pozitif seyirde

ABD hisseleri bugün açýklanan perakende satýþlarý ve tüketici güveni verilerinin ardýndan yükselirken, Standard & Poor's 500 Endeksi Temmuz ayýndan bu yana en iyi haftalýk performansa doðru ilerliyor.Safeway Inc., Credit Suisse tarafýndan hisse tavsiyelerinin düþürülmesi üzerine yüzde 3 ilerledi. Intel Corp. ise Jefferis Group tarafýndan notunun yükseltilmesinin ardýndan yüzde 1.9 deðer kazandý.Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0.2 yükselerek New York satiyle 10:00'da 1,687.18 puan oldu. Endeks geçtiðimiz beþgün boyunca yüzde 1.9'luk týrmanýþ gerçekleþtirirken, 12 Temmuz'dan bu yana en iyi haftalýk performansý gerçekleþtirmeye doðru ilerliyor. Dow Jones hisseleri ise yüzde 0.4 deðer kazanarak 15,365.92 puan oldu. S&P 500 hisselerinin iþlem hacmi bu raporun yazýldýðý sýrada 30 günlük ortalamanýn yüzde 2.6 altýnda gerçekleþti.S&P 500 Endeksi dün ise yüzde 0.3 düþerek 7 günlük kazanç periyodunu sonlandýrdý.


: ABD hisseleri verilerin ardýndan pozitif seyirde
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.138 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017