Bakara / 182. Ayet
فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَٓا اِثْمَ عَلَيْهِۜ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ۟

Kim de vasiyet edenin haksýzlýða meylinden veya günaha düþmesinden haklý bir endiþe duyar da, mirasçýlar arasýnda bir uzlaþma saðlamak üzere vasiyette deðiþikliðe giderse, bu takdirde ona bir günah yoktur. Doðrusu Allah, çok baðýþlayýcýdýr, engin merhamet sahibidir.

BORÇ ,ÜZÜNTÜ VE KEDERDEN KURTULMAK İÇİN !!!!

Başlatan MiM, Eylül 14, 2009, 09:07:16 ÖÖ

MiM

ADMiN
11,903
[SIZE=14pt]

İnsanlar hep borç, sıkıntı ve kederlerden şikayet eder , dert yanarlar ve hayatımızda önemli yer tutarlar. Zaten hemen hemen her insanın,her ailenin bunlarla yüzyüze olduklarını söyleyebiliriz.Bilhassa bu son zamanlarda insanoğlunun bitmez tükenmez ihtiyaçlarını karşılamak için,bilinçsiz ve ölçüsüz bir şekilde borç altına girerler. Ayrıca aile sounlarının çoğalmasından doğan, sıkıntı, üzüntülerde başını alıp gidiyor.

Bunları aşabilmek için kendi gayret ve çabalarımızı sabırlı bir şekilde devreye koymamız gerekir.Gayret ve çabalarımızı elimizden geldiğince kullandıktan sonra,bunları aşabilmek içn dualarada ihtiyacımız olacaktır. Bu dualar aşağıda verilmiştir ; ALLAH kabul etsin…..Amin

BORÇTAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUÂ


Ebû Said El-Hudrî'den RadıyALLAHu Anh rivayet edildiğine göre, şöyle demişdir:
"Bir gün, Rasûlullah SallALLAHu Aleyhi ve Sellem mescide girdi. Bir de orada Ebû Um''me adında ensardan bir adam bulunuyordu. Peygamber ona:
“Ey Ebû Um''me! Böyle namaz vakti olmadığı bir zamanda seni burada oturuyor görmekteyim, (nedir bu halin)?” dedi. Ebû Um''me:
-Üzerime çöken üzüntüler ve borçlar, ya RasûlALLAH!...deyince Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu:
-Sana bir takım sözler öğreteyim mi ki, onları söylediğin zaman, ALLAH senin üzüntünü gidersin ve senden borcunu ödesin? Ben; ‘evet (öğret) ya RasûlALLAH’ dedim. Peygamber efendimiz şöyle buyurdu: “Sabahladığın ve akşamladığın vakitlerde şunları söyle:

(All''hümme innî eûzü bike minel hemmi vel hazeni ve eûzü bike minel aczi vel keseli. Ve eûzü bike minel cübni vel buhli. Ve eûzü bike min ğalebetid deyni ve gahrir ric''li.)
“ALLAH'ım! Üzüntü ve kederden sana sığınırım. Acziyetden ve tenbellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borç altına düşmekten ve düşmanların üstün gelmesinden sana sığınırım." Ebû Um''me der ki, ben bunu yaptım. ALLAH Teal'', üzüntü ve kederimi giderdi ve borcumu benden kaldırdı.”
* * *
Hazreti Ali'den RadıyALLAHu Anh rivayet edildiğine göre, bir, mük''teb (borçlu köle) kendisine gelip şöyle dedi: “Ben ''z''d olma karşılığı olarak ödeyeceğim borcumdan acziyete düştüm, bana yardım et.” Hazreti Ali:
“Rasûlullah’ın SallALLAHu Aleyhi ve Sellem bana öğretmiş olduğu bir takım sözleri öğreteyim mi? Senin üzerinde dağ kadar borç olsa dahi, ALLAH onu sana ödetir. Þöyle söyle:

(All''hümmekfinî bihal''like an har''mike ve ağninî bifadlike ammen siv''ke.)
“Haramına karşı beni hel''lin ile yetindir, ALLAH'ım! Senden başkasından da fazlınla beni müstağni kıl (senden başkasına beni muhtaç etme.)”

ÜZÜNTÜ VE KEDERDEN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR


Ebu'd-Derd'''dan RadıyALLAHu Anh rivayet edildiğine göre, Peygamber SallALLAHu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: "Kim sabah ve akşam yedi kez şu sözleri söylerse, dünya ve ahiret işlerinden kendisine üzüntü veren şeyleri ALLAH giderir:

(Hasbiyell''hu l'' il''he ill'' hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîmi.)
"ALLAH bana k''fidir; O'ndan başka il''h yoktur. O'na tevekkül ettim; O, büyük Arş'ın Rabbidir."
* * *
Ebû Musa El-Eş'''rî'den RadıyALLAHu Anh rivayet edildiğine göre, demiştir ki, Rasûlullah SallALLAHu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: "Kime bir keder yahud bir üzüntü isabet ederse, şu kelimelerle du'' etsin:

(Ene abdüke ibnü abdike, ibnü emetike, fî gabdatike. N''sıyetî biyedike. M''dın fiyye hukmüke. Adlün fiyye gad''üke. Eselüke bikülli ismin hüve leke, semmeyte bihî nefseke ev enzeltehû fî kit''bike ev allemtehû ehaden min halgıke eviste'serte bihî fî ılmil ğaybi indeke en tec’alel gur'''ne nûra sadrî ve rebîa galbî ve cil''e huznî ve zeh''be hemmîy.)

“(ALLAHım!)Senin kudretin altında, ben senin kulunum, erkek kulunun ve dişi kulunun da oğluyum. Boynum senin kudret elindedir. Hükmün bana geçerlidir. Hakkımdaki hükmün adalettir. Kendini adlandırdığın özüne has bütün isimlerle, yahut Kitab’ında indirdiklerinle yahud yaratıklarından birine öğrettiğin isimlerle yahut katında seçtiğin gayb ilmindeki isimlerle senden istiyorum ki, Kur'an'ı göğsümün nuru, kalbimin neş'esi, kederimin izalesi, üzüntümün gidişi yapasın.”

Peygamberin bu sözleri üzerine meclisteki adamlardan biri:
- Ey ALLAH'ın Rasulü! Asıl aldanmış olan, bu sözleri söylemediğinden aldanandır. Peygamber:
- Evet, bunları söyleyiniz ve onları öğretiniz. Çünkü bunları, taşıdıkları manalardaki şeyleri isteyerek söyleyenin, ALLAH üzüntüsünü giderir ve ferahlığını uzatır, buyurdu. "
* * *
Ebû Said El-Hudrî'den RadıyALLAHu Anh rivayet edildiğine göre, şöyle demişdir:
"Bir gün, Rasûlullah SallALLAHu Aleyhi ve Sellem mescide girdi. Bir de orada Ebû Um''me adında ensardan bir adam bulunuyordu. Peygamber ona: Ey Ebû Um''me, böyle namaz vakti olmadığı bir zamanda seni burada oturuyor görmekteyim, (nedir bu halin)? dedi. Ebû Um''me:
-Üzerime çöken üzüntüler ve borçlar, ya RasûlALLAH!...deyince Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu:

Sana bir takım sözler öğreteyim mi ki, onları söylediğin zaman, ALLAH senin üzüntünü gidersin ve senden borcunu ödesin? Ben, evet (öğret) ya RasûlALLAH, dedim. Peygamber efendimiz buyurdu: “Sabahladığın ve akşamladığın vakitlerde şunları söyle:

(All''hümme innî eûzü bike minel hemmi vel hazeni ve eûzü bike minel aczi vel keseli. Ve eûzü bike minel cübni vel buhli. Ve eûzü bike min ğalebetid deyni ve gahrir ric''li. )

“ALLAH'ım! Üzüntü ve kederden Sana sığınırım. Acziyetden ve tenbellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten Sana sığınırım. Borç altına düşmekten ve düşmanların üstün gelmesinden Sana sığınırım." Ebû Um''me der ki, ben bunu yaptım. ALLAH Teal'', üzüntü ve kederimi giderdi ve borcumu benden kaldırdı.”
Saygı ve sevgilerimle…. ALLAH kabul etsin…….Amin……
[/SIZE]

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.148 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017