Mâide / 93. Ayet
لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ ف۪يمَا طَعِمُٓوا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَاٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَاٰمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَاَحْسَنُواۜ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ۟

Ýman edip sâlih amel iþleyenlere, artýk bundan böyle günahlardan sakýnýp imanda sebât ile sâlih amellere devam ettikleri, sonra takvâlarý ve imanlarý tam saðlamlaþýp kökleþtiði, sonra hem günahlardan sakýnýp hem de iyilik yapmaya çalýþtýklarý takdirde, haram olmadan önce yiyip içtiklerinden dolayý bir günah yoktur. Çünkü Allah, iyilik ve ihsân sahiplerini sever.

Kadın

Başlatan DAMRAM, Haziran 28, 2009, 12:45:44 ÖÖ

« önceki - sonraki »

DAMRAM

KadınMakaleler
Başörtüsünün hükmü nedir? Başı açık gezmek insanı nasıl bir tehlikeye götürür?
Büluğ çağına gelmiş olan Müslüman bir hanımın başını kapatması hem Allah’ın hem de Peygamberin emridir. Yani yüz kısmı açık kalacak şekilde başın kalan kısmını, boyun ve göğüsleri örtmek farz-ı ayndır. Açmak ise bir farzın terki sayıldığından haramdır. Allah ve Resulünün emrini dinlemediği için günahkar olmakta büyük bir mes’uliyet altına girer. 
--------------------------------------------------------------------------------

Kadının yaratılışı nasıl olmuştur ?
Kur'an-ı Kerimin açık ifadesiyle ilk insan Hz. Adem'dir. Cenab-ı Hak onu yaratırken toprak unsurunu tercih etmiş, ondan yaratmış, daha sonra da ruh vermiştir. İlahi hikmet, hem Hz. Adem'e bir can yoldaşı olması hem de insan nevinin üreyip çoğalması için Havva validemizi yaratmıştır. 
--------------------------------------------------------------------------------

Kadın - erkek eşitliği söz konusu mudur?
Bu soruya hemen "evet" veya "hayır" demek çok zor. Çünkü, soru bu haliyle yeterince açık değil. Onu bir başka soru ile açmak gerekiyor. "Nerede? Hangi konuda? Ne yönden?" gibi. Eğer, "hukukî açıdan" soruluyorsa, cevap olarak "evet" diyebiliriz. 
--------------------------------------------------------------------------------

Gelinlik giymek caiz midir? “Nikah merasiminde gelinlik giyilebilir mi? Gelinlik tesettüre aykırı düşer mi? Tesettüre uygun gelinliğin yabancı erkeklerin görmesinde bir mahzur var mıdır?”
Gelinin vücut hatlarını örtmeyecek kadar şeffaf, başı, kolları ve diğer yerlerini kapatmayacak ölçüde dikilmiş gelinliklerin tesettür yerine geçmeyeceği açıktır. Kadın ve erkeklerin karışık olarak bulundukları nikah salonlarında ve düğün merasimlerinde dinen bu tarz gelinliklerin giyilemeyeceği bellidir. 
--------------------------------------------------------------------------------

Kadının dininin yarım yahut eksik olduğu konusunda bir hadis-i şerif olduğu söyleniyor. Böyle bir hadis var mıdır?
Hadis-i şerifte açıkça görüleceği üzere, Peygamber Efendimiz, kadının dininin eksik oluşunu adet gördüğü zaman bazı ibadetleri yapamaması olarak izah ediyor. Bu hal kadının yaratılışında mevcuttur. 
--------------------------------------------------------------------------------

Kadının İsl''m’daki yeri nedir?
İsl''miyet kadına pek büyük bir mevki ve şerefli bir makam vermiştir. Cenab-ı Hakk bir ayet-i kerime de “Ana-babanıza öf bile demeyin” (İsra Sûresi, 28) buyurmuştur. 
--------------------------------------------------------------------------------

İslamiyet kadına değer veriyor mu ?
Muayyen Halde Olan Kadın Namaz Vakitlerinde Ne Yapar?
Muayyen günlerde, yahut doğumdan sonraki belli devrede namazını kılamayan bir hanımefendinin, bütün bütün m''nevî huzurdan mahrum kalmaması için namaz vakitlerinde namaz haline girmesi tavsiye edilmiştir. 
--------------------------------------------------------------------------------

Örtünmemek ayıp mı, suç mu, günah mı?
Tesettür münakaşalarında üç kavram, birbiriyle karıştırılıyor: Ayıp, suç ve günah. Bir söz, bir hareket veya bir kıyafet toplumun değer hükümlerine ters düşüyorsa ayıplanıyor. Kanuna aykırı ise, suç sayılıyor. Dine muhalif ise, günah oluyor. 
--------------------------------------------------------------------------------

Bazı çevrelerce, İsl''m’ın kadınlara fitne ve fesat kaynağı olarak baktığı iddiasına ne dersiniz?
İsl''m inancına göre, kadın ne fitnedir, ne de fesattır. Kadın Allah katında vahye muhatap olacak kadar akıllı ve duyarlı (Hz. Meryem), Hz. Musa'yı, Firavun'un sarayında yetiştirecek kadar cesur, şefkatli yüce yaradılışta bir varlıktır. Kadın ayrıca son Peygamberin soyunu devam ettiricidir. (Hz. Fatıma). 
--------------------------------------------------------------------------------

İsl''m hukukunda kadın ihmal edilmiş midir?
Kadınlar, layık oldukları mevki ve değeri İsl''m dini ile kazanmışlar, tarih boyunca özledikleri huzur ve saadete ulaşmışlardır. İsl''m hukuku kadın ve erkek münasebetlerinde ifrat ve tefrit uygulamaları kaldırmış, iki cins arasında tam bir denge ve ahenk kurmuştur. 
--------------------------------------------------------------------------------

Mirasta kadın neden farklıdır?
İslamın çizdiği hayat prensibine göre, kızın çalışıp kazanma mecburiyeti yoktur. O tüketici durumundadır. Bu, ona layık görülen bir şefkat ve merhametin neticesidir. Kız, baba evinde bulunduğu müddetçe ihtiyaçları babası ve onun yerindeki yakın erkek akrabaları tarafından karşılanır, gözetilir, himaye edilir. Evlendikten sonra da geçimi, nafakası ve ihtiyaçları kocasının üzerine geçer. Kadın, kendi malını, evin ihtiyaçları için harcamaya zorlanamaz. 
--------------------------------------------------------------------------------

Müslüman kadının giyim şekli nasıl olmalıdır?
Müslüman kadının giyiminde esas mesele, tesettürü sağlamasıdır. Eli ve yüzü dışında bütün vücudunu örtmesidir. Giyilen bir elbisenin tesettüre uygun olması için de altını göstermeyecek şekilde kalın ve namahrem yerlerini örtecek kadar uzun olmalıdır. Bunun için altını gösterecek şekilde ince ve şeffaf olan bir elbise ile örtünme gerçekleşmiş olmaz. 
--------------------------------------------------------------------------------

Kadın camiye gidebilir mi?
Beş vakit namazın cemaatle kılınması Hanefi mezhebine göre vacip derecesinde sünnet-i müekkededir. Þafii mezhebine göre farz-ı kifaye iken Maliki mezhebine mensup bazı alimlere göre ise farz-ı ayndır. Fakat bu hükümler sadece erkekler içindir. Kadınların namazı cemaatle kılma şartı yoktur. Kılabilirler, ancak bu dini bir mecburiyet değildir. 
--------------------------------------------------------------------------------

Kadının peruk kullanması, saçını kesmesi ve boyaması helal midir?
Cenab-ı Hak her insanı ayrı bir güzellikte yaratmıştır. Birlik mührünün açıkça okunduğu insan simasındaki güzellik, fıtri ve tabii olanıdır. Bunu muhafaza etmek, sahip olduğu özellik ve güzelliklere şükredip, Allah'ın ihsan ettiği kadarına razı olmak kulluğun bir işaretidir. 
--------------------------------------------------------------------------------

Kadının baş açık gezmesi ibadetlerine mani olur mu?
Kadının başını örtmesi Allah'ın bir emri olduğundan dolayı, başını açan bir kadın bir farzı terk etmekle mesul olmaktadır. Öte yandan Allah'ın bir diğer emri olan namazını kılmakla da onun sorumluluğundan kurtulur ve namaz kılma sevabını alır. 
--------------------------------------------------------------------------------

Kadınlar, mahrem konuları öğrenmek için erkeklere sorulabilir mi?
Bu konuda asıl olan, kadınların bu gibi mahrem sorularını, bu konuda yetkili hanımlardan öğrenmeleri, bununu mümkün olmadığı hallerde kocaları vasıtasıyla sorup öğrenmeleri, yahut ilgili makamlara mektup veya internet yoluyla sorularını iletmeleridir. 
--------------------------------------------------------------------------------

Küpe için kulak delinebilir mi?
Kız çocuğunun veya kadının küpe takmak maksadıyla kulağının delinmesinde bir mahzur yoktur. Çünkü bu çeşit bir işlem Peygamber Efendimizin zamanında da yapılıyordu, ancak bu yasaklanmıyordu. 
--------------------------------------------------------------------------------

Âdet ve lohusalık dışında gelen kan guslü gerektirir mi?
Bulûğ çağına eren bir kadında normalde her ay, aybaşı kanı görülür. Hanefî mezhebine göre, hayız müddetinin en azı üç gün, en fazlası on gündür. [Þafiî'de azı bir gün bir gece, en fazla on beş gündür.] Zaten birçok kadında bu müddet bellidir. 
--------------------------------------------------------------------------------

Niçin kadının birden fazla erkekle evlenme hakkı yoktur?
Allah kadına ait olma, birilerine bağlanma duygusu vermiştir. Erkeğe ise sahib olma, birilerini kendine bağlama duygusu vermiştir. O nedenle kadının erkek gibi davranıp birkaç erkeği nikahına alması onları idare etmesi düşünülemez, bu onun tabiatına aykırıdır. Bu fıtratın muktezası olarak pek az ilkel kabileler dışında tarih boyunca erkekler çok evlilik yaptığı halde kadınlar birden fazla erkekle evlenmemiştir.