Mâide / 93. Ayet
لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ ف۪يمَا طَعِمُٓوا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَاٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَاٰمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَاَحْسَنُواۜ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ۟

Ýman edip sâlih amel iþleyenlere, artýk bundan böyle günahlardan sakýnýp imanda sebât ile sâlih amellere devam ettikleri, sonra takvâlarý ve imanlarý tam saðlamlaþýp kökleþtiði, sonra hem günahlardan sakýnýp hem de iyilik yapmaya çalýþtýklarý takdirde, haram olmadan önce yiyip içtiklerinden dolayý bir günah yoktur. Çünkü Allah, iyilik ve ihsân sahiplerini sever.

Cehennemin 7 Kapısı

Başlatan DAMRAM, Ekim 05, 2009, 10:14:16 ÖÖ

« önceki - sonraki »

DAMRAM

PEYGAMBER(S.A.V)cebrail(a.s) 'a:"ey cebrail cehennemin kapılarını tarif et.onlar bizm kapılarımız gibimidir?diye sorar.
cebrail(a.s):
___ya resulallah cehennem kapıları birbiri üzerinde katlar halindedirler.bir kapıdan diğer kapıya geçiş yetmiş yıldır ve her kapı bir öncekinden yetmiş defa daha sıcaktır.
peygamber(s.a.v) tekrar,bu kapılara kimlerin yerleşeceğini sordu:
cebrail:
___(HAVİYE) denilen en alt tabakada münafıklaroturacaktır.dedi
ayette belirtildiği gibi:

"hiç şüphesizmünafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar."(nisa/145)
___(CAHİM) diye yazılan ikinci kapı Allh'a ortak koşanların gireceği kapıdır.
üçüncü tabakada bulunan kapıda yıldıza tapanlar (sabiiler) girecektir.
bu kapının üzerinde (SEKAR) yazar.
dördüncü tabakada bulunan kapıda şeytana uyan putperestler ve ateşperestler girecektir.beşinci kapıdan yahudiler girecektir.
adı(SEİR)olarak yazılan altınca kapıdan hristiyanlar geçecektir, dedikten sonra cebrail biraz durdu.peygamber (s.a.v) tekrar:
___niçin yedinci kapıdan girenlerin durumunu bildirmedin?diye sordu.
cebrail(a.s)kederli bbir veziyette :
___ya resulallah bunu sorma!deyince ;peygamberimiz"söyle" diye ı sarar etti.
cebrail:
___orada senin ümmetinden tövbe etmeden ölenler vardır,dedi.
rivayet edildiğine göre:
"hepiniz oraya (cehenneme) istisnasız gireceksiniz!(meryem/71) ayeti indiğinde peygamber (s.a.v)ümmeti için duyduğu üzüntü ve endişeden hüngür hüngür ağlamıştı.

allahı bilen,hışmının şiddetini düşünen,O'ndan elbetteki korkar.gelecekte azaba uğramamak için nefsinin azgın isteklerini engeller ve terbiye eder.yapmış olduğu kötülüklerin üzerindeki perdeleri atarak,Allah'ın huzuruna getirilip,mahkeme sonucunda cehennemi atılması emredilmeden, ilahi ahlak esaslarına uyar.nice ihtiyarlar vardırki,"ah ihtiyarlığım " diye bağırır.nice gençler vardır ki: " ah gençliğim "diye bağırır.nice kadınlar"ah rezaletlerim"diye çırpınır.orada hepsinin gözleri ve bedenleri simsiyah, belleri kırıktır.orada ne büyüklere saygfı gösteriliri,ne küçüklere acınır ve kadınlar çıplaktır.

allahım "bizi cehennemin ateşinden ve azaba seep olan bütün vasıtalardan koru!bize acıyarak iyilerle birlikte bizi de cennete koy!ey aziz ve günahları bağışlayan allahım,hatalarımızı ört!bizi korkularımızdan emin eyle!rahman ve rahim olan allahım,bizi huzurunda rezil etme!

salat ve selam peygamberimiz ve onun yakınları ve ashabının üzerine olsun