Âl-i Ýmrân / 28. Ayet
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَٓاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي شَيْءٍ اِلَّٓا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰيةًۜ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُۜ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَص۪يرُ

Mü'minler, sakýn mü'minleri býrakýp da kâfirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa, artýk onun Allah ile irtibatý tamâmen kopmuþ olur. Ancak kâfirlerden gelebilecek tehlikelerden korkarsanýz ölçülü bir þekilde onlara dostluk gösterebilirsiniz. Yine de Allah sizi azabýndan sakýndýrýyor. Çünkü sonunda dönüþ, yalnýz Allah'adýr.

CuMA notLaRı/8

Başlatan MiM, Mart 27, 2009, 12:26:50 ÖÖ

MiM

ADMiN
11,903
Mart 27, 2009, 12:26:50 ÖÖİhl''s, amelleri sırf rız''-yı il''hîyi kasdederek îf'' etmek ve onlar üzerine nefs''nî g''yelerin gölgesini düşürmemektir. Beden için ruh ne ise, amel için ihl''s da o mes''bededir. İhl''ssız amel, özden mahrum kuru bir yorgunluktan ib''rettir.

İhl''s, Cen''b-ı Hakk’a yakınlaşabilme g''yesiyle her türlü düny'' menfaatlerinden kalbi koruyabilmektir.

İhl''s, amellerin, başta riy'' ve ucub olmak üzere her türlü m''nevî kirden arınmasıdır. Zîr'' bunlar, ihl''sı bulandıran ve onu yok eden kalbî hastalıklardır.

Cen''b-ı Hakk’ın rız''sından gayri bütün emelleri gönülden söküp atmak, müslümanın îf''sına mecbûr olduğu büyük bir vazîfedir.

L''kin şuna dikkat etmek l''zımdır ki, ihl''s s''hibi kimseler her an nefs''niyetin galebesi neticesinde bu güzel h''llerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Zirvede durmak nasıl zor ise, ihl''sı muh''faza edebilmek de o derece güçtür.

Bütün zorluğuna rağmen ihl''sı muh''faza edebilen kullar ise pek çok il''hî lutuflara mazhar olurlar. Ezcümle:

İhl''s, kulları en büyük hayır olan il''hî rız''ya n''il eyler. Çünkü All''h’ın, insanların amellerinden mur''dı, ancak kendi rız''sının hedeflenmiş olması, y''ni ihl''stır. Âyet-i kerîmelerde buyrulur:

“(Ey Rasûlüm!) Þüphesiz ki Kit''b’ı Sana hak olarak indirdik. O h''lde Sen de dîni All''h’a has kılarak ihl''s ile kulluk et!” (ez-Zümer, 2)

“De ki: Ben, dîni All''h’a has kılarak ihl''slı bir şekilde O’na kulluk etmekle emrolundum.” (ez-Zümer, 11)

İhl''s, mü’mini, en büyük düşmanı olan şeytanın tasallutundan kurtarır. Zîr'' o, ancak ve ancak ihl''sta zaaf gösterenlere musallat olabilmektedir. Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur:

“(Þeytan) dedi ki: Ey Rabbim! And olsun ki, beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara (günahları) süsleyeceğim ve onların hepsini mutlak'' azdıracağım. Ancak onlardan ihl''sa erdirilmiş kulların müstesn''!”(el-Hicr, 39-40)

İhl''s s''hibi olanlar, cehennem az''bından ''z''d olurlar. Cen''b-ı Hakk’ın: “(Azaptan) ancak All''h’ın h''lis kulları istisn'' edilecektir.” (es-S''ff''t, 40)

buyruğu bu hakîkati müjdelemektedir.

İhl''sla yapılan amel, az da olsa, s''hibinin kurtuluşuna k''fîdir. Nitekim All''h Rasûlü -sall''ll''hu aleyhi ve sellem-:

“Dîninde ihl''slı ol! Böyle yaparsan az amel bile sana k''fî gelir.” buyurmuştur. (H''kim, IV, 341)

İhl''s, il''hî nusreti celbeder. Peygamber -aleyhissal''tü vessel''m-:
“All''h bu ümmete, zayıfların du''sı, namazları ve ihl''sları sebebiyle yardım eder.” buyurmuştur. (Nes''î, Cih''d, 43)

İhl''sın g''lip geleceğinden şüphe etmemek l''zımdır. Zîr'' ihl''slı gayretler korunur ve hiçbir zaman z''yî olmaz. T''rih boyunca ihl''slı ve sabırlı fertlerden oluşan nice az sayıdaki ordular, sayı ve techizat bakımından kendilerinden katbekat fazla olan ordulara All''h’ın izniyle g''lip gelmişlerdir. Bu durum da gösteriyor ki ihl''s, zaferlerin temelidir.Bir gaz''da Hazret-i Ali, bir düşman neferini altına almış, onu öldürmek üzereydi. Bu esn''da adam, iğrenç bir davranışa meylederek ansızın Hazret-i Ali’nin nurlu ve müb''rek yüzüne tükürdü.

Ehl-i Beyt’in bah''dır bir ferdi ve “All''h’ın Arslanı” olan Hazret-i Ali için savaş meydanında alt ettiği o k''firin kafasını bir hamlede uçuruvermek, işten bile değildi. Fakat o, sırf All''h için olan gaz'' niyetine, o anda nefsinin müd''halesinden endişe ederek birdenbire durdu ve elindeki Peygamber armağanı olan Zülfik''r isimli kılıcını yavaşça yere indirip düşmanını öldürmekten vazgeçti.

Yerde perişan vaziyette ölümü bekleyen adam, bu h''le pek şaşırdı. Zîr'' o, tükürmek sûretiyle yaptığı çirkin hareket neticesinde, Hazret-i Ali’nin, öncekinden daha şiddetli bir muk''bele göstererek daha büyük bir hiddet ve öfkeyle kendisini öldüreceğini düşünmüştü. Fakat düşündüğü gibi olmadı; hay''l edemeyeceği bir hakîkatle karşılaştı. İsl''m ve gönül kahramanı olan Hazret-i Ali’nin bu davranışına akıl erdiremeyen o düşman, hayret ve merakla sordu:

“–Y'' Ali! Beni tam öldürecekken niye durdun? Beni öldürmekten niçin vazgeçtin? Ne oldu ki şiddetli bir hiddetten t''rifsiz bir sükûna geçtin!.. Bir şimşek gibi çakmakta iken bir anda fırtınasız, s''kin bir hava gibi duruluverdin…”

Hazret-i Ali -radıyall''hu anh- şöyle dedi:

“–Ben Hazret-i Peygamber’in bana armağan ettiği bu Zülfik''r’ı, ancak All''h yolunda kullanırım. All''h düşmanlarının başını yine O’nun rız''sı için vururum. Buna da asl'' nefsimi karıştırmam… Sen yüzüme tükürmekle beni kızdırmak ve hak''ret etmek istedin. Ben o an hiddete kapılsaydım, seni, nefsime t''bî olmak gibi, bir mü’mine asl'' yakışmayan ''dî bir sebeple öldürecektim. H''lbuki ben, gurûrumu tatmin için değil, All''h için gaz'' ederim.”

Neticede o düşmanın gönlü, öldürmeye geldiği bir insanın ulvî ahl''k-ı hamîdesi karşısında ''deta yeniden hayat buldu. Hazret-i Ali’nin îm''nı, nefse muk''vemeti ve ihl''sından hisse alarak îm''n ile şereflendi.

[IMG]http://img257.imageshack.us/img257/7378/394.gif[/img]


Bir gün Nemrut, İbrahim (a.s)'ı ateşe atmaya karar verir. O kadar büyük bir ateş yakar ki bu sefer kendisi ateşe yaklaşamaz. Bir mübarek zat, bakmış bir karınca ağzına su alıyor, uzaktan getiriyor ateşi söndürmek için. Fakat yaklaşamıyor, yakın bir yere bırakıyor. Evliya zat sormuş:
- Ne yapıyorsun sen?
Karınca, demiş ki:
- Sorma, Allah'ın Peygamberini yakacaklar. Ateşi söndürmeye çalışıyorum.
O zat sormuş:
- Senin bu küçük cüssenle taşıdığın bir damla su ile bu koca ateş söner mi?
- Vallahi Cenab-ı Allah herkese gücüne göre hesap sorar. Benim gücüm bu kadar. Öbür taraftan bir yılan da devamlı ateşi körüklüyor. Demiş ki :
- Böyle ne yapıyorsun?
Yılan demiş ki :
- Bugün bayram! Bir Peygamber yanacak.
Bu da gücü nispetinde elinden gelen kötülüğü yapmaya çalışıyor.

Demek ki yüce Allah hayvanları nasıl iki grupta yaratmışsa, insanları da iki grupta yaratmış :
Birisi ateşi körükleyenler, diğeri ateşi söndürenler.
Cenab-ı Hak bizi ateşi söndürenlerden eylesin!

Tarafsızlık iyi birşey değil. İyiden yana olmak lazım . . .
Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Hüda_i gülü

Ziyaretçi
Mart 27, 2009, 12:42:38 ÖÖ
Hocam yüreğinize güzel gönlünüze sağlık
böyle güzel yazıya duygulanmak elde değil
çok güzel hazırlamışsınız belki benim yaptığım yorum bu güzel yazıya layık olmayabilir ama ben yine bir teşekkürden daha fazlasını hakkettiğinizi düşünüyorum
ALLAH ebeden razı olsun sizden
Vesselam
Selametle kalın

MiM

ADMiN
11,903
Mart 27, 2009, 02:37:07 ÖÖ
Alıntı yapılan: Hüda_i gülü - Mart 27, 2009, 12:42:38 ÖÖ

çok güzel hazırlamışsınız belki benim yaptığım yorum bu güzel yazıya layık olmayabilir


yo estağfirullah sevgili hüdai gülü, bilakis... bu içten ve samimi yorumundan çok memnun ve mütelezziz oldum...
önemli olan az veya çok yazmak değil, içten ve samimi olarak yazabilmek... tıpkı senin gibi... çok sağol güzel ablam, yüreğine sağlık...

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

mis@fir

Ziyaretçi
Mart 27, 2009, 03:15:36 ÖÖ
Hz. Alinin asaleti
karincanin cabasi aman Allahim ya bizler :'(
Allah c.c bizleride ihlasli kullardan eylesin insaAllah..
saolasin,Allah c.c razi olsun abicigim..

mam34

Ziyaretçi
Mart 27, 2009, 05:15:17 ÖÖ
cok guzel Allah razi olsun

Mercan

Ziyaretçi
Mart 27, 2009, 08:17:25 ÖÖ
Demek ki yüce Allah hayvanları nasıl iki grupta yaratmışsa, insanları da iki grupta yaratmış :
Birisi ateşi körükleyenler, diğeri ateşi söndürenler.
Cenab-ı Hak bizi ateşi söndürenlerden eylesin!

Tarafsızlık iyi birşey değil. İyiden yana olmak lazım . . .

Rabbim bizleride iyilerden yana eylesin...
MİM hocam emeğinize sağlık çok güzel bir sohbet olmuş,
Rabbim sizden razı olsun...

MiM

ADMiN
11,903
Mart 27, 2009, 02:39:51 ÖS
çok teşekkür ederim, sevgili ablalarım. okuyan gözlerinize, duyan yüreğinize sağlık.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Bevadih

Ziyaretçi
Mart 27, 2009, 03:31:59 ÖS
Taraf olmak..taraftarlık..
İnanıyorsan eğer, Haşr olduğunda "kiminle" "kimin" yanında olmak istiyorsan tarafını sececeksın bu dünyada.!!!
İnş sectiğim/iz yada iddia ettiğimiz tarafta samimi oluruz...

Mim abimin sohbbeti ilede nasıl perçınlendi bu gerçekler...

Yüreğinie sağlık çağlayan abim...Var/olun ..inşAllah..

...Tefekkür...

YöNetiCi
4,133
Mart 27, 2009, 03:43:23 ÖS
Rabb-i Rahim razı olsun.Bu değerli bilgileri bizlere aktardığınız ve hayırlara vesile olduğunuz için....

Rabbim Cümlemizi İhlaslı , salih amel sahibi kullardan eylesin.....
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....

“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

þeyda

Ziyaretçi
Mart 27, 2009, 09:53:26 ÖS
Allah razı olsun böylesi değerli sohbetlerinizden
                     yararlanmayı Allah herkese nasib etsin, verdiğiniz örnekleri günümüzde de uygulamak herkese nasib olsun dilerim.. Ellerinize yüreğinize sağlık .. Yalnız hocam bu 2. kıssada birşey dikkatimi çekti hz. ibrahimi yakan ateşi yılan değilde kertenkele 'nin üfleyerek ateşi körüklediğini okumuş duymuştum, ilk defa duydum şimdi.ne dersiniz ?   

liprade

ADMiN
8,616
Mart 27, 2009, 09:57:28 ÖS
Kalbi hastalıklardan arınıp, her şeyi O c.c nun rızası doğrultusunda yapabilenlerden olabilmek ümidiyle...

Allah c.c razı olsun hocam...

Elinize, emeğinize, gözlerinize ve en önemlisi de güzel yüreğinize sağlık...


"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Resulehasret

Ziyaretçi
Mart 28, 2009, 01:12:33 ÖS
Bu güzel yazıya gönülden Amin diyorum değerli hocam. Allah razı olsun. Üzerimize düşen hisseyi almışızdır inşaallah.

MiM

ADMiN
11,903
Mart 28, 2009, 11:03:12 ÖS
Alıntı yapılan: Bevadih - Mart 27, 2009, 03:31:59 ÖS

Yüreğinie sağlık çağlayan abim...Var/olun ..inşAllah..

Alıntı yapılan: ...Tefekkür... - Mart 27, 2009, 03:43:23 ÖS

Rabbim Cümlemizi İhlaslı , salih amel sahibi kullardan eylesin.....

Alıntı yapılan: şeyda - Mart 27, 2009, 09:53:26 ÖS
Allah razı olsun böylesi değerli sohbetlerinizden
                     yararlanmayı Allah herkese nasib etsin,
Alıntı yapılan: liprade - Mart 27, 2009, 09:57:28 ÖS

Allah c.c razı olsun hocam...
Elinize, emeğinize, gözlerinize ve en önemlisi de güzel yüreğinize sağlık...
Alıntı yapılan: Resulehasret - Mart 28, 2009, 01:12:33 ÖS
Bu güzel yazıya gönülden Amin diyorum değerli hocam. Allah razı olsun.

hepinize çok çok teşekkür ediyorum, sevgili kardeşlerim. geç kaldığım için hakkınızı helal edin. okuyan gözleriniz, duyan yüreğiniz var olsun. Rabbim sizlerden razı olsun.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

SMF 2.1.4 © 2023, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.106 saniyede 28 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017