Bakara / 173. Ayet
اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْز۪يرِ وَمَٓا اُهِلَّ بِه۪ لِغَيْرِ اللّٰهِۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَٓا اِثْمَ عَلَيْهِۜ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ

Allah size leþi, kaný, domuz etini ve Allah'tan baþkasý adýna kesilen hayvanlarýn etini haram kýldý. Bununla birlikte, kim yemediði takdirde ölecek derecede mecbur kalýrsa, baþkasýnýn hakkýna tecavüz etmemek ve zaruret sýnýrýný aþmamak kaydýyla bunlardan yemesinde bir günah yoktur. Çünkü Allah çok baðýþlayýcýdýr, çok merhametlidir.

Denize giren vatandaþ ceset buldu

Başlatan Fussilet, Haziran 04, 2012, 08:01:10 ÖÖ

Fussilet

ADMiN
7,935
Haziran 04, 2012, 08:01:10 ÖÖ
Denize giren vatandaþ ceset buldu

Kartal sahilinde serinlemek için denize giren bir vatandaþýn, ceset gördüðünü ihbar etmesi üzerine arama yapýldý.
Kartal sahilinde serinlemek için denize giren bir vatandaþýn, ceset gördüðünü ihbar etmesi üzerine arama yapýldý. Deniz þžube Müdürlüðü'''ne baðlý balýk adamlarýn yaptýklarý aramalarda, üzerinde Emre Kýlýç (25) yazýlý kimlik çýkan bir erkek cesedi bulundu. Kýyýya çýkartýlan ceset, ilk incelemelerden sonra Dr. Lütfi Kýrdar Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Morgu'''na kaldýrýldý.         Ýddialara göre, Kartal Kumcular Sahili'''nde öðleden sonra denize giren Münir Sancaklý, suyun içinde cansýz bir kiþinin bedeniyle karþýlaþtý. Hemen sudan çýkan Sancaklý, polis ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra olay yerine gelen deniz polisi, Münir Sancaklý'''nýn gösterdiði bölgede ceset aramasý yaptý.         Yaklaþýk 30 dakikalýk çalýþmadan sonra kýyýya yaklaþýk 30 metre uzaklýkta bulunan ceset bir torbaya konularak kýyýya çýkartýldý. Ceset üzerinde yapýlan aramalarda, Emre Kýlýç (25) adýna düzenlenmiþ kimlik ve ehliyet bulundu. Yeni olduðu tahmin edilen ceset, savcýlýðýn talimatýyla hastane morguna kaldýrýldý. Üzerinde kesici, delici ya da yaralayýcý izi bulunmayan cesedin, otopsi için Adli Týp Kurumu'''na gönderileceði belirtildi. Olayla ilgili geniþ çaplý inceleme baþlatýldý.         Bu arada, piknik için sahilde bulunan vatandaþlar ise denizdeki arama çalýþmalarýný film gibi seyretti. Uyarýlara raðmen uzaklaþmayan meraklýlar, cesedi görebilmek için adeta bir birleriyle yarýþtý.


: Denize giren vatandaþ ceset buldu
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.080 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017