Âl-i Ýmrân / 28. Ayet
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَٓاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي شَيْءٍ اِلَّٓا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰيةًۜ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُۜ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَص۪يرُ

Mü'minler, sakýn mü'minleri býrakýp da kâfirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa, artýk onun Allah ile irtibatý tamâmen kopmuþ olur. Ancak kâfirlerden gelebilecek tehlikelerden korkarsanýz ölçülü bir þekilde onlara dostluk gösterebilirsiniz. Yine de Allah sizi azabýndan sakýndýrýyor. Çünkü sonunda dönüþ, yalnýz Allah'adýr.

Boluspor'''da Abdullah Abat dönemi

Başlatan Fussilet, Haziran 03, 2012, 02:00:44 ÖÖ

Fussilet

ADMiN
7,935
Haziran 03, 2012, 02:00:44 ÖÖ
Boluspor'''da Abdullah Abat dönemi

Bank Asya 1. Lig ekiplerinden Boluspor'''un olaðanüstü kongresinde baþkanlýða Abdullah Abat seçildi.
Bank Asya 1. Lig ekiplerinden Boluspor'''un olaðanüstü kongresinde baþkanlýða Abdullah Abat seçildi. Kulüp tesislerinde gerçekleþtirilen kongrede konuþan Abat, Boluspor'''u bir adým daha ileriye taþýmak amacýyla yola çýktýklarýný belirterek, birlik olunduðu takdirde Boluspor'''un daha iyi yerlere geleceðini söyledi. ''€Bu iþin üstesinden çok kolay gelebileceðimizi zannetmiyoruz''€ diyen Abat, þunlarý bildirdi: ''€Ama mutlaka baþarýlabilecek bir iþtir. Zaten bunu hissetmesek, bu gücü kendimizde görmesek, þuan karþýnýzda olmazdýk. Sizden isteðim hep beraber, kol kola olmak. Bugün inþallah bir dönüm noktasý olur. Baþkanlarýmýzýn hepsi bizim baþkanlarýmýzdýr. Hepsi ile mesafemiz aynýdýr. Onlar bizim baþ tacýmýzdýr. Kapýmýz açýk ve koltuðumuz onlarýndýr. Bu konuda beraber olmayý, dirlik olmayý ve güçlü olmayý temenni ediyorum. Boluspor aþký, sevdasý ve kulübü daha iyi yerlere getirebilmek için yola çýktýk. Baþka bir niyetimiz olmadý, olmayacaktýr da. Boluspor büyük bir camiadýr. Bolu'''nun bir tane Boluspor'''u var. Bana destek olan ve olacak herkese, bütün Bolu halkýna teþekkür ediyorum.''€ Kongrede veda konuþmasý yapan Boluspor Kulüp Baþkaný Necip Çarýkçý ise 2004 yýlýndan itibaren destek olan herkese teþekkür ederek, yeni yönetime baþarý diledi. Çarýkçý baþkanlýðýndaki yönetimde baþkan yardýmcýsý olarak görev alan Abat, tek liste ile katýldýðý seçimde üyelerin çoðunluðunun oyunu alarak baþkanlýða getirildi.


: Boluspor'''da Abdullah Abat dönemi
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.110 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017