Bakara / 182. Ayet
فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَٓا اِثْمَ عَلَيْهِۜ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ۟

Kim de vasiyet edenin haksýzlýða meylinden veya günaha düþmesinden haklý bir endiþe duyar da, mirasçýlar arasýnda bir uzlaþma saðlamak üzere vasiyette deðiþikliðe giderse, bu takdirde ona bir günah yoktur. Doðrusu Allah, çok baðýþlayýcýdýr, engin merhamet sahibidir.

Ömer Hayyam

Başlatan MiM, Kasım 01, 2009, 12:14:50 ÖÖ

MiM

ADMiN
11,903
Kasım 01, 2009, 12:14:50 ÖÖ
Yıldızlarin efendisi Ömer Hayyam1071 Yılında Malazgirt önlerinde bulunan Selçuklu sultanı Alparslan’ın ordusunda Ömer
isimli bir genç de bulunuyordu. Astronomiye ve matematiğe ilgi duyan bu genç Nişabur
medresesinde öğrenciydi. Kazanılan büyük zaferin ardından matematik alanındaki çalışmalarıyla
bilinen Üstat Ali’nin yanına yardımcı olarak girdi. 73 yaşındaki Ali Hoca o sıralarda sultan Alparslan
tarafından istenmiş olan “Cebir” adlı eserini tamamlamaya çalışıyordu.

Sekiz yardımcı arasında Ömer, kıvrak zek''sı ile hemen hocasının dikkatini çekti. O güne kadar kimsenin çözemediği
problemleri çok kısa sürede çözebiliyordu. Hocası onun hayal gücünün çok zengin olduğunu
sezinlemişti. Sultan Alparslan’ın ardından tahta çıkan Sultan Melikşah Ali Hoca’dan kendisine
danışmanlık yapacak birini göndermesini istediğinde, Ali Hoca, en iyi öğrencisini sultana gönderdi.

Başkent Nişabur’a geldiğinde Ömer Hayyam için vezir Nizamül Mülk tarafından bir
rasathane yaptırıldı. En büyük düşüne kavuşan Ömer, burada yıldızları incelemeye başladı.
Yaptığı gözlemler ile 900 yıldan beri kullanılan yıldız tablosunun hatalı olduğunu keşfetti. Kendisine
ait yeni bir yıldız tablosu oluşturdu.

Bir yılı 365 gün 5 saat 48 dakika ve 45 saniye olarak hesapladı.
Yeni buluşuna göre oluşturduğu takvimi sultan Melikşah’a sundu. Bu dönemde Selçukluların
hüküm sürdüğü topraklarda onun takvimi kullanıldı ve okullarda onun kitapları okutuldu.
Gözlemlerine devam eden Ömer, dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğü sonucuna
ulaştı. Bununla da yetinmeyen cesur bilim insanı, dünyanın uzayda boşlukta uçtuğunu söyledi.

Bu sözleri yaşadığı dönemde anlaşılmadı. Matematik ve astronominin yanı sıra toplumsal sorunlarla da ilgilenen Ömer Hayyam,
bilimsel düşüncenin Büyük Selçuklu ülkesinde h''kim olması için büyük çaba harcadı. Duygularını
dörtlüklerle anlatmadaki ustalığı onun aynı zamanda sayılı şairler arasında anılmasını sağladı.
Ömer Hayyam’ın fikirleri ve eserleri kendisinden yüzyıllar sonra Avrupalılar tarafından
yeniden yorumlanarak Ömer Hayyam’dan hiç bahsedilmeden dünyaya tanıtıldı.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

DidE

Ziyaretçi
Kasım 01, 2009, 01:30:38 ÖÖ
Dünyayı süslediler, bir şey kalmadan.
Bu süslere inanma akıl olmadan.
Gidende çok dünyadan ,gelen de çok amma;
Sen payını al ondan ,o seni almadan!
*******
Beni toprak ve sudan kazdın; benim suçum ne?
Dokuduğu ipek ,çul, sazdı; benim suçum ne?
İyi kötü yaptığım her şeyi ve her sözü,
Bu anlıma kendin yazdın benim suçum ne?

Ömer Hayyam'ın  bazı şiirlerinden yola çıkarak ,Allah cc. varlığının veya kaderin  sorgulanması kısmını neden "ess "geçtiniz hocam ?
Ateislerin bu düşünceleri dolayısı ile açıklama yapmak zorunda kalmıştınız yanılmıyorsam..
*******
(Gerektiği zaman ,gerektiği yerde ,gerektiği kadar abisi)

MiM

ADMiN
11,903
Kasım 01, 2009, 01:58:44 ÖÖ
Alıntı yapılan: DidE - Kasım 01, 2009, 01:30:38 ÖÖ

Ömer Hayyam'ın  bazı şiirlerinden yola çıkarak ,ALLAH cc. varlığının veya kaderin  sorgulanması kısmını neden "ess "geçtiniz hocam ?
Ateislerin bu düşünceleri dolayısı ile açıklama yapmak zorunda kalmıştınız yanılmıyorsam..
*******

burada öyle bir ateist çıkmayacak inşaallah.
burada zaten dünyanın en önemli bilim adamları bölümü olması hasebiyle ömer hayyam'ın sadece bilime olan katkısı incelenmiştir. edebi ve felsefi yönüne değinilmemiştir...

başımı derde sokmak sizi mutlu ediyor demi!? :D

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

DidE

Ziyaretçi
Kasım 01, 2009, 09:33:43 ÖÖ
(başımı derde sokmak sizi mutlu ediyor demi!? :D)


Aman hocam nerden çıkartıyorsunuz lütfen..

ES...TAÐ..FURULLAH.... ::)

MiM

ADMiN
11,903
Kasım 03, 2009, 08:48:22 ÖÖ
Ömer el-Hayy''m

Daha çok dörtlük biçiminde yazmış olduğu felsefî şiirlerle tanınan Ömer el-Hayy''m (1045-1123), aynı zamanda matematik ve astronomi alanlarındaki çalışmalarıyla bilimin gelişimini etkilemiş seçkin bir bilim adamıdır.

Matematiğe ilişkin araştırmaları özellikle sayılar kuramı ile cebir alanında yoğunlaşmıştır. Eukleides'in Elementler'i üzerine yapmış olduğu bir yorumda, işlemler sırasında irrasyonel sayıların da rasyonel sayılar gibi kullanılabileceğini ilk defa kanıtlamıştır.

En değerli cebir yapıtlarından birisi olan Ris''le fî'l-Ber''hîn al'' Mes''ili'l-Cebr ve'l-Muk''bele'de (Cebir Sorunlarına İlişkin Kanıtlar) denklemlerin birden fazla kökü olabileceğini göstermiş ve bunları, kök sayılarına göre sınıflandırmıştır.

Bunun dışında, Ömer el-Hayy''m'ın üçüncü dereceden denklemleri de, terim sayılarına göre tasnif ettiği ve her grubun çözüm yöntemlerini belirlediği görülmektedir. Buna göre, üçüncü dereceden denklemler, üç terimliler ve dört terimliler olarak ikiye ayrılır ve üç terimliler,

x3 + cx2 = bx
x3 + bx = cx2
cx2 + bx = x3
olarak ve dört terimliler ise,
x3 + cx2 + bx = a
x3 + cx2 + a = bx
x3 + bx + a =cx2
cx2 + bx + a = x3 ve
x3 + cx2 = bx + a
x3 + bx = cx2 + a
x3 + a = cx2 + bx

olarak sıralanır. El-Hayy''m üçüncü derece denklemlerinin aritmetiksel olarak çözülemeyeceğine inandığı için, bu denklemleri koni kesitleri yardımıyla geometrik olarak çözmüş, negatif kökleri, daha önceki cebirciler gibi, çözüm olarak kabul etmemiştir.

Þimdi, x3 + cx2 = a denklemini nasıl çözdüğünü görelim: Yandaki şekilde, AB = c ve H3 = a olsun. AB'nin uzantısı üzerinde BT = H alınsın ve AB'ye B noktasından bir dikme çıkılsın. BC = H olsun ve BCDT karesi tamamlansın. BCDT karesi üzerine H yüksekliğine sahip bir küp çizilsin. D köşesinden, asimptotları BC ve BT olan EDN hiperbolü ve A köşesinden, AT eksenli ve BC parametreli AK parabolü çizildiğinde, bu hiperbol ile parabol kesişmek zorundadırlar. Kesişme noktaları E olsun. E'den AT ve BC doğrularına iki dikme inilsin ve bunlar EZ ve EL olsun. Bu durumda x = BZ olacaktır.

Kanıt : EZ2 = AZ . BC (parabolün özelliğinden) *

(AZ/EZ)=(EZ/BC)

EZ . BZ = BC . BT = BC2 (hiperbolün özelliğinden)

(BZ/BC) = (BC/EZ) olur ve ikinci ifadenin karesi alınırsa,

((BZ)2 /(BC)2) = ((BC)2 / (EZ)2) elde edilir.

AZ = BZ + AB olduğuna göre, BC3 = BZ2 (BZ + AB) = (BZ3 + BZ2). AB) elde edilir. BC = H, H³ = a, AB = c olarak verildiğinden, a = (BZ3 + c . BZ2 ) bulunur. BZ yerine x konursa, orijinal denklem elde edilecektir; öyleyse BZ = x olmalıdır.

Ömer el-Hayy''m'ın astronomi alanındaki çalışmaları da çok önemlidir. Eskiden beri kullanılmakta olan takvimlerin düzeltilmesi için Selçuklu Sultanı Cel''leddin Melikş''h (1052-1092), 1074-1075 yılları civ''rında İsfahan'da bir gözlemevi kurdurmuş ve başına da dönemin en ünlü astronomlarından biri olan Ömer el-Hayy''m'ı getirmişti. Ömer el-Hayy''m ile arkadaşlarının yapmış olduğu araştırmalar sonucunda, daha önce kullanılmış olan takvimleri düzeltmek yerine, mevsimlere tam olarak uyum gösterecek yeni bir takvim düzenlemenin daha doğru olacağına karar verilmiş ve bu maksatla gözlemler yapılmaya başlanmıştır. Gözlemler tamamlandığında, hem Zîc-i Melikş''hî (Melikş''h Zîci) adlı zîc ve hem de et-T''rîhu'l-Cel''lî denilen Cel''leddin Takvimi düzenlenmiştir (1079). Cel''leddin Takvimi, bugün kullanmakta olduğumuz Gregorius Takvimi'nden çok daha dakiktir; Gregorius Takvimi, her 3330 yılda bir günlük bir hata yaptığı halde, Cel''leddin Takvimi 5000 yılda yalnızca bir günlük hata yapmaktadır.

*****

ömer hayyam, başka bir yönüyle ve bilimle olan ilişkisi daha geniş ele alındığı başka bir yazı....

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

SMF 2.1.4 © 2023, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.099 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017