Bakara / 173. Ayet
اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْز۪يرِ وَمَٓا اُهِلَّ بِه۪ لِغَيْرِ اللّٰهِۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَٓا اِثْمَ عَلَيْهِۜ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ

Allah size leþi, kaný, domuz etini ve Allah'tan baþkasý adýna kesilen hayvanlarýn etini haram kýldý. Bununla birlikte, kim yemediði takdirde ölecek derecede mecbur kalýrsa, baþkasýnýn hakkýna tecavüz etmemek ve zaruret sýnýrýný aþmamak kaydýyla bunlardan yemesinde bir günah yoktur. Çünkü Allah çok baðýþlayýcýdýr, çok merhametlidir.

İffeT Ve Haya TimsaLi Genç KızLar

Başlatan ...Tefekkür..., Kasım 02, 2009, 04:14:04 ÖS

...Tefekkür...

YöNetiCi
4,133
Kasım 02, 2009, 04:14:04 ÖS
İFFET VE HAYA TİMSALİ GENÇ KIZLAR

Bu makalemizde ise, ayetlerde birçok yerde kendisinden bahsedilen Hz Meryemden ve Hz Þuaybin kızlarından söz edeceğiz

Gerek Hz Þuaybın kızları ve gerekse Hz Meryem de genç kızlık dönemlerini yaşayan müslüman kızlar için örnek gösterilmişlerdir

Þimdi, yaşadıkları çağ itibariyle daha önce olan Hz Þuaybin kızlarından bahsedelim

Hz Musanın kıssasında onlara da yer veren Allah Te''l'', dikkatimizi çekecek bir ifade kullanmaktadır

"Onlardan biri utana utana yürüyerek Musaya geldi ve şöyle dedi: "Babam sizi, koyunlarımızı sulamanıza karşılık olmak üzere ücretinizi vermek için çağırıyor"


1-Ayeti yorumlayan müfessirler, Hz Þuaybın bu kızının haya ve utanma duygusu içinde yürüyerek ve örtüsünü üzerine almış bir şekilde Hz Musaya geldiğini ifade etmektedirler "Haya üzere / utana utana yürümek" tabirinin özellikle zikredilmesinde, genç kızlar için bir örnek teşkil etmesi kastedilmiştir kanaatindeyiz

Dolayısıyla, "Haya güzel bir şeydir, ama kadında daha güzeldir" sözünün ne denli önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır

Yine Kur''n ayetlerinde Hz Meryeme geniş yer verildiği görülmektedir Ayetlerde onun, annesi tarafından mabede adandığı, doğumundan itibaren Hz Zekeriyya gibi salih ve bilgili bir peygamberin gözetiminde Allah tarafından "güzel bir nebat gibi yetiştirildiği", ergenlik çağına erdiğinde ise mabedin bir köşesinde inzivaya çekildiğinden bahsedilmektedir

2 Kendisini ibadete vermesi sebebiyle, tefsirlerde "el-Betûl" olarak vasıflanan Hz Meryem, Kur''n-ı Kerimde adı bizzat zikredilen tek kadın olmakla ayrı bir önem taşımaktadır

3 Hz Zekeriyya ne zaman onun yanına girse, orada mevsimi olmayan meyvelerle karşılaşmaktaydı Bu olağanüstü hadisenin kaynağını sorunca, Hz Meryem şu cevabı vermişti: "Bunlar bana Allah katından geliyor Zira O, dilediğini hesapsız ve hiçbir zahmete sokmadan rızıklandırır"

4 Bundan sonraki hadiseleri Kur''n bizlere şöyle aktarmaktadır:

"Ey Muhammed!" Kitabda Meryemi de an O ailesinden ayrılarak doğu yönünde bir yere çekilmişti Sonra insanlardan gizlenmek için bir perde germişti Cebraili göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü

Meryem: "Eğer Allahtan sakınan bir kimse isen, Senden Rahmana sığınırım" "dedi

Cebrail: "Ben temiz bir oğlan bağışlamak için Rabbinin sana gönderdiği bir elçiyim" dedi

Meryem: "Bana herhangi bir insan dokunmamış iken ve ben de kötü bir kadın olmadığıma göre nasıl olur da bir oğlum olabilir?" dedi

Cebrail:"Bu böyledir Çünkü Rabbin, "bu bana kolaydır Onu insanlar için bir mucize ve katımızdan da bir rahmet kılacağız; hem bu önceden kararlaştırdığımız bir iştir" diyor" dedi

Meryem oğlana hamile oldu, o haliyle uzak bir yere çekildi Doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine gitmeye mecbur etti ve şöyle dedi:

"Ah! Keşke bundan önce ölmüş olsaydım da unutulup gitseydim"


Alt tarafından bir ses şöyle seslendi: "Sakın üzülme! Rabbin, içinde bulunanı şerefli kılmıştır"

5-Hz Meryem son derece mahçup ve çekingen bir tabiate sahipti Cebrail ona tam bir insan suretinde görünmüştü Ancak o ilk defa karşılaştığı bu genç insana "Eğer Allahtan korkan bir kimse isen, ben senden Allaha sığınırım" demek suretiyle kendisine herhangi bir kötülük yapmamasını rica etmişti Bu sözler, onun iffet ve haya sahibi biri olduğunun ifadeleridir

Öte yandan Allahın dilemesiyle Hz İsaya hamile kalan Hz Meryemin, doğum sancıları çektiği sırada söylediği sözler de dikkat çekicidir Namuslu ve iffetli bir kişi iken böyle bir durum ile karşı karşıya kalıp, insanlara bunu ne şekilde izah edeceğinin sıkıntısını taşıdığı bir h''let-i ruhiye içinde söylediği, "Ah! keşke bundan önce ölseydim de unutulup giden biri olsaydım" sözleri de onun psikolojik durumunu yansıtan en güzel ifadelerdir

Hz Meryem, ayette, bizlere, "Allah Te''l''nın dünyadaki bütün kadınlara üstün kıldığı"6 bir şahsiyet olarak tanıtılırken, en önemli vasfının, iffet ve haya timsali, edeb ve takva sahibi, kendisini ibadete veren biri olduğu vurgulanmaktadır

Her ne kadar, büyük bir sınavla karşı karşıya kalsa da, Allaha olan güzel kulluğu sebebiyle, oğlu Hzİsanın mucizeleriyle Cenab-ı Hak, onu insanların töhmetinden ve şerrinden korumuş ve sonuçta onu bir peygamber annesi kılarak ismini insanlar arasında hep saygıyla anılan bir kişi yapmıştır Bu da gösteriyor ki, iffet ve hayanın, kulluk ve takvanın karşılığı Allah tarafından öncelikle dünyada ödüllendiriliyor

Yazar: Prof Dr Mehmet Emin AY
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....

“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.158 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017