Bakara / 182. Ayet
فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَٓا اِثْمَ عَلَيْهِۜ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ۟

Kim de vasiyet edenin haksýzlýða meylinden veya günaha düþmesinden haklý bir endiþe duyar da, mirasçýlar arasýnda bir uzlaþma saðlamak üzere vasiyette deðiþikliðe giderse, bu takdirde ona bir günah yoktur. Doðrusu Allah, çok baðýþlayýcýdýr, engin merhamet sahibidir.

Zonguldak vali gördü!

Başlatan Fussilet, Haziran 01, 2012, 08:00:20 ÖS

Fussilet

ADMiN
7,935
Haziran 01, 2012, 08:00:20 ÖS
Zonguldak vali gördü!

Zonguldak Valisi Erol Ayyýldýz, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) 2011-2012 Akademik Yýlý mezuniyet töreninde 2 bin öðrenciyi, 35 dakika boyunca ayakta durarak selamladý.
(DHA) -- Kozlu Beldesi'ndeki Kozlu Stadý'nda düzenlenen mezuniyet törenine Vali Erol Ayyýldýz'ýn yanýnda, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Köksal Toptan, Özcan Ulupýnar, Zonguldak Belediye Baþkaný CHP'li Muharrem Akdemir, YÖK Yürütme Kurulu üyesi Durmuþ Günay, öðretim üyeleri, öðrenciler ve aileleri katýldý.Üniversitenin þehir kampüsündeki fakülte ve yüksekokullardan mezun olan 2 bin öðrenci, stada gruplar halinde girerek protokolün önünden geçiþ yaptý.Vali Erol Ayyýldýz, öðrencilerin geçiþi sýrasýnda ayaða kalkarak onlarý selamladý.Diðer protokol üyeleri, oturduklarý yerden öðrencileri alkýþlarken, Vali Ayyýldýz, 35 dakika boyunca ayakta durarak önünden geçen 2 bin öðrenciyi alkýþlayarak selamladý.Öðrencilerin sahadaki yerlerini almasýnýn ardýndan konuþan Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer, 2011-2012 Akademik Yýlý'nda toplam 6 bin 12 öðrenciyi mezun etmenin haklý gururunu yaþadýklarýný söyledi.YÖK Yürütme Kurul Üyesi Prof. Dr. Durmuþ Günay ise konuþmasýnda öðrencileri tebrik etti. BEÜ'de 8 yýl öðretim üyesi olarak görev yaptýðýný hatýrlatan Prof. Dr. Günay, "Benim zamanýmda merkez kampüste küçük bir alanda tören yapardýk. þžimdi ise stat doldu taþtý" dedi.Konuþmalarýn ardýndan tüm öðrenciler, öðretim görevlisi Cem Dertsiz eþliðinde mezuniyet yemini etti.Öðrenciler, ardýnda da hep birlikte kep fýrlatarak mezuniyet coþkusu yaþadý. Halk oyunlarý gösterilerinin yapýldýðý törende daha sonra fakülte ve yüksekokullarýnda dereceye giren öðrencilere ödülleri verildi.Son bölümde ise diplomalarýný alan öðrenciler, ikinci kez kep atarak mezuniyeti kutladý.


: Zonguldak vali gördü!
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.115 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017