Mâide / 3. Ayet
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْز۪يرِ وَمَٓا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِه۪ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّط۪يحَةُ وَمَٓا اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْاَزْلَامِۜ ذٰلِكُمْ فِسْقٌۜ اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ د۪ينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِۜ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَت۪ي وَرَض۪يتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينًاۜ فَمَنِ اضْطُرَّ ف۪ي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِاِثْمٍۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ

Size þunlar haram kýlýndý: Kendiliðinden ölen murdar hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan baþkasýnýn adýna kesilen hayvanlar, henüz caný çýkmadan yetiþip þartýna uygun tarzda kestikleriniz dýþýnda boðularak, bir þey vurularak, yukarýdan yuvarlanarak, boynuzlanarak yahut yýrtýcý bir hayvan tarafýndan parçalanarak ölen hayvanlar, putlara ait sunaklarda kesilen hayvanlar ve zar atarak, kumar oynayarak elde edilen etler, yiyecekler. Bunlarý yemek, Allah'ýn yolundan çýkmaktýr. Bugün artýk kâfirler dîninizi söndürmekten ve sizi dinden döndürmekten ümitlerini kesmiþ durumdadýrlar. O halde onlardan korkmayýn, benden korkun. Bugün sizin dîninizi kemâle erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladým ve sizin için din olarak Ýslâm'ý seçtim. Ancak kim açlýktan bunalýp çaresiz kalýrsa, günaha meyletmeksizin haram olan bu etlerden yiyebilir. Çünkü Allah çok baðýþlayýcýdýr, engin merhamet sahibidir.

Çocuðu olmayan kadýn bebek kaçýrdý

Başlatan Fussilet, Haziran 04, 2012, 08:00:37 ÖS

Fussilet

ADMiN
7,935
Haziran 04, 2012, 08:00:37 ÖS
Çocuðu olmayan kadýn bebek kaçýrdý

Gaziantep'te, hastaneden yeni doðmuþ bebek kaçýran kadýn, doðum raporu almaya çalýþtýðý baþka bir poliklinikte yakalandý.

Alýnan bilgiye göre, Gaziantep Cengiz Gökçek Kadýn ve Doðuk Hastalýklarý Hastanesi'nde dün doðum yapan Medine Sakýr (26) ve kayýnvalidesi Rakka Sakýr'ýn hastanedeki odalarýna gelen ve kendini "Baraklý Melek" olarak tanýtan Firdevs K. (29), "kendisinin de doðum yaptýðýný ve ayný hastanede yattýðýný" ifade etti.Hasta odasýnda doðum yapan kadýnla sohbet edip dostluk kuran Firdevs K. uykularý gelen anne ve kayýnvalidesine "Siz uyuyun ben bebeðe bakarým" deyip, onlar uyuduktan sonra bebeði bir çantaya koyarak hastaneden ayrýldý.Uyanýp, bebeðini yerinde bulamayan annenin, durumu hastane yönetimine bildirmesi üzerine olay yerine gelen yetkililer, güvenlik kamerasý görüntülerinden bebeðin kaçýrýldýðýný belirledi.Bunun üzerine olayla ilgili araþtýrma baþlatan Asayiþ þžube Müdürlüðü Gasp Büro Amirliði ekipleri, görüntülerden yola çýkarak konuyla ilgili araþtýrma baþlattý.Bu esnada gelen bir ihbarý deðerlendiren polis ekipleri, Çýksorut Mahallesi'nde özel bir polikliniðe giderek, doktorlara, "Ben evde doðum yaptým, bana rapor verin çocuðumu nüfusa kaydetmek istiyorum" dediði belirlenen Firdevs K'yý sorguladý.Gözaltýna alýnan Firdevs K, daha sonra kaçýrdýðý bir günlük bebekle Cengiz Gökçek Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Hastanesi'ne götürüldü. Bebeðin annesi Medine Sakýr'la yüzleþtirilen Firdevs K, bebeðin annesi tarafýndan teþhis edildi.Kadýna saldýrmak istedilerBu arada bebeðin yakýnlarý burada Firdevs K'ya saldýrmak istedi.Polisin müdahalesiyle linç edilmekten kurtarýlan Firdevs K. geniþ güvenlik önlemleri altýnda Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldü.Zanlýnýn sorgusunda "Suriyeli biriyle evli olduðu ve sürekli düþük yaptýðý için çocuklarýnýn olmadýðýný, bu durumdan rahatsýz olan eþinin kendisini boþamak istediði için böyle bir yola baþvurduðunu söylediði" öðrenildi.Çocuklarýna kavuþan bebeðin annesi Medine Sakýr ve babasý Muhittin Sakýr, bebeklerinin bulunmasýndan duyduðu sevinci dile getirerek, bu konuda kendilerine yardýmcý olan hastane yetkilileri ile polise teþekkür etti.Ýl Saðlýk Müdürü Prof. Dr. Metin Karakök de AA muhabirine yaptýðý açýklamada, bebeðin bulunmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Olayýn bütün boyutuyla araþtýrýldýðýný, polisin olayla ilgili adli soruþturmayý sürdürdüðünü anlatan Karakök, kendilerinin de görevli personel hakkýnda idari soruþturma baþlattýklarýný kaydetti.


: Çocuðu olmayan kadýn bebek kaçýrdý
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.135 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017