Mâide / 89. Ayet
لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ ف۪ٓي اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْاَيْمَانَۚ فَكَفَّارَتُهُٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاك۪ينَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ اَهْل۪يكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْر۪يرُ رَقَبَةٍۜ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍۜ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْۜ وَاحْفَظُٓوا اَيْمَانَكُمْۜ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيَاتِه۪ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah kasýtsýz olarak yaptýðýnýz yeminlerden dolayý sizi sorumlu tutmaz, fakat bilerek yaptýðýnýz yeminlerden dolayý sorumlu tutar. Bunun kefâreti, ailenize yedirdiðinizin orta hallisiyle on fakiri bir gün sabah akþam doyurmak veya giydiðiniz orta hallisiyle onlarý giydirmek yahut bir köleyi hürriyetine kavuþturmaktýr. Buna gücü yetmeyen üç gün oruç tutmalýdýr. Ýþte yemin ettiðinizde onu bozmanýn kefâreti budur. Bununla birlikte, yeminlerinize baðlý kalýp gereðini yerine getirin. Þükredebilmeniz için Allah size âyetlerini iþte böyle açýklamaktadýr.

Gökçek'e yumurtalý protestoda 3 kiþi serbest

Başlatan Fussilet, Haziran 04, 2012, 08:01:05 ÖÖ

Fussilet

ADMiN
7,935
Haziran 04, 2012, 08:01:05 ÖÖ
Gökçek'e yumurtalý protestoda 3 kiþi serbest

Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melik Gökçek'e yumurtalý saldýrý olayýna iliþkin gözaltýna alýnan 3 kiþi, savcýlýkça serbest býrakýldý.
Ankara Emniyet Müdürlüðü Gasp Büro Amirliðindeki iþlemlerinin ardýndan saðlýk kontrolünden geçirilen Üniversiteli Kadýn Kolektifi üyesi Neslihan Uyanýk ve Nebiye Merttürk ile CHP il yöneticisi Elif Doðan, daha sonra Ankara Adliyesine getirildi.Bu sýrada adliye önünde bekleyen bir grup, sloganlar atýp gözaltýna alýnan kadýnlara destek verdi.Suçüstü savcýlýðýndaki sorgularýnýn ardýndan serbest býrakýlan 3 kiþi, arkadaþlarýyla birlikte adliyeden ayrýldý.Melih Gökçek ve beraberindekiler, dün, Ankara Alýþveriþ Festivali kapsamýnda esnafý ziyaret ettikleri sýrada Ýzmir Caddesi'ndeki bir maðazanýn önünde kürtaj ve sezaryen tartýþmalarýný protesto eden bir grup kadýnýn yumurtalý saldýrýsýna uðramýþtý.Melih Gökçek, saldýrý üzerine yakýndaki bir maðazanýn odasýna alýnmýþ, göstericilerle Gökçek'in korumalarý arasýnda kýsa süreli bir arbede yaþanmýþtý.CHP'den sert tepkiBu arada CHP Ankara Milletvekili Ýsa Gök, Melih Gökçek'i ve yumurtalý protesto yapan göstericilere müdahale eden korumalarýný eleþtirdi. Gök, "Bunu yapanlar adliyede hesap verecek" dedi.CHP Milletvekili Ýsa Gök basýn toplantýsý düzenleyerek, protestoyu kendisinin organize ettiði yönündeki iddialarý yalanladý.Korumalarýn sert müdahelesini yargýya taþýyacaklarýný açýkladý.CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylýgil de yazýlý açýklamayla tartýþmaya katýldý, "Dilerim bayan Gökçek eþine gereken cevabý vermiþtir" dedi.Gökçek kürtajla ilgili olarak, "Çocuðun ne günahý var anasý kendini öldürsün'' yorumunu yapmýþtý.


: Gökçek'e yumurtalý protestoda 3 kiþi serbest
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.103 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017