Bakara / 173. Ayet
اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْز۪يرِ وَمَٓا اُهِلَّ بِه۪ لِغَيْرِ اللّٰهِۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَٓا اِثْمَ عَلَيْهِۜ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ

Allah size leþi, kaný, domuz etini ve Allah'tan baþkasý adýna kesilen hayvanlarýn etini haram kýldý. Bununla birlikte, kim yemediði takdirde ölecek derecede mecbur kalýrsa, baþkasýnýn hakkýna tecavüz etmemek ve zaruret sýnýrýný aþmamak kaydýyla bunlardan yemesinde bir günah yoktur. Çünkü Allah çok baðýþlayýcýdýr, çok merhametlidir.

Taksicilerin baþkanýna korsan taksi cezasý

Başlatan Fussilet, Haziran 03, 2012, 02:00:21 ÖS

Fussilet

ADMiN
7,935
Haziran 03, 2012, 02:00:21 ÖS
Taksicilerin baþkanýna korsan taksi cezasý

Yazý boyutu Azalt Arttýr

Paylaþ » Facebook » Google » Twitter » Buzz It » FriendFeed » Mixx » Digg » del.icio.us » reddit » MySpace » Stumble Upon


Ýlgili Haberler
Korsan taksicilere aðýr cezalar geliyor
Taksicilerden "korsan" isyaný

Korsan taksicilere verilen para cezalarýný artýran yasa teklifinin Meclis'te yasalaþmasýnýn ardýndan çarpýcý bir geliþme yaþandý. Ýstanbul Taksiciler Odasý Baþkaný'nýn kardeþine ''korsan'' taksicilikten iþlem yapýldý. Yýlmaz Yahya Uður, iddialar için ''iftira'' dedi.

Korsan taksicilere verilen para cezalarýný artýran yasa teklifi geçen hafta kabul edildi.Düzenlemenin hayata geçmesinin hemen ardýndan yasaya destek veren Ýstanbul Taksiciler Esnaf Odasý Baþkaný Yýlmaz Yahya Uður ile ilgili çarpýcý bir geliþme yaþandý.Uður'un üzerine kayýtlý bir otomobile ''korsan taþýmacýlýk'' yapmaktan iþlem yapýldý.Uður'un üzerine kayýtlý otomobil, geçen hafta Atatürk Havalimaný'nda görevli sivil trafik ekipleri tarafýndan korsan taksi olduðu gerekçesiyle durduruldu. Otomobili kullanan Yýlmaz Yahya Uður'un aðabeyi Yusuf Yüksel Uður'du.Yasa henüz yürürlüðe girmediði için otomobil 15 günlüðüne trafikten men edilirken, araç Yenibosna'da bir otoparka çekildi.  Ýddialarý yalanlayan Uður, kendisine iftira atýldýðýný ileri sürdü.Aracý 3 yýldan beri Taksim'de otel iþleten abisinin kullandýðýný belirten Uður, olay günü abisinin Suriyeli 2 müþterisini havalimanýna býraktýðýný, turistlerden para da almadýðýný söyledi.Uður'un abisi Yusuf Yüksel Uður da polisin kendisini dinlemeden korsan taksicilikle suçladýðýný öne sürdü.Uður, ilgili kiþiler hakkýnda þikayette bulunacaðýný belirtti.Servisler » iPhone ''€¢ Mobil ''€¢ Haber SMS ''€¢ Görüntülü Haber ''€¢ Facebook ''€¢ Twitter ''€¢ Sitene Ekle


: Taksicilerin baþkanýna korsan taksi cezasý
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.102 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017